Home / ข่าววันนี้ / สินเชื่อเอนกประสงค์ ดำรงชีพ ทุกอาชีพ

สินเชื่อเอนกประสงค์ ดำรงชีพ ทุกอาชีพ

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซเชียลต่างติดตามและต้องบอกว่า ช่วงหลังสถาณการร์รอบ 2 นี้ได้รับผลกระทบกันอย่างทั่วหน้า ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชนบางธุรกิจบางกิจการถึงขนาดปิดตัวลง หลายๆท่านมีปัญหาด้าค่าใช้จ่ายต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นค่าน้าค่าไฟค่ารถค่าบ้าน แต่ต้องบอกว่า ในความมืดมิด ย่อมมีแส่สว่าง เสมอ ในช่วสถาณการณ์ ที่เรียกได้ว่าประเทศไทยกำลังจะกลับมานี้ หลายคนอาจะหาวงเงินสักก้อน เพื่อหมุนเวียนไม่มากก็น้อย ตรงนี้เพื่อลดความเสี่ยง ของ สถาณภาพททางการเงินของท่าน จะดีกว่าไหมถ้าวงเงินก้อนนั้นที่จับจ่ายใช้สอยหรือหมุนเวียนก้อนนั้นเป็นวงเงินสินเชื้อ สินเชื่อไทรทองอเนกประสงค์ ของ 1 ใน 5 ธฯาคารชั้นนำของประเทศไทยอย่างธนาคารออมสิน

ไม่ต้องเป็นพนักงานประจำแค่ประกอบอาชีพ ธนาคารออมสิน เข้าใจว่าชีวิตของคุณ มีภาระที่ต้องแบกรับ เราเลยออกแบบ สินเชื่อไทรทองอเนกประสงค์ ให้คุณได้มีอิสระ ในการกู้ยืมสินเชื่อได้มากขึ้น กับเงินก้อนที่จะช่วยแบ่งเบา ภาระค่าใช้จ่าย ในชีวิตประจำวัน ท่องเที่ยวได้ตามใจ และสามารถนำไปใช้ ประกอบอาชีพ เพื่อหาเลี้ยงตัวเอง วันนี้โอกาสมาถึงทุกคน ที่มีอาชีพและรายได้ที่แน่นอนก็สามารถทำเรื่องขอสินเชื่อกับธนาคารออมสินได้ทุกคนทุกอาชีพ

รายละเอียดการสมัครสินเชื่อ

คุณสมบัติผู้กู้

1.เป็นบุคคลสัญชาติไทย

2.เป็นบุคคลที่มีอาชีพและรายได้ที่แน่นอน

3.มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินคืน ต้องไม่เกิน 65 ปี

เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ

1.บัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ

2.สำเนาทะเบียนบ้านผู้กู้

3.สำเนาใบสำคัญการสมรส หรือสำเนาใบแสดงการหย่า หรือสำเนามรณบัตรผู้สมรส

4.หนังสือรับรองเงินเดือน สำเนาใบสำคัญการจ่ายเงินเดือน และสำเนาสมุดบัญชีเงินเดือน

5.หนังสือรับรองการเป็นข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/องค์กรธุรกิจเอกชน

6.บัญชีเงินฝากแสดงรายการย้อนหลัง 6 เดือน หลักฐานแสดงฐานะการเงินอื่นๆ

7.หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน(กรณีหน่วยงานหักเงินนำส่งชำระหนี้)

วงเงินกู้

1.กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน ให้กู้ยืมสูงสุดถึง 300,000 บาท

2.กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันให้กู้ยืมได้สูงสุด 10,000,000 บาท โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้ ถ้าเป็นที่ดินพร้อมอาคาร ให้กู้ได้สูงสุด 90% ของราคาประเมิน ห้องชุดให้กู้ได้สูงสุด 85% ของราคาประเมิน และสุดท้ายที่ดินให้กู้ได้สูงสุด 80% ของราคาประเมิน

ระยะเวลาชำระหนี้

1.กรณีเงินกู้ไม่เกิน 300,000 บาท ระยะเวลาชำระเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 7 ปี หรือ 84 เดือน

2.กรณีเงินกู้เกิน 300,000 บาท ระยะเวลาชำระเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 25 ปี

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่

ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ Call Center โทร.1115

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *