Home / ข่าววันนี้ / กรุงศรีช่วยอาชีพให้ยืม 1,000,000 ไม่ต้องค้ำรู้ผลไว

กรุงศรีช่วยอาชีพให้ยืม 1,000,000 ไม่ต้องค้ำรู้ผลไว

ต้อกว่าในช่วงเวลาแบบนี้ใครๆก็ต้องการในส่วนของคำว่าปัจจัยกันทั้งนั้งยิ่งในส่วนปัจัยในการจับจ่ายใช้สอยหรือ มุนเวียนก็คือในส่วนของวงเงินนั้นในส่วนของตรนี้หลายๆคนได้รับในส่วนของผลกระทบกันอย่างทั่วหน้าในตอนนี้ ในส่วนของสถาณการรอบ 2 ของcvd 19 ที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชนพ่อค่าแม่ค้าหรือเกษตรกรได้รับในส่วนของคำว่าผลกระทบกันทั้งนั้นซึ่งบางกิจการถึงขนาดปิดตัวลง

และในช่วงที่ประเทศไทย ผ่านรผ้นมานั้นตรงนี้ถ้าเราใช้สติในทางที่เรียกตันหรือเขาวงกตจะต้องมีทางออกเสมอตรงนี้หลายๆคนที่กำลังจะลงทุนเบิกช่องหรือสวนกระแสทั้งนี้ดีกว่าแน่นอนถ้าเกิดว่าในส่วนของวงเงินก้อนนั้น ไม่มากก้อน้อยเป็นสินเชื่อวงเงินอนุมัติพร้อม ใช้สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล จากธนาคาร กรุงศรี 1 ใน 5 ของธนาคารที่เป็นผู้นำด้านสินเชื่อ

สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล

รายได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา

พนักงานที่มีรายได้ประจำรวมต่อเดือน ตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไปกรณีที่มีรายได้รวมตั้งแต่ 15,000 – 20,000 บาท

เจ้าของกิจการมีรายได้รับหรือยอดขายต่อเดือนเฉลี่ยขั้นต่ำ 200,000 บาทขึ้นไป

อายุการทำงาน/อายุกิจการนับตั้งแต่วันจดทะเบียนตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป

มีหมายเลขโทรศัพ ท์ที่ติดต่อได้ทั้งที่บ้านและ/หรือที่ทำงาน

ลักษณะเด่นของสินเชื่อบุคคลออนไลน์

ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกัน

วงเงินอนุมัติสูงสุด 5 เท่าของรายได้หรือสูงสุด 1 ล้านบาท

ดอกเบี้ยลดต้นลดดอกทุกวงเงิน

สมัครเพียงครั้งเดียวมีวงเงินใช้ตลอดไป

รับเงินก้อนใหญ่เลือกผ่อนจ่ายสบายตั้งแต่ 12-60 เดือน

อัตราดอกเบี้ยพิเศษสำหรับ“พนักงานที่มีรายได้ประจำ”

9.99% 3 เดือนแรก*สำหรับพนักงานที่รับเงินเดือนผ่านธนาคารกรุงศรี

หมายเหตุ

การคำนวณรายได้,ภาระหนี้,การอนุมัติวงเงินสินเชื่อและอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาสินเชื่อของธนาคาร

อัตราดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน 25% ต่อปี ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นไปตามประกาศของธนาคาร

วงเงินอนุมัติสูงสุด 5 เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแต่ไม่เกิน 1 ล้านสำหรับพนักงานที่มีรายได้ประจำและสำหรับเจ้าของกิจการ

ศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขได้จากสื่อต่างๆ ของธนาคาร

สิทธิประโยชน์ของการสมัครสินเชื่อส่วนบุคคลออนไลน์

อัตราดอกเบี้ยต่ำแบบลดต้นลดดอกทุกวงเงิน

ฟรี!ค่าอากรแสตมป์

ฟรี!ค่าธ รรมเนียมจัดการเงินยืม

ฟรี!ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเข้าบัญชีอื่นหลังได้รับการอนุมัติ

ฟรี!ค่าธรรมเนียมการเบิกถอนเงินผ่านบัตรเบิกถอนเงินสดทุกครั้งทุกช่องทาง

หมายเหตุ

การคำนวณรายได้ภาระหนี,การอนุมัติวงเงินสินเชื่อและอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาสินเชื่อของธนาคาร

ธนาคารไม่มีนโยบายเรียกเก็บค่าใช้จ่ายสำหรับการอนุมัติสินเชื่อบุคคลจากลูกค้าแต่อย่างใด กรุณาอย่าหลงเชื่อบุคคลที่แอบอ้างเรียกเก็บค่าดำเนินการดังกล่าว

คุณสมบัติและเอกสารประกอบการสมัคร

คุณสมบัติของผู้สมัคร

อายุ 20 – 59 ปี

รายได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของธ นาคารกรุงศรีอยุธยา

พนักงานที่มีรายได้ประจำรวมต่อเดือนตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป

กรณีที่มีรายได้รวมตั้งแต่ 15,000–20,000 บาท สงวนสิทธิ์พิจารณาเฉพาะลูกค้าเก่าที่เคยได้รับอนุมัติสินเชื่อส่วนบุคคลธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัด(มหาชน)

เจ้าของกิจการมีรายได้รับหรือยอดขายต่อเดือนเฉลี่ยขั้นต่ำ 200,000 บาทขึ้นไป

อายุการทำงาน/อายุกิจการนับตั้งแต่วันจดทะเบียนตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป

มีหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ทั้งที่บ้านและ/หรือที่ทำงาน

เอกสารประกอบการสมัคร

กรณีพนักงานที่มีรายได้ประจำ

สำเ นาบัตรประชาชน

สลิปเงินเดือนฉบับล่าสุดหรือหนังสือรับรองการทำงานที่ระบุเงินเดือนตำแหน่ง และอายุงาน

สำเนาบัญชีเงินฝากที่เงินเดือนเข้าย้อนหลัง 6 เดือน(กรณีที่มีรายได้อื่นๆ เพิ่มเติมจากฐานเงินเดือนขอสำเนาบัญชีเงินฝากที่มีรายได้เข้าย้อนหลัง 6-12 เดือน)

สำเนาบัญชีเงินฝากหน้าแรกของธนาคารกรุงศรีที่ระบุชื่อผู้สมัครที่จะให้ธนาคารโอนเงินเข้า(เฉพาะผู้สมัครที่ขอรับเงินกู้โดยวิธีโอนเข้าบัญชีเงินฝากทันทีที่สินเชื่อได้รับอนุมัติ)

กรณีเจ้าของกิจการ

สำเนาบัตรประชาชน

หนังสือรับรองบริษัทและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น(คัดรับรองไม่เกิน 3 เดือน)

สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน(บัญชีส่วนตัวและบัญชีเจ้าของกิจการ)

ใบทะเบียนการค้า(กรณีไม่ใช่นิติบุคคลตามกฎหมาย)

สำเนาบัญชีเงินฝากหน้าแรกของธนาคารกรุงศรีที่ระบุชื่อผู้สมัครที่จะให้ธนาคารโอนเงินเข้า(เฉพาะผู้สมัครที่ขอรับเงินกู้โดยวิธีโอนเข้าบัญชีเงินฝากทันทีที่สินเชื่อได้รับอนุมัติ)

อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยแบบมีกำหนดชำระคืนแน่นอนสินเชื่อเงินก้อนโอนเข้าบัญชี – Installment Loan

ค่าบริการและค่าธรรมเนียมต่างๆ

เงื่อนไขการรับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ

อัตราด อกเบี้ย 9.99% ต่อปี 3 เดือนแรก สำหรับพนักงาน ที่มีรายได้ประจำที่รับเงินเดือนผ่านบัญชีของธนาคารกรุงศรีอยุธย า / มีอายุงาน 1 ปีขึ้นไป / มีรายได้ตามหลักเกณฑ์ ของธนาคารกรุงศรีอยุธย า และรับเงินกู้โดยวิธีโอนเงิ นเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงศรีอยุธย าเท่านั้น อัตราดอกเบี้ยข้างต้นเริ่ มตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 64 – 31 ธ.ค. 64

อัตราดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน 25% ต่อปี ค่าธร รมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นไปตามประกาศของธนาคาร

วงเงินอนุ มัติสูงสุด 5 เท่าข องรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแต่ไม่ เกิน 1 ล้านบ าท สำหรับพนักงานที่มีรายได้ประจำและสำหรับเจ้าของกิจการ

ธนาคารขอส งวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือ เปลี่ยนแปลงรายการส่งเสริมการข ายนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วง หน้า

ต้องการ ข้อมมูลเพิ่มเติม

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่1222 ถนนพระรามที่ 3แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

‌เวลาทำการจันทร์ – ศุกร์เวลา 8:30 น. – 17:30 น.

‌โทร 1572 +66-2296-2000 #1 (ต่างประเทศ)

หรือที่ https://www.krungsri.com/th/personal/loans

หมายเหตุ

*การคำนวณรายได้, ภาระหนี้, การอนุมัติวงเงิ นสินเชื่อและอัตราดอกเบี้ย เป็นไ ปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาสินเชื่ อของธนาคาร

**ธนาคารไม่มีนโยบายเรียกเก็บค่าใช้จ่ายสำ หรับการอนุมัติสินเชื่อบุคคลจากลูกค้าแต่อย่างใด กรุณาอย่าหลงเชื่อบุคคลที่แอ บอ้างเรียกเก็บค่าดำเนินการดังกล่าว

ที่มา:verifound.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *