Home / ข่าววันนี้ / รายละเอียดเปิดลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่โละของเก่าลงใหม่ทั้งหมด

รายละเอียดเปิดลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่โละของเก่าลงใหม่ทั้งหมด

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังเตรียมจะเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ ซึ่งคาดว่าจะเปิดภายหลังโครงการเราชนะ เนื่องจากมีประชาชนจำนวนมากที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เช่น ไม่สามารถเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ต ไม่มีสมาร์ตโฟน ทำให้ไม่สามารถเข้าถึงสิทธิบัตรสวัสดิการของรัฐ จึงจำเป็นต้องทบทวนสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่

โดย นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กล่าวเพิ่มเติมว่า การเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ คาดว่าจะมีภายหลังโครงการเราชนะ คือหลังเดือนมีนาคม 2564 ซึ่งผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้ว จำนวน 13.8 ล้านคน จะต้องลงทะเบียนรับสิทธิใหม่ด้วย

ทั้งนี้ หลังจากนี้ กระทรวงการคลังจะมีการทบทวนข้อมูลผู้ถือบัตรสวัสดิการในทุก ๆ ปี เพื่อเป็นการอัปเดตข้อมูล หลังจากไม่ได้ทบทวนสิทธิผู้ถือบัตรสวัสดิการมา 2-3 ปีแล้ว

ที่มา:siamtopic.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *