Home / ข่าววันนี้ / วิธีสมัครสินเชื่อเงินด่วน 10,000-30,000 ไม่ต้องค้ำ ธ.กรุงเทพ

วิธีสมัครสินเชื่อเงินด่วน 10,000-30,000 ไม่ต้องค้ำ ธ.กรุงเทพ

บริการ สินเชื่อเงินให้กู้ยืม จากทาง ธนาคารกรุงเทพ สินเชื่อบัวหลวงอุ่นใจ เป็นบริการ สินเชื่อส่วนบุคคล เพื่อให้ประชาชนที่ต้องการวงเงินพร้อมใช้ สำรองไว้ยามจำเป็น สำหรับพนักงานประจำที่มีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารกรุงเทพ และทำงานกับกิจการนายจ้างที่ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการ*วงเงินสูงสุด 3 เท่าของรายได้ประจำต่อเดือน

สินเชื่อบัวหลวงอุ่นใจ จาก ธนาคารกรุงเทพ มีวงเงินกู้ยืม สูงสุด 3 เท่าของรายได้ประจำต่อเดือน ตั้งแต่ 15,000 – 1 ล้านบาท อนุมัติ เบิกใช้ทันใจด้วยบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท จ่ายเบาๆ เริ่มเพียง 500 บาท ชำระคืนเป็นรายเดือน เริ่มต้นเพียง 500 บาท หรือ 5% ของภาระหนี้คงค้าง ไม่เบิกใช้ ไม่มีดอกเบี้ย

บริการ สินเชื่อเงินให้กู้ยืม ธนาคารกรุงเทพ สินเชื่อบัวหลวงอุ่นใจ เป็นอีกหนึ่งบริการ สินเชื่อเงินให้กู้ยืม ที่สะดวกสบาย สมัครง่าย ไม่ยุ่งยาก เพราะ ผู้กู้ยืมเงิน ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกัน สมัครครั้งเดียวมีวงเงินเบิกใช้ได้ตลอด เพิ่มสภาพคล่องได้ง่าย

หากใครที่กำลังสนใจ ต้องการหา บริการ สินเชื่อเงินให้กู้ยืม เพื่อเพิ่มสภาพคล่องการเงิน ใช้เพื่อเป็นเงินหมุนเวียนในการใช้จ่ายต่างๆ หรือ เป็นเงินสำรองไว้ยามในจพเป็น สินเชื่อส่วนบุคคล ธนาคารกรุงเทพ สินเชื่อบัวหลวงอุ่นใจ ถือว่เป็น บริการ สินเชื่อเงินให้กู้ยืม ที่ตอบโจทย์ได้ดีเลยทีเดียว ถ้าหากสนใจ วันนี้ Bang jaab มีรายละเอียดสินเชื่อมาฝากกัน ดังนี้

รายละเอียด กู้ยืมเงิน สินเชื่อบุคคล บัวหลวงอุ่นใจ

-วงเงินสูงสุด 3 เท่าของรายได้ประจำต่อเดือน ตั้งแต่ 15,000 – 1 ล้านบาท อนุมัติ เบิกใช้ทันใจด้วยบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท

-ชำระคืนเป็นรายเดือน เริ่มต้นเพียง 500 บาท หรือ 5% ของภาระหนี้คงค้าง ไม่เบิกใช้ ไม่มีดอกเบี้ย

-ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกัน สมัครครั้งเดียวมีวงเงินเบิกใช้ได้ตลอด เพิ่มสภาพคล่องได้ง่าย

อัตราดอกเบี้ย

ช่องทางการชำระเงิน

-ชำระโดยการหักบัญชีอัตโนมัติจากเงินฝากสะสมทรัพย์(บัญชีเงินเดือน)ที่มีกับธนาคารกรุงเทพ

-ชำระเพิ่มเติมด้วยเงินสดหรือเช็คณ เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงเทพทุกสาขาทั่วประเทศหรือชำระผ่านเครื่องบัวหลวงเอทีเอ็ม

คุณสมบัติ กู้ยืมเงิน สินเชื่อบุคคล บัวหลวงอุ่นใจ

-บุคคลสัญชาติไทย อายุระหว่าง 20–59 ปี

-เป็นพนักงานประจำที่มีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารกรุงเทพและทำงานกับกิจการนายจ้างที่ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการ

-มีรายได้ประจำตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป

-มีประสบการณ์ทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

วิธีสมัคร กู้ยืมเงิน สินเชื่อบุคคล บัวหลวงอุ่นใจ ธนาคารกรุงเทพ

-ผู้กู้ที่สนใจสามารถเดินทางไปติดต่อได้ที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขาใกล้บ้านท่าน

ดาวน์โหลดเอกสาร คำขอสินเชื่อบัวหลวงอุ่นใจ คลิกที่นี่

เอกสารประกอบการ กู้ยืมเงิน สินเชื่อบุคคล บัวหลวงอุ่นใจ

-บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน

-สลิปเงินเดือน(ต้นฉบับ)หรือหนังสือรับรองเงินเดือนจากบริษัท(ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน นับจากปัจจุบัน)

-บัญชีธนาคารที่เงินเดือนเข้าย้อนหลัง 6 เดือนต่อเนื่องกัน นับจากปัจจุบัน

-หน้าบัตรบีเฟิสต์ของผู้ขอสินเชื่อ ที่ใช้กับบัญชีสินเชื่อบัวหลวงอุ่นใจ

ข้อมูลเพิ่มเติม สินเชื่อบัวหลวงอุ่นใจ ธนาคารกรุงเทพ คลิกที่นี่
ค่าธรรมเนียม

-ฟรี ค่าธรรมเนียมดำเนินการ และค่าธรรมเนียมรายปี

-ยกเว้น ค่าอากรแสตมป์

-ค่าธรรมเนียมการขอใบแจ้งยอดบัญชีสินเชื่อ(ย้อนหลังเกิน 3 เดือน)200 บาทต่อฉบับ

-ฟรี ค่าธรรมเนียมการถอนเงินสดจากบัญชีสินเชื่อบัวหลวงอุ่นใจผ่านเครื่องบัวหลวงเอทีเอ็ม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *