Home / ข่าววันนี้ / ให้สิทธิ์แค่ 10 ล้านคนเท่านั้นเผยเงื่อนไขวิธีลงทะเบียนคนละครึ่ง รับ 3,000

ให้สิทธิ์แค่ 10 ล้านคนเท่านั้นเผยเงื่อนไขวิธีลงทะเบียนคนละครึ่ง รับ 3,000

จากที่ครม.อนุมัติโครงการ คนละครึ่ง 3000 บาท ให้ประชาชนทั่วไป เพื่อหมุนเวียนในระบบให้เกิดการบริโภค โดยเฉพาะผู้ประกอบการรายย่อย พ่อค้าแม่ค้าขายปลีก สำหรับรายละเอียดโครงการคนละครึ่ง แจก 3000 บาท ให้ประชาชน 10 ล้านคน รัฐฯจะเปิดให้ลงทะเบียนรับเงิน 3000 บาท ผ่าน WWW.คนละครึ่ง.com โดยประชาชนที่อายุ 18 ปี และไม่ได้เป็นผู้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัรคนจน) สามารถลงทะเบียนรับเงินได้ตั้งแต่เวลา 06.00 ถึง 23.00 น. ของวันที่ 16 ตุลาคม 63 เป็นต้นไป โดยไม่จำกัดจำนวนผู้ลงทะเบียนหากเต็ม 10 ล้านคนก็ถือว่าครบ หากไม่เต็มก็เปิดให้ลงทะเบียนในวันต่อๆ ไปจนครบ 10 ล้านคน

หลังลงทะเบียนแล้วภายใน 2 วัน ผู้ลงทะเบียนจะได้รับข้อความ (SMS) ว่าผ่านการพิจารณาหรือไม่ หากผ่านก็ให้โหลดแอพเป๋าตัง ซึ่งรัฐฯจะโอนวงเงิน 3000 บาท ให้กับผู้ได้สิทธิ เพื่อนำไปซื้อของกินของใช้จากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งร้านค้าจะมีแอพถุงเงิน ขณะนี้มีมากกว่า 100,000 ร้านค้า โดยผู้ได้สิทธิก็ต้องโอนเงินส่วนที่จะซื้อของเข้าแอพเป๋าตังของตัวเองด้วย เพราะมาตรการนี้เป็นการร่วมจ่ายกันคนละครึ่ง สำหรับการเริ่มให้ผู้ได้สิทธิเริ่มใช้จ่ายในโครงการได้ในวันที่ 23 ตุลาคม563 ตั้งแต่เวลา 06.00 ถึง 23.00 น. เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 ธ.ค. 63 โดยรัฐฯกำหนดช่วยจ่ายค่าซื้อสินค้าวันละไม่เกิน 100 บาท หรือไม่เกิน 3000 บาทต่อคน

ขณะที่การไปซื้อสินค้าจะต้องจ่ายเงินผ่านแอพเป๋าตังเท่านั้น โดยนำแอพเป๋าตังไปสแกนกับแอปถุงเงินของร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ เช่น ซื้อของ 100 บาท ระบบก็จะตัดเงินของผู้ได้สิทธิ ในแอพเป๋าตังไป 50 บาท และจะแจ้งว่าวงเงินที่รัฐช่วยจ่ายเหลือ 2,950 บาท โดยในส่วนของรัฐช่วยจ่ายจะดำเนินการจ่ายให้ร้านค้าในวันถัดไป ระบบการลงทะเบียนและการใช้เงิน จะทำได้เวลา 06.00 ถึง 23.00 น.ของทุกวัน เพราะระบบต้องหยุดเพื่อประมวลผลข้อมูลต่างๆ โดยเฉพาะการจ่ายเงินให้กับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการต่อไป โดยโครงการนี้ผู้ได้สิทธิต้องจ่ายเงินชำระสินค้าผ่านแอพเป๋าตัง ซึ่งผู้ได้สิทธิก็ต้องเตรียมเงินไว้ให้เพียงพอกับซื้อสินค้าด้วย ไม่สามาระชำระเป็นเงินสด เพื่อป้องกันการทุจริต.

ขอบคุณ:ไทยรัฐ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *