Home / ข่าววันนี้ / ด่วน ครม มีมติชัด ไม่เลื่อน 4 วันหยุด เดือนพฤษภาคม

ด่วน ครม มีมติชัด ไม่เลื่อน 4 วันหยุด เดือนพฤษภาคม

วันที่ 28 เมษายน 2563 ทีมข่าว dailyliveexpress รายงานว่า ที่ประชุม ครม ระบุว่า ในวาระพิจารณาเรื่องวันหยุดนักขัตฤกษ์ของเดือนพ.ค. หลังจากที่ประชุมศบค.ได้เสนอให้เลื่อนวันหยุด ทั้ง 4 วันในเดือนพฤษภาคมประกอบด้วยวันแรงงาน 1 พ.ค. วันฉัตรมงคลวันที่ 4 พ.ค. วันจัวิสาขบูชาวันที่ 6 พ.ค. และวันพืชมงคลวันที่ 11 พ.ค. ออกไปก่อน เพื่อไม่ให้มีวันหยุดนั้น

ปรากฎว่าที่ประชุมครม.มีความเห็นตรงกันข้าม โดยมีมติว่าให้มีวันหยุดทั้ง 4 วันเหมือนเดิม เพียงแต่มีเงื่อนไขว่าเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจะต้องมีความเข้มงวดในมาตรการต่าง ๆ ทั้งเรื่องสาธารณสุข เรื่องการคมนคา การรักษาความปลอดภัย
โดยให้เหตุผลว่าเนื่องจากช่วงวันที่ 1 ถึง 11 พ.ค. มีวันหยุดใกล้กันหลายวัน เมื่อรวมวันหยุดเสาร์ อาทิตย์แล้ว อาจจะมีผู้ลาเพิ่มให้ได้วันหยุดติดต่อกันหลายวัน เป็นเหตุให้การเดินทางข้ามจังหวัด เสี่ยงต่ออุบัติเหตุและการแพร่กระจาย

จึงขอให้ประชาชนอยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ งดเดินทางไปต่างจังหวัด ผู้บังคับบัญชาควรพิจารณาให้ลาหยุดเพิ่มหรืองดให้บริการรถโดยสารทางไกล เจ้าหน้าที่จะจ้องเพิ่มความเข้มงวดตามด่านตรวจ

ที่มา:dailyliveexpress.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *