Home / ข่าววันนี้ / เปิดให้ลงทะเบียนเงินกู้ฉุกเฉิน 10,000 ไม่ต้องใช้คนค้ำประกัน สมัครผ่านมือถือได้ ทุกอาชีพ

เปิดให้ลงทะเบียนเงินกู้ฉุกเฉิน 10,000 ไม่ต้องใช้คนค้ำประกัน สมัครผ่านมือถือได้ ทุกอาชีพ

เปิดให้ลงทะเบียนเงินกู้ฉุกเฉิน 1 หมื่น ไม่ใช้คนค้ำสมัครผ่านมือถือได้ เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งสินเชื่อที่หลายคนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก หลังธ.ก.ส. เปิดให้ลงทะเบียน กู้ฉุกเฉิน 1 หมื่น ไม่ใช้คนค้ำ สมัครผ่านมือถือได้ แล้วที่นี่

สำหรับการเตรียมตัวกู้ยืมเงินของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.)

–เป็นบุคคลสัญชาติไทย อายุ 20 ปีขึ้นไป

–เป็นเกษตรกรและบุคคลในครัวเรือนของเกษตรกร

–ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

วงเงินกู้

–สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาทต่อราย

หลักประกัน

–ไม่ต้องใช้หลักประกัน(ไม่ต้องมีคนค้ำ)

อัตราดอกเบี้ย

–คงที่ 0.1% ต่อเดือน(10 บาทต่อเดือน)

ระยะเวลาชำระ

–ปลอดการชำระต้นเงินและดอกเบี้ย 6 เดือนแรกนับจากวันกู้(เริ่มจ่ายคืนในเดือนที่ 7 นับจากวันกู้)

วิธีลงทะเบียน ขอกู้เงินฉุกเฉิน ธ.ก.ส.

1.ใช้ไลน์ในการเพิ่มเพื่อน LINE ID @baacfamily หรือแสกนคิวอาร์โค้ดด้านล่างนี้

2.กดยอมรับเงื่อนไขในการกู้ฉุกเฉิน

3.กรอกรายละเอียดตามที่เมนูกำหนด

4.สมัครเสร็จแล้ว รอรับ SMS จากธนาคาร และเตรียมหลักฐานการทำสัญญาดังนี้ สิ่งที่ต้องเตรียม

–บัตรประชาชนตัวจริง

–หมายเลขโทรศัพท์

–สำเนาบัตรประชาชน(กรณียังไม่เป็นลูกค้าเงินกู้ ธ.ก.ส. หรือยังไม่มีบัญชีเงินฝาก ธ.ก.ส.)

5.จัดทำสัญญาเงินกู้และเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง โดยธนาคารจะเป็นผู้นัดหมาย

6.ถ้าผ่าน ทางธนาคารจะส่ง SMS แจ้งโอนเงินเข้าบัญชี เราสามารถไปกดได้ตามกู้ ATM ทุกสาขาได้เลย

เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งสินเชื่อที่หลายคนให้ความนใจเป็นอย่างมาก

ขอขอบคุณที่มา:ธนาคาร ธ.ก.ส.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *