Home / ข่าววันนี้ / ด่วน สั่งขังแล้ว เจ้าบ่าวแต่งงานซ้อน อดนอนห้องหอ

ด่วน สั่งขังแล้ว เจ้าบ่าวแต่งงานซ้อน อดนอนห้องหอ

จากกรณีคลิปแต่งงานซ้อน ภรรย าหลวงบุกถึงงานแต่งล่าสุดเจ้าบ่าวแต่งงานซ้อนโดนแล้ว เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ เพจ ดาวแปดแฉกได้โพสต์ข้อความระบุว่า (19 ก.พ.2564) จากกรณีคลิปเหตุการณ์ในงานแต่งงานเจ้าบ่าวสวมใส่เครื่องแบบตำรวจ(ชุดพิธี) หากมีพฤติการณ์ตามข้ออ้างของภรรยาที่เคยจดทะเบียนสมรสนั้น

ความคืบหน้าในเหตุการณ์ดังกล่าว พล.ต.ต.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ โฆษก ตร.เปิดเผยว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องส่วนตัวของทั้งสองฝ่ายทางผู้บังคับบัญชาคงไม่ก้าวล่วง แต่กรณีเจ้าบ่าวรับราชการตำรวจสวมใส่เครื่องแบบตำรวจ(ชุดพิธี) แล้วเกิดเรื่องทำนองนี้ซึ่งเจ้าบ่าวย่อมรู้แก่ใจว่าพฤติการณ์ที่เกิดขึ้นผิดวินัยร้ายแรง หรือไม่ ร้ายแรง

รายงานข่าวแจ้งว่าบทลงโทษ กรณีตำรวจทำผิด ผู้บังคับบัญชา พิจารณาสั่งลงโทษได้ทันที โดยข้อมูล พ.ร.บ. ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 และระเบียบ ก.ตร. ว่าด้วยวิธีการเสริมสร้างและพัฒนาให้ข้าราชการตำรวจมีวินัยและป้องกันมิให้ ข้าราชการตำรวจกระทำผิดวินัยพ.ศ. 2549 กำหนดมาตราฐานการลงโทษวินัยอย่างไม่ ร้ายแรงและกำหนดบทลงทา ความสัมพันธ์ดังนี้

1.ข้าราชการตำรวจเกี่ยวข้องกับหญิงอื่น หรือชายอื่นโดยที่ตนเองมีภรรยาหรือสามีอยู่แล้ว และเกิดเรื่องเสื่อมเสียโดนกักขัง 30 วัน

2.ได้หญิงหรือชาย เป็นภรรยาหรือสามีแล้วไม่เลี้ยงดู เกิดเรื่องเสื่อมเสียหรือเสียหายโดนกักขัง 30 วัน

3.จดทะเบียนสมรสซ้อน โดนกักขัง 30 วัน 4.ไม่เลี้ยงดูคู่สมรสและบุตร และไม่ยกย่องฐานานุรูป โดนกักขัง 30 วัน

5.ไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงในใบสำคัญการหย่าเกี่ยวกับการอุปการะบุตร ความผิดครั้งแรกภาคทัณฑ์ความผิดครั้งที่สอง ไม่ว่าจะเป็นการหย่ารายเดียวกัน หรือไม่ก็ตามให้ กักยาม 3 วัน และความผิดครั้งที่สาม และครั้งต่อไป กักยาม 3 วัน และพิจารณาตั้งกรรมการสอบสวนม.101 พ.ร.บ ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547

ความผิดชัดเจน

ขอบคุณ:ดาวแปดแฉก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *