Home / ข่าววันนี้ / เคล็ดไม่ลับ!! ยืมเงิuธ.ออมสิuกดเงิuสด 30,000 บาท ยืมได้ทุกคuโดยไม่ต้องมีคuค้ำประกัu

เคล็ดไม่ลับ!! ยืมเงิuธ.ออมสิuกดเงิuสด 30,000 บาท ยืมได้ทุกคuโดยไม่ต้องมีคuค้ำประกัu

เนื่องจากบัตรกดเงินสดยืมเงินธนาคารออมสินในชื่อ People Card เป็นบัตรกดสินเชื่อหมุนเวียนให้กู้ยืมเงินเพื่อใช้จ่ายอุปโภคบริโภคความต้องการโดยพิเศษมากๆคือไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันและก็ไม่ต้องมีคนค้ำประกันด้วยโดยมีวงเงินให้กู็ยืมเงินสูงสุดที่ 30,000 บาท สรุปคือสินเชื่อให้กู้ยืมเงินนี้สำหรับผู้ที่อยากยืมเงินคือกู้ยืมเงินได้ทุกคนเพราะไม่ต้องใช้หลักค้ำใดๆ

สำหรับคำถามว่าคนเงินเดือนน้อยอยากกู้ยืมเงินได้ไหมบัตรกดเงินสดออมสินเงินเดือน 7000 สมัครได้ใช่หรือไหมนั้นทางธนาคารออมสินได้กำหนดคุณสมบัติของผู้ให้กู้ยืมเงินถือบัตรคือสัญชาติไทย อายุ 20-60 ปี อายุงานมากกว่า 1 ปี สำหรับผู้มีรายได้ประจำและไม่เกิน 65 ปีสำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ/เจ้าของกิจการที่ทำมา 1 ปีขึ้นไปโดยมีรายได้ขั้นต่ำที่ 7,000 บาทต่อเดือนตามภาพโดยมีอัตราดอกเบี้ยค่าบริการและค่าธรรมเนียมผิดนัดชำระหนี้รวมกันสูงสุดไม่เกินร้อยละ 28 ต่อปี

ซึ่งวงเงินของบัตรกดเงินหรือวงเงินให้ยืมเงินสดออมสินนั้นจะให้วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 6 เดือนขึ้นไป

ต้องเตรียมใช้สำหรับกู้ยืมเงินสินเชื่อนี้เอกสารที่ใช้ในการสมัครบัตรกดเงินสดออมสิน

สำหรับผู้มีรายได้ประจำที่ต้องเตรียมไว้กู้ยืมเงินที่ต้องใช้จะมีประกอบไปด้วย

1.สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการของผู้กู้ยืมเงิน

2.สำเนาทะเบียนบ้านต้นฉบับ/สำเนาสลิปเงินเดือนหรือต้นฉบับ/สำเนาหนังสือรับรองเงินเดือนStatement หรือสำเนาบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน

3.หน้าสมุดบัญชีของผู้ยืมเงินที่ระบุชื่อ–เลขที่บัญชี

สำหรับอาชีพอิสระหรือเจ้าของกิจการที่ต้องเตรียมไว้กู้ยืมเงินที่ต้องใช้จะมี

1.สำเนาบัตรประชาชน

2.เอกสารแสดงการดำเนินธุรกิจมาแล้วขั้นต่ำ 1 ปี

3.ต้นฉบับ/สำเนาเอกสารแสดงรายได้ย้อนหลัง 6 เดือน หรือเอกสารแสดงการเสียภาษีเงินได้หรือเอกสารอื่นๆ

4.Statement หรือสำเนาบัญชีธนาคารในนามผู้สมัครย้อนหลัง 6 เดือนพร้อมหน้าสมุดบัญชีที่ระบุชื่อ–เลขที่บัญชี

หลายคนอยากทราบว่าทำการกู้ยืมเงินเเล้วแล้วบัตรกดเงินสดออมสินจะกี่วันอนุมัติ? จากการหาข้อมูลในอินเตอร์เน็ตพบว่าบัตรกดเงินสดออมสินใช้เวลาอนุมัติเฉลี่ยประมาณ 1

เดือนขึ้นไปหรือถ้ามีการตรวจที่รวดเร็วอาจจะอนุมัติที่เร็วกว่านั้น

แอดมินขอให้ทุกคนที่สนใจอยากยืมเงินกับทางธนาคารออมสินให้เตรียมเอกสารให้ครบถ้วนตอนไปยื่นขอกู็ยืมเงินนะคะ

ขอให้ทุกคนผ่าน สาธุ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *