Home / ข่าววันนี้ / บัตรคนจนรุ่นใหม่รับเดือนละ 1,000

บัตรคนจนรุ่นใหม่รับเดือนละ 1,000

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซเชียลและคนทั้งประเทศต่างให้ความสนใจ ต้องบอกว่าในส่วนของสถาณการณ์รอบ 2 หลายๆคน ได้รับผลกระทบกันทั่วไม่ว่าจะเป็นภาาครัฐวหรือเอกชน พ่อค้าแม่ค้าหรือเกษตรกร

โดยบางบริษัทบากกิจการถึงขนาดปิด ตัวลงในส่วนของทางรัฐได้มีการออก มาตรการเพื่อช่วยเหลือประชาชนมาหลายมาตรการเช่น เราชนะ คนละครึ่ง เราสรักกัน แต่ทว่ากลุ่มที่จะได้รับการช่วยเหลือเป็นอันดับแรกตรงนี้ก็คือ ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการนั้นเอง

ล่าสุด นายกฤษฎา จีนะวิจารณะปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่ากระทรวงการคลังเตรียมจะเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ในเร็วๆ นี้โดยอยู่ระหว่างการหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้หลังจากการเปิดลงทะเบียนโครงการ เราชนะ สำหรับประชาชนกลุ่มผู้ที่ต้อง การความ ช่วยเหลือเป็นพิเศษ เช่น ไม่สามารถเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ต ไม่มีสมาร์ทโฟนทำให้ไม่สามารถใช้งานแอปพลิเคชั่น เป๋าตังได้ หรือผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงเป็นต้นทำให้เห็นว่ายังมีประชาชนที่มีรายได้น้อย แต่เข้าไม่ถึงสิทธิบัตรสวัสดิการของรัฐอยู่อีกไม่น้อย จึงต้องทบทวนสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ยังไม่สามารถบอกได้ว่าจะเปิดลงทะเบียนหลังจากจบโครงการเราชนะทันทีเลยหรือไม่อย่างไรก็ดี จะพยายามทำให้เต็มที่ โดยหลักเกณฑ์ที่จะพิจารณาหลักๆ คือเรื่องของรายได้จะต้องเป็นผู้มีรายได้น้อยตามเงื่อนไขที่กระทรวงการคลังกำ หนด”นายกฤษฎากล่าว

นางสาวกุลยา ตันติเตมิทผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง(สศค.)กล่าวว่า ภายในปีนี้จะมีการทบทวนสิทธิรอบใหม่สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งปัจจุบันมีอยู่ 13.8 ล้านคน โดยกระทรวงการคลังจะประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาข้อสรุป หลังจากจบการลงทะเบียน โครงการเราชนะ ช่วงเดือน มี.ค.2564 ซึ่งจะเป็นการเปิดให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการ และประชาชนทั่ วไป เข้ามาลงทะเบียนรับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ และจากนี้ไป กระทรวงการคลังจะมีการทบทวนข้อมูลผู้ถือบัตรสวัสดิการในทุกๆ ปีเพื่อเป็นการอัพเดตข้อมูล

หลังจากที่ผ่าน มาไม่ได้ทบทวนสิทธิผู้ถือบัตรสวัสดิการมา 2-3 ปีแล้ว เดิมจะเปิดทบทวนบัตรสวัสดิการรอบใหม่ตั้งแต่ช่วงเดือน ม.ค.ที่ผ่านมาแต่เจอCV19 รอบใหม่จึงชะลอออก ไปก่อนโดยหลังจากจบการลงทะเบียนโครงการเราชนะในเดือน มี.ค.นี้ กระทรวงการ คลังก็จะเร่งทำเพื่อหาข้อสรุปอีกครั้ง โดยกลุ่มเดิมที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วก็ต้องเข้ามาลงทะเบียนทบทวนใหม่ทุกคน ซึ่งเป็นเหมือนกับการพิจารณาเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเช่นมีคนได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการ แต่ตอนนี้ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการแล้วถ้าเปิดลงทะเบียนรอบใหม่ ข้าราชการก็จะไม่มาลงทะเบียนแล้ว เพราะมีเงินเดือนเกินกว่า 1 แสนบาทต่อปี หรือถ้าคิดว่าไม่ผ่านเกณฑ์แต่เข้ามาสมัครก็จะถูกคัดกรองออกไปนางสาวกุลยากล่าว

ทั้งนี้การเปิดทบทวนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครั้งนี้ จะกำหนดเกณฑ์และเงื่อนไขใหม่โดยจะพิจารณาคุณสมบัติจากรายได้ครัวเรือนเป็นหลัก ต่างจากกที่ผ่านมาที่พิจารณาจากรายได้รายบุคคลเช่นภรรยาในครอบครัวนั้นเป็นผู้ไม่มีเงินได้บุคคลธรรมดาแต่สามีเป็นผู้มีเงินได้จำนวนมากที่ผ่านมาภรรยาก็จะได้รับสิทธิแต่รอบนี้จะพิจารณาเกณฑ์รายได้ครอบครัว ส่วนเกณฑ์ขั้นต่ำที่พิจารณารายได้ของครอบครัวนั้น ยังต้องหารือเพื่อสรุปอีกครั้งส่วนเมื่อปรับเกณฑ์เป็นดูรายครอบครัวแล้วจะทำให้มีผู้เข้าร่วมโครงการน้อยลงหรือไม่นั้นยังไม่สามารถบอกได้

อย่างไรก็ดีก็ต้องมาพิจารณาอีกครั้ง เพราะการเปิดลงทะเบียนผ่านมาช่วงเวลาหนึ่งแล้ว ก็จะมีทั้งคนที่มีรายได้เพิ่มขึ้น และคนที่ได้รับผลกระทบแล้วทำให้รายได้ลดลงก็มีรายงานข่าว แจ้งว่าในปีงบประมาณ 2564(ต.ค. 2563-ก.ย. 2564)รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณให้กองทุนประชารัฐ สวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม เพื่อสนับสนุนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งเป็นกองทุนที่ตั้งขึ้นมาเพื่อบริหารจัดการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนรวมทั้งสิ้น 49,500.83 ล้านบาท เพิ่มขึ้นกว่า 9,500 ล้านบาทจากปีงบประมาณ 2563

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *