Home / ข่าววันนี้ / ยืนยันอย่างเป็นทางการ เงินพัฒนาคุณภาพข้าว 27​ กุมภาพันธ์​ โอนแน่

ยืนยันอย่างเป็นทางการ เงินพัฒนาคุณภาพข้าว 27​ กุมภาพันธ์​ โอนแน่

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ เพจ พืชเศรษฐกิจไทย ได้โพสต์ข้อความระบุว่า ยืนยันอย่างเป็นทางการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.)เริ่มจ่ายเงินช่วยเหลือ โครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2563/64 ตามนโยบายรัฐบาล เพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตและกระตุ้นให้เกษตรกรดูแลรักษาข้าวให้มีคุณภาพดีในอัตราไร่ละ 500 บาท สูงสุดไม่เกิน 20 ไร่ หรือไม่เกิน 10,000 บาทต่อครัวเรือน ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 หลังจากที่มีการที่ ธ.ก.ส.ได้ประชุมในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564

27 กุมภาพันธ์ โอนแน่

ไร่ละ 500 ไม่เกิน 20 ไร่ หรือไม่เกิน 10,000 ต่อครัวเรือน

อย่างไรก็รอกันก่อนนะครับอีก 3 วันมาลุ้นไปพร้อมๆกันครับ

ขอบคุณ พืชเศรษฐกิจไทย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *