Home / ข่าววันนี้ / 3 สินเชื่อกรุงไทย อาชีพอิสระยืมได้ 5,000-100,000 อนุมัติใน 5 นาที

3 สินเชื่อกรุงไทย อาชีพอิสระยืมได้ 5,000-100,000 อนุมัติใน 5 นาที

วันนี้ทาง Krung Thai มีบริการ สินเชื่อเงินให้กู้ยืมสำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระมาแนะนำกันซึ่งกลุ่มอาชีพนี้หลายๆ คนคงจะรู้กันดีว่ามักจะเกิดปัญหาในการขอ กู้ยืมเงิน จากธนาคารหรือสถานบันการเงิน อยู่เสมอ แต่ไม่กังวล เพราะทาง ธนาคารกรุงไทย มีบริการ สินเชื่อเงินให้กู้ยืม ที่เปิดโอกาศให้ผู้ประกอบอาชีพอิสระสามารถ กู้ยืมเงิน ได้ !

ธนาคาร กรุงไทย ถือว่าเป็นอีกหนึ่ง ธนาคร ของประเทศไทย ที่มีบริการ สินเชื่อเงินกู้ยืม ออกมาให้ พี่้น้องประชาชนคนไทยได้ใช้บริการมากมาย ซึ่งมักจะได้รับนิยมเป็นอย่างมากเสมอ โดยวันนี้ ทาง bang jaab.com มี 3 บริการ สินชือเงินให้กู้ยืมดีๆ สำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ จากทาง ธนาคารกรุงไทย มาแนะนำกัน

บริการ สินเชื่อเงินกู้ยืม ธนาคาร กรุงไทย สำหรับ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ นั้นมีมากมายหลายบริการ แต่ถ้าพูดถึงสินเชื่อเด่นๆ ก็คือ สินเชื่อกรุงไทยใจดี สินเชื่อกรุงไทย Smart Money และบัตรกดเงินสดกรุงไทย KTC โดยทาง 3 บริการ สินเชื่อเงินให้กู้ยืม นี้ สามารถ กู้ยืมเงิน ได้โดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุลคลค้ำประกัน

ซึ่งบริการ สินเชื่อเงินกู้ยืม ธนาคาร กรุงไทย สำหรับ ผู้ประกอบอาชีพอิสร แต่ละบริการ นั้น สามารถ กู้ยืมเงิน ได้ตั้งแต่ 5,000 ถึง 1 ล้านบาท แล้วแต่คุณสมบัติของผู้สมัครกู้ยืมเงิน และแต่ละบริการ สินเชื่อเงินกู้ยืม ก็จะมีจุดเด่นอื่นๆ อีก รายละเอียดตามนี้เลย

1.สินเชื่อ กรุงไทยใจดี

สินเชื่อเงินให้กู้ยืม กรุงไทยใจดี เป็นบริการ สินเชื่อใหม่ จากทาง ธนาคารกรุงไทย ที่เปิดให้ กู้ยืมเงิน ได้ตั้ง 5,000-100,000 บาท โดย สินเชื่อกรุงไทยใจดี สามารถสมัครได้ง่ายผ่านแอป กรุงไทย Next โดยไม่ต้องใช้เอกสาร และไม่ต้องคนค้ำประกัน รู้ผลอนุมัติใน 5 นาที คิดดอกเบี้ยเฉพาะยอดที่เราใช้วงเงินกู้ยืมไป ให้กู้ยืมเงิน นานสูงสุดที่ 1 ปี

จุดเด่น

-วงเงินกู้ยืม ตั้งแต่ 5,000-100,000 บาท

-สินเชื่อกรุงไทยใจดี ให้วงเงินสูงสุด 0.7 เท่าของรายได้สุทธิที่เข้าบัญชีกรุงไทย

-คิดดอกเบี้ยที่ 15-24% ต่อปี หักบัญชีในการชำระดอกเบี้ยทุกวันที่ 24 ของเดือน

-เมื่ออนุมัติ จะสามารถเบิกใช้วงเงินได้จากบัญชีเงินเดือนกรุงไทย

-ไม่ต้องมีหลักประกัน หรือคนค้ำประกัน

2.สินเชื่อ กรุงไทย Smart Money

สินเชื่อเงินให้กู้ยืมกรุงไทย Smart Money เป็นอีกหนึ่งบริการ สินเชื่อเงินกู้ยืมที่ได้ความนิยมอย่างมากที่มีวงเงินกู้ยืมสูงสุดที่ 1 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นที่ 20% ต่อปี และยังสามารถกู้ยืมเงินได้โดยไม่ต้องมีหลักประกัน หรือคนค้ำประกัน ซึ่งทางกรุงไทยกำหนดคุณสมบัติไว้คือบุคคลทั่วไปที่มีรายได้ต่อเดือนขั้นต่ำ 30,000 บาท มีอายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี

จุดเด่น

-วงเงินกู้ยืมตั้งแต่ 30,000 ถึง 1 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5 เท่าของรายได้

-ผ่อนชำระได้นาน 60 เดือน

-อัตราดอกเบี้ย 20%

-กู้ง่าย ไม่ต้องมีหลักประกัน หรือคนค้ำประกัน

3.สินเชื่อ บัตรกดเงินสดกรุงไทย KTC Proud

บริการ สินเชื่อเงินให้กู้ยืมบัตรกดเงินสดกรุงไทย KTC Proud เป็นสินเชื่อบัตรกดเงินสด จากทาง บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด(มหาชน)บริษัท ในเคลือของ ธนาคาร กรุงไทย วงเงินกู้ยืมเงินตั้งแต่ 20,000 ถึงสูงสุด 3,000,000 บาท มาพร้อมบริการเบิกถอนเงินสดแบบออนไลน์ ละยังเลือกผ่อนขั้นต่ำพร้อมรับเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ เพียง 0.93% ต่อเดือน*หรือ แค่หมื่นละ 3.25 บาทต่อวัน สามารถ รูดผ่อนสินค้าได้ หรือจะกดเงินสดใช้ก็ได้

จุดเด่น

-วงเงินกู้ยืม ขั้นต่ำ 10,000 สูงสุด 3 ล้านบาท

-ไม่มีค่าธรรมเนียมตลอดชีพ

-ผ่อนได้นานสุด 12–36 งวด

-สมัครง่าย เพียงมีรายได้ขั้นต่ำ 12,000 บาท/เดือน ขึ้นไป

-เบิกถอนเงินสดออนไลน์ ได้ตลอด 24 ชม.

-ไม่ต้องมีหลักประกัน หรือคนค้ำประกัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *