Home / ข่าววันนี้ / โอนแล้ว เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 500

โอนแล้ว เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 500

นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกรัฐบาล ได้โพสต์ข้อในเฟซบุ๊กส่วนตัวว่า คณะกรรมการ ธ.ก.ส. อนุมัติจ่ายเงินช่วยเหลือโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2563/64 ตามนโยบายรัฐบาล เพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตและกระตุ้นให้เกษตรกรดูแลรักษาข้าวให้มีคุณภาพดี เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 500 บาท สูงสุดไม่เกิน 20 ไร่ หรือไม่เกิน 10,000 บาทต่อครัวเรือน วงเงินกว่า 28,000 ล้านบาท โดยทยอยโอนเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรง 25 ก.พ. – 30 เม.ย. 64 เป้าหมายเกษตรกรจำนวน 4.56 ล้านครัวเรือน

เงินชาวนาเข้าแล้ว

ตรวจสอบจำนวนเงินที่โอนเข้าบัญชีผ่านแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile และกรณีที่เกษตรกรลูกค้าสมัครใช้บริการ BAAC Connect จะได้รับข้อความแจ้งเตือนผ่าน LINE Official BAAC Family เมื่อเงินเข้าบัญชีของท่านแล้ว คณะกรรมการ ธ.ก.ส. ยังเห็นชอบขยายวงเงินเพิ่มเติมโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี และโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2563/64 ซึ่งจะนำเสนอ ครม. พิจารณาก่อนดำเนินการ

ตรวจสอบเงินค่าข้าวคลิก

ขอบคุณ:ฐานเศรษฐกิจ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *