Home / ข่าววันนี้ / เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ500 เช็กได้เลย

เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ500 เช็กได้เลย

นางสาวไตรศุลีไตรสรณกุล รองโฆษกรัฐบาลได้โพสต์ข้อในเฟซบุ๊กส่วนตัวว่าคณะกรรมการ ธ.ก.ส.อนุมัติจ่ายเงินช่วยเหลือโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีปีการผลิต 2563/64 ตามนโยบายรัฐบาล

เงินชาวนาเข้าแล้วตรวจสอบจำนวนเงินที่โอนเข้าบัญชีผ่าน แอปพลิเคชันธ.ก.ส. A-Mobile และกรณีที่เกษตรกรลูกค้าสมัครใช้บริการ BAAC Connect จะได้รับข้อความแจ้งเตือนผ่าน LINE Official BAAC Family เมื่อเงินเข้าบัญชีของท่านแล้ว คณะกรมการ ธ.ก.ส.ยังเห็นชอบขยายวงเงินเพิ่มเติมโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีและโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2563/64 ซึ่งจะนำเสนอ ครม.พิจารณาก่อนดำเนินการตรวจสอบเงินค่าข้าว คลิกตรวจสอบได้ที่chongkho.inbaac.com

ขอบคุณ:ฐานเศ รษฐกิจ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *