Home / ข่าววันนี้ / บัต รทอง ลุย 30 บาท รักษาได้ทุกที่

บัต รทอง ลุย 30 บาท รักษาได้ทุกที่

วันที่ 5 ต.ค. นายอนุทิน ชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(บอร์ด สปสช.)กล่าวภายหลังประชุมบอร์ดสปสช. ว่าที่ประชุมบอร์ด สปสช.ได้เห็นชอบข้อเสนอการพัฒนาระบบบริการช่วยลดขั้นตอนแก้ไขปัญหาต่างต่างที่เป็นอุปสรรคต่อการเข้ารับบริการให้กับประชาชนผู้มีสิทธิ ตามที่ได้มอบนโยบายไปก่อนหน้านี้ใน 4 เรื่องได้แก่

1.นโยบาย 30 บาทรักษาในหน่วยบริการปฐมภูมิทุกที่กับหมอประจำครอบครัว เบื้องต้นนำร่องในพื้นที่ กทม. และปริมณฑลซึ่งโครงสร้างของระบบบริการมีความพร้อมที่จะเดินหน้าได้ โดยจะขยายเครือข่ายบริการปฐมภูมิเพื่อรองรับและเชื่อมต่อข้อมูลคลินิกหมอครอบครัวและผู้ป่วยจัดทำระบบตรวจสอบสิทธิผ่านแอปพลิเคชัน มีระบบยืนยันตัวตนการรับบริการผ่านบัตรประชาชน เริ่มวันที่ 1 พ.ย. นี้

2.ผู้ป่วยในที่ต้องอยู่นอนในรพ.ต่อเนื่อง เดิมเมื่อใบส่งตัวครบกำหนดต้องกลับไปขอใหม่ที่หน่วยบริการประจำทำให้ยุ่งยากจึงปรับระบบให้ผู้ป่วยในรักษาต่อเนื่องได้ทันทีตามการวินิจฉัยของแพทย์โดยไม่ต้องใช้ใบส่งตัว ใช้เพียงบัตรประชาชนตรวจสอบตัวตนผู้ป่วยจะนำร่องในพื้นที่เขต 9 นครราชสีมา วันที่ 1 พ.ย.นี้ ส่วน กทม.และปริมณฑลจะเริ่มวันที่ 1 ม.ค.2564 ก่อนขยายไปยังจังหวัดอื่น

3.โรคมะเร็งไปรับบริการที่ไหนก็ได้ที่พร้อม โดยผู้ป่วยที่ถูกวินิจฉัยแล้วว่าเป็นมะเร็งจะได้ใบรับรองและประวัติหรือ Code เพื่อเลือกไปรับบริการที่อื่นผ่าน 3 ช่องทาง คือ สาย สปสช. 1330, แอปพลิเคชัน สปสช.และติดต่อที่หน่วยบริการโดยตรง เฉพาะที่รพ.รั กษามะเร็งที่มีความพร้อมเข้าร่วมโดยรพ.จะส่งข้อมูลเบิกจ่ายมายังสปสช.เพื่อให้รักษาโดยเร็วไม่ให้อาการลุกลามและเพิ่มโอกาสรั กษาให้หายขาดในมะเร็งบางชนิด เริ่มในรพ.ที่มีความพร้อมทั่วประเทศในวันที่ 1 ม.ค.2564

4.ย้ายหน่วยบริการได้สิทธิทันที ไม่ต้องรอ 15 วัน จะเริ่มพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ 1 ม.ค. 2564

ด้าน นพ.ศักดิ์ชัยกาญจนวัฒนาเลขาธิการ สปสช.เปิดเผยว่า การพัฒนาระบบบริการบัตรทองในครั้งนี้สปสช.สามารถเดินหน้าได้จากรับความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะจากกระทรวงสาธารณสุข และ กทม. ในการจัดเตรียมเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิในเขต กทม. และปริมณฑลรองรับเพื่อให้ผู้ป่วยนอกเข้ารับบริการที่หน่วยบริการปฐมภูมิได้ทุกที่

” รวมถึงความร่วมมือจากหน่วยบริการทั้งภาครัฐและเอกชนที่ร่วมระบบบัตรทองในการปรับระบบบริการ ทั้งผู้ป่วยในไม่ต้องกลับไปรับใบส่งตัวโรคมะเร็งไปรับบริการที่ไหนก็ได้ที่พร้อม และย้ายหน่วยบริการได้สิทธิทันทีไม่ต้องรอ 15 วัน ทั้งนี้จากที่บอร์ด สปสช.ได้ให้ความเห็นชอบแล้วได้มอบคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องและสปสช.ปรับปรุงระเบียบ ประกาศที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการดำเนินตามนโยบายและเสนอให้ประธานบอร์ดสปสช. ลงนามต่อไป”

ที่มา:daidee.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *