Home / ข่าววันนี้ / กระทรวงแรงงาน ปล่อยกู้ดอกเบี้ย 0% วงเงินสินเชื่อสูงสุดไม่เกิน 1 ล้านบาท เพื่อพัฒนาอาชีพ

กระทรวงแรงงาน ปล่อยกู้ดอกเบี้ย 0% วงเงินสินเชื่อสูงสุดไม่เกิน 1 ล้านบาท เพื่อพัฒนาอาชีพ

เมื่อวันที่ 27 ก.พ.ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กระทรวงแรงงานปล่อยกู้ดอกเบี้ย 0% พัฒนาทักษะแรงงาน ทั้งนี้ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ปล่อยกู้ดอกเบี้ย 0% จากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานต่อเนื่อง สินเชื่อให้ผู้ประกอบการใช้เป็นทุนในการฝึกอบรม พัฒนาทักษะ หรือทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานของลูกจ้าง วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 1 ล้านบาท

โดยผู้สนใจสามารถยื่นกู้ได้ตั้งแต่วันนี้-15 กรกฎาคม 2564 ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน(สพร.)สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน(สนพ.)ทั่วประเทศสอบถามเพิ่มเติมกองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน โทร.02-643-6039 สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 4

ที่มา:khaosod.co.th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *