Home / ข่าววันนี้ / 5 มีนาคม คลังเตรียมโอนเงิน 4000 ใครได้บ้างอย่าลืมไปเช็ค

5 มีนาคม คลังเตรียมโอนเงิน 4000 ใครได้บ้างอย่าลืมไปเช็ค

น.ส.กุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง(สศค.)โฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวถึงความคืบหน้าการเปิดลงทะเบียน www.เราชนะ.com ช่วยเหลือกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน รวมถึงกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ว่าปัจจุบันมีจำนวนผู้ลงทะเบียนแล้ว 1.8 ล้านคน โดยกลุ่มดังกล่าวสามารถลงทะเบียนได้ที่จุดรับลงทะเบียน 3,500 แห่งทั่วประเทศ ณสาขาธนาคารกรุงไทย,ธนาคารออมสิน,ธ.ก.ส.,สำนักงานคลังจังหวัด และหน่วยงานในสังกัดรวมถึงหน่วยบริการเคลื่อนที่ของกระทรวงมหาดไทย จนถึงวันที่ 5 มี.ค. 64 ทั้งนี้ กลุ่มดังกล่าวที่ลงทะเบียนในช่วงวันที่ 15-21 ก.พ. นี้ จะทราบผลการคัดกรองคุณสมบัติในวันที่ 4 มี.ค. 64 และจะได้รับวงเงินสิทธิครั้งแรกในวันที่ 5 มี.ค. 64 จำนวน 4,000 บาท

ที่มา:mumkhao.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *