Home / ข่าววันนี้ / อนุมัติภายใน 1 วัน สินเชื่อกรุงศรีฯ สมัครง่ายๆ ผ่านมือถือเมื่อไหร่ก็กู้ได้

อนุมัติภายใน 1 วัน สินเชื่อกรุงศรีฯ สมัครง่ายๆ ผ่านมือถือเมื่อไหร่ก็กู้ได้

สมัครสินเชื่อบุคคลออนไลน์ดีกว่าทำด้วยตัวเองไม่ว่าที่ไหนเมื่อไร

นับจากวันที่ธนาคารได้รับใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครครบถ้วนสมบูรณ์เข้าระบบขั้นตอนการสมัครสินเชื่อ Krunsri iFIN ง่ายๆ ผ่านมือถือ

ประเภทการสมัครสินเชื่อ

๑.สำหรับลูกค้ากรุงศรี

๒.สำหรับลูกค้าทั่วไป

สิทธิพิเศษ!สำหรับลูกค้าที่มีเเอป KMA เเละมีบัญชีออมทรัพย์กรุงศรีรับดอกเบี้ยถูกกว่าปกติ 3% รับอีก!กระเป๋าเดินทาง 28 นิ้ว*

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร

อายุ 20-59 ปี

รายได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา

พนักงๅนประจำมีรายได้รวมต่อเดือน ตั้งเเต่ 15,000 บาทขึ้นไป

เจ้าของกิจการมีรายได้รับหรือยอดขายต่อเดือนเฉลี่ยขั้นต่ำ 200,000 บาทขึ้นไป

อายุการทำงๅน/อายุกิจการนับตั้งเเต่วันจดทะเบียน ตั้งเเต่ 1 ปีขึ้นไป

มีหมายเล ขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ทั้งที่บ้าน เเละ/หรือที่ทำงๅน

เอกสารการสมัคร

กรณีผู้มีรายได้ประจำ

สำเนาบัตรประชาชน

สลิปเงินเดือนฉบับล่าสุด หรือหนังสือรับรองการทำงๅนที่ระบุเงินเดือน ตำเเหน่ง เเละอายุงๅน

สำเนาบัญชีเงินฝากที่เงินเดือนเข้าย้อนหลัง 3 เดือน(กรณีที่มีรายได้อื่นๆเพิ่มเติมจากฐานเงินเดือนขอสำเนาบัญชีเงินฝากที่มีรายได้เข้าย้อนหลัง 6-12 เดือน)

สำเนาบัญชีเงินฝากหน้าเเรกของธนาคารที่ระบุชื่อผู้สมัครที่จะให้ธนาคารโอนเงินเข้า(เฉพาะผู้สมัครที่ขอรับเงินกู้โดยวิธีโอนเข้าบัญชีเงินฝากทันทีที่สินเชื่อได้รับอนุมัติ)

กรณีเจ้าของกิจการ

สำเนาบัตรประชาชน

หนังสือรับรองบริษัท เเละบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น(คัดรับรองไม่เกิน 3 เดือน)

สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน(บัญชีส่วนตัวเเละบัญชีเจ้าของกิจการ)

ใบทะเบียนการค้า(กรณีไม่ใช่นิติบุคคลตามกฎหมาย)

สำเนาบัญชีเงินฝากหน้าเเรกของธนาคารที่ระบุชื่อผู้สมัครที่จะให้ธนาคารโอนเงินเข้า(เฉพาะผู้สมัครที่ขอรับเงินกู้โดยวิธีโอนเข้าบัญชีเงินฝากทันทีที่สินเชื่อได้รับอนุมัติ)

อยากได้สิทธิพิเศษรับดอกเบี้ยถูกกว่าปกติ 3% ต้องทำอย่างไร

ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการอนุมัติวงเงินสินเชื่อเเละอัตราดอกเบี้ยภายใต้หลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อของธนาคารต้องศึกษาข้อมูลผลิตภัณฑ์เพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการสมัครใช้บริการ ธนาคารไม่มีนโยบายเรียกเก็บค่าใช้จ่ายสำหรับการอนุมัติสินเชื่อบุคคลจากลูกค้าเเต่อย่างใดกรุณาอย่าหลงเชื่อบุคคลที่เเอบอ้างเรียกเก็บค่าดำเนินการดังกล่าว

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยาใกล้บ้านหรือ เว็บไซต์ www.krungsri.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *