Home / ข่าววันนี้ / ธอส. ปล่อยเงินให้กู้ยืมสินเชื่อบ้านเงินเดือน 10,000 กู้ได้ 1 ล้าน

ธอส. ปล่อยเงินให้กู้ยืมสินเชื่อบ้านเงินเดือน 10,000 กู้ได้ 1 ล้าน

ธนาคาร ธอส. เตรียมที่จะออกมาตรการในการช่วยคนที่มีรายได้น้อย ให้มีบ้านสินเชื่อเงินให้กู้ยืมทูเจนผ่อนได้นานถึง 70 ปี เพียงมีเงินเดือนที่ 10,000 บาทต่อเดือนกฌสามารถกู้ได้ 1 ล้าน บาท ช่วยคนที่มีรายได้น้อยให้มีบ้านอยู่อาศัยคาดว่าสามารถที่จะยื่นกู้ได้ในปลายปี 2563

เมื่อวันที่ 8 ก.ย 63 กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.)นายฉัตรชัยศิริไลได้เผยว่าทางธนาคารได้เตรียมมาตรการสินเชื่อเงินให้กู้ยืมเพื่อช่วยเหลือผู้ที่มีรายได้น้อยหรือสินเชื่อ เงินให้กู้ยืม ทูเจน(Two Gen’s)วงเงินกว่า 1 หมื่นล้าน บาท จะนำเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนใหม่และธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.)และ คณะกรรมการ ธนาคาร พิจารณาเห็นชอบซึ่งคาดว่าจะทำการเปิดให้ยื่นกู้ได้ในสิ้นปี 63 นี้

ข้อมูลเบื้องต้นของสินเชื่อเงินให้กู้ยืมทูเจน

-ปล่อยกู้อายุสัญญานานถึง 70 ปี จากปกติที่ 30-40 ปี เพื่อช่วยลดภาระค่างวดให้กับลูกค้า

วงเงินให้กู้ยืม

–หากลูกค้าต้องการที่จะกู้ 1 ล้าน บาท จะต้องมีเงินเดือนสุทธิ 1 หมื่น บาท

–ค่างวดต่อเดือนคาดว่าจะอยู่ที่ 3-4 พัน บาท

–สามารถกู้ได้ที่สูงสุดรายละ 5 ล้าน บาทดอกเบี้ยคงที่ 3 ปี แรกอัตราต่ำสุดในตลาดแต่ไม่ต่ำกว่าปัจจุบันของธนาคาร ธอส. ที่ 1.99%

หลักการในการพิจารณาอนุมัติเงินให้กู้ยืม

พิจารณาจากรายได้ผู้ที่ขอกู้หลักก่อนเช่นบิดามารดาจากนั้นจึงจะพิจารณาผู้กู้ร่วมที่บรรลุนิติภาวะเช่นบุตรที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีจะต้องเป็นผู้ที่รับหน้าที่ผ่อนชำระ หลังจากผู้ที่กู้หลัก เกษียณโดยในแนวทางนี้ทำให้ผู้ที่มีรายได้น้อยนั้นสามารถที่จะมีบ้านได้ง่ายขึ้น

นายฉัตรชัยได้เผยว่าในมาตรการนี้เป็นทางเลือกที่จะให้ได้บ้านเร็วขึ้นแต่ก็ต้องทำความเข้าใจกันก่อนว่ายิ่งผ่อนนานภาระดอกเบี้ยเมื่อเทียบกับเงินต้นก็จะสูงไปได้แต่ถ้าลูกหนี้มีศักยภาพเพียงพอ ก็สามารถที่จะปรับโครงสร้างหนี้เพื่อช่วยลดภาระดอกเบี้ยเพื่อปรับลดงวดในการผ่อนชำระได้ในอนาคต

ที่มา:hot.khaoduan.live

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *