Home / ข่าววันนี้ / ไทยเครดิต อนุมัติให้ 2 แสน สินเชื่อเพื่อพ่อค้าแม่ค้า ไม่ต้องกู้หนี้นอกระบบ

ไทยเครดิต อนุมัติให้ 2 แสน สินเชื่อเพื่อพ่อค้าแม่ค้า ไม่ต้องกู้หนี้นอกระบบ

นับว่าเป็นบริการ สินเชื่อเงินให้กู้ยืม ที่ตอบโจทย์มากๆ สำหรับ กลุ่มพ่อค้าแม่ค้าและผู้ประกอบการรายย่อย ที่ได้ผลกระทบจากการระบาดของโควิด 19 ที่กำลังมอง สินเชื่อเงินกู้ยืม เพื่อนำมาหมุนเวียนใช้จ่ายในการค้าขายประคองธุรกิจ โดยทาง ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด(มหาชน)ได้เปิดบริการ สินเชื่อเงินให้กู้ยืม ทีชื่อว่า นาโนและไมโครเครดิตเพื่อธุรกิจรายย่อย สินเชื่อเงินกู้ยืม คุยง่าย ผ่อนสบาย ได้เงินเร็ว

สินเชื่อเงินให้กู้ยืม นาโนและไมโครเครดิตเพื่อธุรกิจรายย่อยจาก ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด สนับสนุนเงินทุนตั้งแต่ 5,000 ไปจนสูงสุดที่ 200,000 บาท โดยไม่จำเป็นต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกันใดๆทั้งสิน เพื่อที่จะให้พ่อค้าแม่ค้าเข้าถึงเงินทุนในระบบได้ง่ายและปลอดภัย โดยไม่จำเป็นต้องไปกู้หนี้นอกระบบที่ดอกเบี้ยโหดๆอีกต่อไป

อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก ขอเพียงแค่ท่านเป็นพ่อค้าแม่ค้าที่เป็นบุคคลธรรมดาที่ต้องการกู้เพื่อใช้ประกอบธุรกิจ มีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพไม่ต่ำกว่า 1 ปี และมีสถานประกอบการของธุรกิจที่ชัดเจน ตรวจสอบได้ มีที่ตั้งชัดเจน เช่น ตั้งอยู่ในตลาดในระยะรัศมีไม่เกิน 15 กิโลเมตร จากสาขาของธนาคาร เป็นต้น

สินเชื่อเงินกู้ยืม ธนาคารไทยเครดิต นาโนและไมโครเครดิตเพื่อธุรกิจรายย่อย เป็น สินเชื่อ ที่ช่วยเสริมสภาพคล่องทางการเงินในธุรกิจ หรือ เป็นเงินหมุนเวียน เพื่อใช้จ่ายในส่วนต่างๆ และ ให้พ่อค้าแม่ค้าเข้าถึงเงินทุนในระบบได้อย่างปลอดภัย หากสนใจจะสมัคร กู้ยืมเงิน สินเชื่อเงินให้กู้ยืม นาโนและไมโครเครดิต ธนาคารไทยเครดิต มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายละเอียดกู้ยืมเงินสินเชื่อ นาโนและไมโครเครดิต

-วงเงินให้กู้ยืมสูงสุดที่ 200,000 บาท

-สินเชื่อมีลักษณะเป็นสินเชื่อหมุนเวียนหมุนเวียน ไม่มีระยะเวลาครบกำหนด แต่วงเงินจะมีการทบทวนต่ออายุหรือไม่ต่ออายุทุกปี

-อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก

-ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน

ยืมเงินผ่าน LINE BK อนุมัติไว 5,000-20,000 เครดิตไม่ดีก็ยืมได้

พรอมิส ให้กู้ฉุกเฉิน 30,000 ทำงานรายวันกู้ได้ ไม่ต้องค้ำประกัน

คุณสมบัติสมัคร กู้ยืมเงิน สินเชื่อ นาโนและไมโครเครดิต

-เป็นบุคคลธรรมดา

-สัญชาติไทยเท่านั้น

-อายุไม่ต่ำกว่า 21 ปีขึ้นไป

-เป็นเจ้าของธุรกิจต้องอายุไม่เกิน 60 ปีเท่านั้น

-มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจเท่านั้น

-มีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพไม่ต่ำกว่า 1 ปีเท่านั้น

-มีสถานประกอบการชัดเจนและต้องสามารถตรวจสอบได้

-สถานที่ตั้งธุรกิจ ต้องอยู่ในตลาด ในระยะรัศมีไม่เกิน 15 กิโลเมตร จากสาขาของธนาคาร

วิธีสมัคร กู้ยืมเงิน สินเชื่อ นาโนและไมโครเครดิต

สามารถสมัครได้ที่ ธนาคารไทยเครดิต สาขาใกล้บ้านท่านทั่วประเทศ หรือ โทรศัพท์ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ : 02 697 5454

เช็คสาขาธนาคารไทยเครดิต คลิกที่นี่

เอกสารสมัคร กู้ยืมเงิน สินเชื่อ นาโนและไมโครเครดิต

-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

-สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอสินเชื่อ

-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของคู่สมรส

-สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล(ถ้ามี)

-เอกสารแสดงสถานภาพสมรส(ถ้ามี)

-สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากหน้าแรก

-สำเนาสัญญาเช่า(ถ้ามี)

หมายเหตุ:รายละเอียดการพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

ข้อมูลเพิ่มเติม สินเชื่อธนาคารไทยเครดิต คลิกที่นี่

ข้อแนะนำสำหรับผู้ค้า ที่ไม่มีทะเบียนการค้า แต่ต้องการ กู้ยืมเงิน

ถึงแม้พ่อค้าแม่ค้าที่เปิดร้านแผงลอยจะได้รับการยกเว้นให้ไม่ต้องจดทะเบียนการค้า แต่ในแง่ของการทำธุรกรรมการเงิน หลายธนาคารมักกำหนดให้ใบทะเบียนการค้าเป็นเอกสารสำคัญในการยื่นกู้ เหตุนี้แม่ค้า พ่อค้า จึงพยายามหาวิธีอื่นมาช่วยให้กู้สินเชื่อได้ ในกรณีที่ไม่มีทะเบียนการค้าได้ง่ายขึ้น ซึ่งมี 3 วิธีดังนี้

1.เอกสารสั่งซื้อจากคู่ค้าใบแจ้งหนี้(Invoice)ใบเสร็จรับเงิน หรือใบอนุญาตประกอบกิจการ หลักฐานชิ้นสำคัญไม่แพ้ใบทะเบียนการค้า เครื่องมือยืนยันอาชีพของพ่อค้าแม่ค้า

2.ใช้บัญชีรายรับ เงินเข้า 6 เดือนติด เป็นหลักฐานยืนยืนความมั่นคงของอาชีพขายของ

3.รูปถ่ายหน้าร้านและจำนวนสินค้าที่ขายได้ อีกหนึ่งข้อบ่งชี้ความสามารถชำระหนี้ของแม่ค้าพ่อค้า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *