Home / ข่าววันนี้ / วิธียืมเงินเเบบใหม่ธ.ออมสินให้รายละ 30,000 บาทผ่อนเพียง 1,000 ต่อเดือนไม่ต้องมีคนค้ำประกัน

วิธียืมเงินเเบบใหม่ธ.ออมสินให้รายละ 30,000 บาทผ่อนเพียง 1,000 ต่อเดือนไม่ต้องมีคนค้ำประกัน

วิธียืมเงินเเบบใหม่ ธ.ออมสิน ให้รายละ 30,000 บาท ผ่อนเพียง 1,000 ต่อเดือน ไม่ต้องมีคนค้ำประกันสอนวิธียืมเงินบัตรกดเงินสด 30,000 บ. ธนาคารออมสินไม่มีคนค้ำประกันอ่าน เงินให้กู้ยืมจากแอพป๋าให้ยืมเงิน 1000 3000 5000 อนุมัติใน 30 นาที กดเงินสดสินเชื่อหมุนเวียน ให้กู้ยืมเงินเพื่อมาเป็นค่าใช้จ่ายค่าอุปโภคบริโภคตามความต้องการ เเละยังพิเศษมากๆ คือไม่ต้องมีหลักทรัพย์ในการมาค้ำประกันเเละไม่ต้องมีคนมาค้ำประกันอีกด้วย มีวงเงินให้กู้ยืมเงินได้สูงสุดที่ 30,000 บาท สรุปก็คือสินเชื่อให้กู้ยืมเงินตัวนี้มีใว้สำหรับผู้ที่อยากจะยืมเงินทุกคนเพราะไม่จำเป็นต้องใช้หลักทรัพย์มาค้ำประกันใดๆ คนที่มีเงินเดือนน้อยอยากจะขอกู้ยืมเงินสามารถทำได้หรือไม่บัตรกดเงินสดออมสินเพียงมีเงินเดือนที่ 7000 บาท ก็สมัครได้เเล้ว

ธนาคารออมสิน กำหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะขอเงินให้กู้ยืมยืมเงินจากบัตรคือจะต้องมีสัญชาติไทยมีอายุตั้งเเต่ 20-60 ปี มีอายุงๅนที่มากกว่า 1 ปีขึ้นไปสำหรับผู้ที่มีรายได้ประจำอ่านสินเชื่อเงินให้กู้ยืม 10,000 จาก SCB สมัครง่ายรับเงินหมุนเลยเเละไม่เกิน 65 ปี สำหรับผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระหรือเจ้าของกิจการที่ทำมานานกว่า 1 ปี ขึ้นไปโดยมีรายได้ขั้นต่ำ 7,000 บาท/เดือน

มีอัตราดอกเบี้ยค่าบริการค่าธรรมเนียมกรณีที่ผิดนัดชำระหนี้รวมกันสูงสุดที่ไม่เกินร้อยละ 28 ต่อปี ซึ่งวงเงินของบัตรกดเงินหรือวงเงินให้ยืมเงินสดจากธนาคารออมสินนั้นให้วงเงินสูงสุดที่ 5 เท่า ของรายได้เฉลี่ยเดือน 6 เดือนขึ้นไปเอกสารที่ใช้สมัครบัตรกดเงินสดออมสินผู้ที่มีรายได้ประจำประกอบไปด้วย

1.สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการของผู้ที่มาขอกู้ยืมเงิน

2.สำเนาทะเบียนบ้านต้นฉบับสำเนาสลิป เงินเดือนหรือต้นฉบับ/สำเนาหนังสือรับรองเงินเดือน Statement หรือสำเนาบัญชีเงินเดือนย้อนหลังที่ 3 เดือน

3.หน้าสมุดบัญชีของผู้ที่มาขอเงินให้กู้ยืมระบุชื่อเเละเลขที่บัญชี

อาชีพอิสระหรือเจ้าของกิจการเอกสารที่จะต้องเตรียมคือ

1.สำเนาบัตรประชาชน

อ่านเงินให้กู้ยืมไทยพาณิชย์ยืมเงินได้ 20000 บาท ไม่ต้องค้ำประกัน

2.เอกสารเเสดงการดำเนินธุรกิจมาเเล้วไม่ต่ำกว่า 1 ปี

3.ต้นฉบับ/สำเนา เอกสารเเสดงรายได้ย้อนหลังที่ 6 เดือนหรือเอกสารเเสดงการเสียภาษีเงินได้หรือเอกสารอื่นๆ

4.Statement หรือสำเนาบัญชีธนาคารในนามผู้ที่สมัครขอเงินให้กู้ยืมย้อนหลัง 6 เดือนพร้อมกับหน้าสมุดบัญชีที่ระบุชื่อเเละเลขที่บัญชี

บัตรกดเงินสดออมสินกี่วันถึงจะอนุมัติ

จากการหาข้อมูลพบว่าบัตรกดเงินสดออมสินใช้เวลาในการอนุมัติวงเงินเฉลี่ยที่ประมาณ 1 เดือนขึ้นไป

สามารถติดต่อขอทำบัตรกดเงินสด People Card ได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ

ที่มา:hot.khaoduan.live

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *