Home / ข่าววันนี้ / ออมสิน ขยายเวลาพักชำระหนี้อัตโนมัติต่ออีก 3 เดือน เริ่ม ต.ค.-ธ.ค. 63

ออมสิน ขยายเวลาพักชำระหนี้อัตโนมัติต่ออีก 3 เดือน เริ่ม ต.ค.-ธ.ค. 63

เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวดีสำหรับคนที่มีสินเชื่อกับธนาคารออมสิน เพราะตอนนี้ ออมสิน ขยายเวลาพักชำระหนี้อัตโนมัติต่ออีก 3 เดือน เริ่ม ต.ค.-ธ.ค. 63 นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ธนาคารได้ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าเงินกู้ที่ได้รับผลกระทบด้วยการให้พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยแบบอัตโนมัติเป็นเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. ถึง วันที่ 30 ก.ย.63 แต่เนื่องจากลูกค้าและประชาชนยังคงได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบของการแพร่ระบาดที่เกิดขึ้น

ทั้งนี้ ออมสินจึงออกมาตรการช่วยเหลือด้วยการขยายเวลามาตรการพักชำระหนี้อัตโนมัติต่อไปอีก 3 เดือน เริ่มมีผลตั้งแต่ 1 ต.ค. – 31 ธ.ค.63 พร้อมกับเปิดทางเลือกให้ลูกค้าที่ไม่ประสงค์จะพักชำระหนี้ต่อ และต้องการออกจากมาตรการ สามารถเลือกแผนการชำระหนี้ได้ 3 ทางเลือก โดยลูกค้าสามารถแจ้งความประสงค์และเลือกแผนการชำระหนี้ด้วยตัวเองได้ที่แอปพลิเคชัน MyMo ตั้งแต่วันที่ 9 ก.ย.-31 ธ.ค. 63

แผนที่.1 พักชำระเงินต้น ชำระเฉพาะดอกเบี้ยทั้งจำนวน 100% จากเงินงวดต่อเดือนตามเงื่อนไขในสัญญาเงินกู้หรือสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้เดิม

แผนที่.2 ชำระดอกเบี้ยปกติทั้งจำนวน 100% และเงินต้น 50%

แผนที่.3 ชำระเงินงวดต่อเดือนตามเงื่อนไขในสัญญาเงินกู้ หรือสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้เดิม โดยเมื่อแจ้งแผนการชำระหนี้ผ่าน MyMo แล้ว จะมีผลในวันถัดไปทันที

ทั้งนี้ กรณีที่ลูกค้ามีสัญญาเงินกู้มากกว่า 1 ราย จะต้องให้ผู้กู้หลัก(มีชื่อเป็นผู้กู้ลำดับแรกในสัญญาเงินกู้)เป็นผู้มีสิทธิ์แจ้งความประสงค์ออกจากมาตรการผ่าน MyMo เท่านั้น ส่วนลูกค้าที่เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนนิติบุคคลให้ไปดำเนินการแจ้งความประสงค์ที่สาขาเจ้าของบัญชี

สำหรับการแจ้งความประสงค์ออกจากมาตรการพักชำระหนี้ในระยะแรก สามารถดำเนินการผ่าน MyMo เท่านั้น โดยลูกค้าที่ขอออกจากมาตรการพักชำระหนี้ต้องปรังปรุง (อัปเดต) แอปพลิเคชัน MyMo เป็นรูปแบบล่าสุด (เวอร์ชั่น 1.34.0) เพื่อให้สามารถเข้าสู่มาตรการและทางเลือกพักชำระหนี้ได้

ขณะเดียวกันในอนาคตธนาคารฯ จะได้ขยายไปยังช่องทางอื่นต่อไป

โดยลูกค้าสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ธนาคารออมสิน Call Center โทร.1115 และธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ

ขอขอบคุณที่มา:ไทยรัฐ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *