Home / ข่าววันนี้ / ธกส. เปิดให้กู้เงิน 10,000 บาท ได้ทุกคนโดยไม่จำเป็นต้องเป็นลูกค้า ธกส.

ธกส. เปิดให้กู้เงิน 10,000 บาท ได้ทุกคนโดยไม่จำเป็นต้องเป็นลูกค้า ธกส.

สำหรับใครที่กำลังเดือดร้อนแต่ไม่ได้เป็นลูกค้า ธกส. ไม่ต้องกังวลนะคะเพราะตอนนี้ ธกส.มีสินเชื่อ กู้เงิน 10,000 บาทได้ทุกคนโดยไม่จำเป็นต้องเป็นลูกค้า ธกส. ธ.ก.ส. ปล่อยสินเชื่อเงินกู้ฉุกเฉิน 10,000 บาท ดอกเบี้ย 10 ต่อเดือนไขคำตอบไม่ใช่ลูกค้าเดิม ธ.ก.ส. สามารถยื่นกู้ได้หรือไม่ลงทะเบียนอย่างไรอ่านรายละเอียดตามนี้เลย

จากกรณี ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. เปิดให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาด COVID-19 ลงทะเบียนกู้เงินฉุกเฉิน ธ.ก.ส. ได้ตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 2563 โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ

เกษตรกรและครอบครัวของเกษตรกร ในอัตราดอกเบี้ยเพียงร้อยละ 0.1 ต่อเดือน วงเงินกู้รายละไม่เกิน 10,000 บาท กำหนดชำระคืนไม่เกิน 2 ปี 6 เดือน นับจากวันกู้
งานนี้ลูกค้า ธ.ก.ส. ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 ก็พอได้ใจชื้นขึ้นมาบ้าง มีเงินกู้มาช่วยบรรเทาความเดือดร้อน แต่หลายคนสงสัยว่า หากไม่ได้เป็นลูกค้าเงินกู้ ธ.ก.ส. มาก่อน จะมีสิทธิ์กู้เงินฉุกเฉินดังกล่าวหรือไม่ กระปุกดอทคอม มีคำตอบมาให้แล้ว…

สำหรับผู้ที่ไม่ได้เป็นลูกค้าเดิมของ ธ.ก.ส. มีสิทธิ์ยื่นกู้ฉุกเฉินโครงการนี้เช่นกัน เพียงแต่ต้องมีคุณสมบัติเป็นเกษตรกร และครอบครัวของเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID 19 และมีอายุตั้งแต่ 20-70 ปี

ลงทะเบียนได้ที่ไหน

ลงทะเบียนกู้เงิน ผ่านช่องทาง Line Official “BAAC Family” โดยค้นหาเพื่อนด้วย ไอดีไลน์ : @baacfamily หรือสแกน QR Code เช่นกัน ลงทะเบียนผ่านทางออนไลน์เท่านั้น ไม่ต้องเดินทางไปที่ธนาคาร

ขั้นตอนการลงทะเบียนขอสินเชื่อ

1.กรอกหมายเลขบัตรประชาชนหมายเลขโทรศัพท์มือถือของตนเองก่อน(เนื่องจากท่านยังไม่เป็นลูกค้าเงินกู้กับธนาคาร ระบบจะให้กรอกข้อมูลบุคคลอื่นที่ติดต่อได้ ได้แก่ หมายเลขบัตรประชาชนของสมาชิกครอบครัวของท่านที่เป็นลูกค้าเงินกู้กับ ธ.ก.ส. หรือบุคคลอ้างอิงอื่นๆ โดยให้ระบุชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของบุคคลอ้างอิง

2.บันทึกข้อมูลส่วนตัวโดยกรอกข้อมูลส่วนตัวของท่าน เช่นชื่อ-นามสกุลวันเกิดที่อยู่กรณีที่มีบัญชีเงินฝาก ธ.ก.ส. อยู่แล้วระบบจะบันทึกข้อมูลให้โดยอัตโนมัติและข้ามไปบันทึกข้อมูลการประกอบอาชีพทันที

3.ระบุข้อมูลการประกอบอาชีพปัจจุบัน

4.บันทึกข้อมูลการขอสินเชื่อและงวดชำระดังนี้

–เลือกวัตถุประสงค์การขอสินเชื่อ

–เลือกวงเงินขอสินเชื่อสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท

–เลือกบัญชีเงินฝาก ธ.ก.ส. เพื่อใช้รับเงินกู้ โดยระบบจะแสดงเลขบัญชีเงินฝากของท่านให้เลือก(หากยังไม่มีบัญชีเงินฝาก ธ.ก.ส. ให้เลือกที่ยังไม่มีบัญชี และเตรียมเอกสารบัตร
ประจำตัวประชาชนพร้อมสำเนาบัตร เพื่อเปิดบัญชีในวันที่ธนาคารนัดไปทำสัญญาเงินกู้)

–เลือกความประสงค์ชำระหนี้ เป็นงวดรายเดือน, ราย 3 เดือน หรือ 6 เดือน

–เลือกวิธีการส่งชำระหนี้ ชำระด้วยตนเอง หรือหักผ่านบัญชีเงินฝาก ธ.ก.ส.โดยอัตโนมัติ

–เลือกแหล่งที่มาแห่งรายได้ ที่สามารถนำมาชำระเงินกู้

–เลือกสาขาธนาคาร ธ.ก.ส. ที่สะดวกใกล้บ้านท่าน สาขาดังกล่าวจะนัดหมายท่านต่อไป

5.ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันการลงทะเบียน

–ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนยืนยัน

–กดยืนยันการลงทะเบียน

(ระบบจะส่งหมายเลขอ้างอิงการลงทะเบียนให้ทาง SMS)

6.รอการนัดหมายจากธนาคาร ผ่านทาง SMS ตามหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่แจ้งลงทะเบียนไว้

วงเงินกู้ดอกเบี้ยและหลักประกัน

วงเงินกู้สูงสุดรายละ 10,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 0.1% ต่อเดือนหรือเดือนละ 10 บาท โดยไม่ต้องใช้หลักประกันใดๆ

ระยะเวลาผ่อนชำระ

ระยะเวลาผ่อนชำระ 2 ปี 6 เดือนโดยปลอดชำระ 6 เดือนแรกคือลูกค้าไม่ต้องจ่ายเงินใดๆใน 6 เดือนแรกให้เริ่มผ่อนชำระคืนได้นับจากเดือนที่ 7 เป็นต้นไปภายในระยะเวลา 2 ปี

ทั้งนี้ ธนาคารจะเริ่มนัดหมายให้ไปยื่นเอกสารและทำสัญญาตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมของโครงการได้ที่ Call Center โทร. 02 – 555 – 0555

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *