Home / ข่าววันนี้ / ออมสิน ปล่อยสินเชื่อใหม่ ให้กู้ 20,000-200,000 ไม่ต้องค้ำ แค่มีสมุดฝาก

ออมสิน ปล่อยสินเชื่อใหม่ ให้กู้ 20,000-200,000 ไม่ต้องค้ำ แค่มีสมุดฝาก

ข่าวดีจ้า สำหรับ ผู้ต้องการ บริการ สินเชื่อเงินให้กู้ยืม เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ โดยทาง ธนาคาร ออมสิน ได้ออก บริการ สินเชื่อเงินให้ ตัวใหม่ ที่มีชื่อว่า “สินเชื่อออมสุขใจ” บริการ สินเชื่อเงินกู้ยืม ตามนโยบายรัฐ เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในยุคไวรัสโควิด 19 ผ่านการปล่อยสินเชื่อแบบไม่ต้องค้ำประกัน วงเงินสูง เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ

บริการ สินเชื่อเงินให้กู้ยืม จาก ธนาคาร ออมสิน สินเชื่อออมสุขใจ เป็น สินเชื่อเงินกู้ยืม ที่มีวงเงินกู้ยืม ตั้งแต่ 20,000 บาท สูงสุดที่ 200,000 บาท ไม่จำเป็นต้องต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกันใดๆ สามารถผ่อนชำระได้นานสูงสุดที่ 8 ปี ซึ่งไม่ว่าจะประกอบอาชีพเป็นพ่อค้าแม่ขาย เจ้าของกิจการรายย่อย พนังงานประจำ หรือ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ก็สามารถยื่นขอ กู้ยืมเงิน สินเชื่อเงินให้กู้ยืม ได้

สินเชื่อออมสุขใจ บริการ สินเชื่อเงินให้กู้ยืม ตามนโยบายรัฐ จาก ธนาคาร ออมสิน สามารถยื่นขอ กู้ยืมเงิน ได้ง่ายๆ เพียงมีบัญชีเงินฝาก กับ ธนาคาร ออมสิน และ มีการออมเงินอย่างสม่ำเสมอ ก็สามารถ กู้ยืมเงิน ได้แล้ว ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบริการ สินเชื่อเงินให้กู้ยืม ดีๆ จากทาง ธนาคารออมสิน ที่ตอบโจทย์ผู้มีรายได้น้อยหรือมีปัญหาทางการเงิน

สินเชื่อออมสุขใจ ทาง ธนาคารออมสิน นั้นเหมาะกับ ผู้ที่ต้องการ สินเชื่อเงินให้กู้ยืม เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ ใช้จ่ายที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ หรือจะนำไปชำระหนี้สินอื่นๆ โดยทีวงเงินให้กู้ยืมที่สูง และยังไม่จำเป็นต้องต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกันใดๆ ซึ่งวันนี้ทาง Bang jaab มีรายละเอียดการสมัคร กู้ยืมเงิน มาแนะนำกันตามนี้เลย

รายละเอียด กู้ยืมเงิน สินเชื่อออมสุขใจ

วงเงินให้กู้ยืม

1.ให้กู้ตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระคืน

2.ให้กู้ได้ไม่เกิน 5 เท่าของเงินออมณ วันที่ยื่นกู้แต่ไม่เกินรายละ 200,000 บาท ดังนี้

-ฝากเป็นรายวัน เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 เดือน และไม่น้อยกว่า 90 วัน วงเงินกู้สูงสด 50,000 บาท

-ฝากเป็นรายสัปดาห์ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน และไม่น้อยกว่า 24 สัปดาห์ วงเงินกู้สูงสด 100,000 บาท

-ฝากเป็นรายเดือน เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 10 เดือน และไม่น้อยกว่า 1 ครั้งต่อเดือน วงเงินกู้สูงสด 200,000 บาท

คุณสมบัติผู้ กู้ยืมเงิน สินเชื่อออมสุขใจ

1.เป็นผู้กู้ที่มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

-เป็นผู้ประกอบการรายย่อย เช่น ผู้ประกอบอาชีพค้าขาย บริการ และ ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อจำหน่าย

-เป็นผู้มีรายได้ประจำ เช่น ลูกจ้างของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือบริษัทเอกชน ที่มีเงินเดือนประจำ

-เป็นผู้ที่ยังไม่ได้ประกอบอาชีพใดๆ ที่มีความตั้งใจจะประกอบอาชีพอิสระรายย่อย

2.เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 60 ปี ในกรณีที่ผู้กู้มีอายุไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ ต้องให้ผู้ปกครองจัดทำหนังสือให้ความยินยอมในการจัดทำนิติกรรมสัญญา

3.เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้

4.มีการออมเงินอย่างสม่ำเสมอ

5.ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ผู้บริหาร หรือกรรมการของธนาคารออมสิน

วิธีสมัคร กู้ยืมเงิน สินเชื่อออมสุขใจ

-ผู้ที่สนใจสมัคร สินเชื่อออมสุขใจ สามารถสมัครได้ที่ธนาคารออมสิน สาขาใกล้บ้านท่านทั่วประเทศ

ข้อมูลเพิ่มเติม สินเชื่อออมสุขใจ จาก ออมสิน คลิกที่นี่

อัตราดอกเบี้ย สินเชื่อออมสุขใจ

-อัตราดอกเบี้ยและอัตราดอกเบี้ยกรณีผิดนัดไม่ชำระหนี้ ให้เป็นไปตามประกาศธนาคารออมสิน เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน

ระยะเวลาการชำระคืน สินเชื่อออมสุขใจ

-ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้และดอกเบี้ยไม่เกิน 8 ปี(96 งวด)

วิธีการคำนวณชำระคืน สินเชื่อออมสุขใจ

-ชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือน

-การคำนวณชำระหนี้แบบอัตราดอกเบี้ยคงที่(Flat Rate)

หลักประกัน กู้ยืมเงิน สินเชื่อออมสุขใจ

-ใช้บัญชีเงินฝากเผื่อเรียกเป็นหลักประกัน

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 1115

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *