Home / ข่าววันนี้ / ทีเอ็มบีโซชิลล์ให้ยืม 1,000,000 ฟรีค่าธรรมเนียม

ทีเอ็มบีโซชิลล์ให้ยืม 1,000,000 ฟรีค่าธรรมเนียม

ในส่วนของตรงนี้เรียกได้ว่าหลายๆคน ที่กำลังได้รับในส่วนของผลกระทบจาก cvd 19 ทั้ง2 รอบมีกันเยอะทั่วประเทศซึ่งในส่วนของปัจจัยหลักที่ใช้จ่ายในชีวิตประจำวันของคนเรานั้นคือเงินตรา

ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของค่ารถค่าบ้านค้ำน้ำค้าไฟตรงนี้เป็นค่าใช้จ่ายหมดรวมไปถึงค่าเทอมในช่วงสถาณการณ์ทั้งภาครัฐและเอกชนได้รับผลกระทบเหมือนกันหมดบางบริษัทบางกิจการ ก็ถึงขาดหยุดช่วคราวหรือปิดตัวลง

โดยที่่หลังสถาณการณ์รอบ 2 นี้ จะเป็นช่วงที่เรียกว่าเราจะ ก้าวข้ามไปด้วยกันทั้งนี้ถ้าเราใช้สติในส่วนของฝั่งฝันก็ไม่ไกลเกินเอื้อมตรงนี้เพื่่อลดความเสียงของวงเงินในบันชีของท่าน โดยที่ไม่จำเป็นพึ่งนอกระบบที่อัตราดอกเบี้ยสูง

จะดีกว่าไหมถ้าวงเงินก้อนนั้นเป็นสิทธิ์พิเศษ ของธนาคารธหารไทย TMB So Chill

เหตุผลดีๆ ที่ทำให้คุณเลือกใช้บัตรเครดิต TMB So Chill

มูลทั่วไป เป็นวงเงินสินเชื่อที่ใช้สำหรับชำระค่าสินค้าและ/หรือค่าบริการแทนเงินสดตามร้านค้าหรือสถานที่ที่มีเครื่องหมายแสดงอยู่ได้ทั่วโลก และสามารถเบิกเงินสดล่วงหน้าจากเครื่อง ATM ทุกเครื่องที่มีเครื่องหมาย

เอกสารประกอบการสมัคร

ผู้มีรายได้ประจำ

สำเนาบัตรประชาชน

สำเนา หรือ ต้นฉบับ สลิปเงินเดือน 1 เดือน(ย้อนหลังได้ไม่เกิน1เดือน)กรณีไม่มีสลิปเงินเดือนดังกล่าว ให้ใช้หนังสือรับรองเงินเดือน(อายุไม่เกิน 2 เดือนนับจากวันที่ออกหนังสือรับรอง)

สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 1 เดือน(ที่เห็นยอดเงินเดือนเข้าบัญชี)

กรณีที่มีรายได้อื่นๆ

จากค่า Commission, Incentive, Service Charge, OT, ค่าเวร, ค่ากะ, ค่าเบี้ยขยัน, Flight Pay, Flight Per diem ฯลฯ จะต้องแนบ

–ต้นฉบับ/สำเนา สลิปเงินเดือนย้อนหลังและ/หรือต้นฉบับ/สำเนาหนังสือรับรองรายได้ที่แสดงรายได้อื่นๆโดยจะต้องชี้แจงรายละเอียดรายได้อื่นๆ ในแต่ละเดือน ย้อนหลัง 6 เดือนต่อเนื่อง(ทั้งนี้รายละเอียด และคำอธิบายเพิ่มเติมตามหมายเหตุด้านล่าง)และ

–สำเนา Statement ย้อนหลัง 6 เดือน

ประกอบธุรกิจส่วนตัว/เจ้าของกิจการ

สำเนาบัตรประชาชน

กรณีบริษัท สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท(อายุไม่เกิน 3 เดือน)และสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น(อายุไม่เกิน 3 เดือน)

กรณีห้างหุ้นส่วนจากัด สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจากัด(อายุไม่เกิน 3 เดือน)

กรณีร้านค้า สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์/ทะเบียนการค้า

สำเนาบัญชีธนาคารที่ใช้หมุนเวียนในธุรกิจ ย้อนหลัง 6 เดือน

สิทธิพิเศษ

ค่าธรรมเนียม

ไม่มี! ค่าธรรมเนียมการเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า 3 % ตลอดชีพ สามารถเบิกได้สูงสุดวันละไม่เกิน 50,000 บาท

ไม่มี! ค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าธรรมเนียมรายปี

บริการแบ่งจ่ายรายเดือน TMB So GooOD

สิทธิพิเศษเฉพาะผู้ถือบัตรเครดิต TMB สามารถแบ่งจ่าย 0% 3 เดือนได้ทุกอย่าง ทุกร้าน ทุกวัน ทั่วโลกกับบริการแบ่งจ่ายรายเดือน TMB So GooOD หรือเลือกผ่อนนานถึง 10 เดือน กับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ

โดยยอดขั้นต่ำที่สามารถใช้บริการแบ่งจ่ายรายเดือน TMB So GooOD ได้ คือ 1,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป

ธนาคารสงวนสิทธิ์การให้คะแนนสะสม TMB Rewards Plus หรือยอดเงินคืนเข้าบัญชีเงินฝากไม่ประจำทีเอ็มบีดอกเบี้ยสูงสำหรับยอดใช้จ่ายที่เปลี่ยนมาเป็นยอดแบ่งจ่าย TMB So GooOD ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง

รับความคุ้มครองประกันภัยอุบัติเหตุในการเดินทาง วงเงินรวมสูงสุด 6,000,000 บาท เมื่อชำระค่าตั๋วเครื่องบินในประเทศและต่างประเทศด้วยบัตรเครดิต TMB VISA Platinum สำหรับผู้ถือบัตรคู่สมรสตามกฎหมายและ/หรือบุตรตามกฎหมายซึ่งมีอายุไม่เกิน 23 ปี ในกรณีใช้บัตรเครดิตชำระค่าโดยสารนั้น

รับค่าชดเชย ในกรณีการเลือนหรือการบอกเลิกการเดินทาง,ความล่าช้าในการเดินทาง หรือ กระเป๋าเดินทาง, ความสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทางหรือทรัพย์สินส่วนตัวและค่าใช้จ่ายในการลดวันเดินทางรวมถึงจี้เครื่องบินด้วยวงเงินรวมสูงสุด 7,000 บาท*

ผ่านเครื่อง ATM ที่มีเครื่องหมาย plus และ Cirrus ทั่วโลก

ยอดที่เบิกเงินสดได้จะขึ้นอยู่กับวงเงินที่เหลือในบัตรเครดิตของท่าน ณ วันที่ท่านเบิกเงินสด ธนาคารจะคิดดอกเบี้ยทุกครั้งโดยนับจากวันที่ทำการเบิกเงินสดจนถึงวันที่ธนาคารได้รับชำระหนี้เต็มจำนวน ไม่ว่าท่านจะชำระเต็มจำนวนหรือชำระขั้นต่ำ

TMB Bank ATMs at the MBK Center.(Photo by: Jeff Greenberg/Universal Images Group via Getty Images)
ระยะปลอดดอกเบี้ยและการชำระขั้นต่ำ

ธนาคารมอบความสะดวกในการชำระเงินให้กับท่านด้วยรอบระยะเวลาการชำระผ่านบัตรนานสูงสุด 20 วันนับจากวันสรุปยอดรายการ(เฉพาะรายการซื้อสินค้าและ/หรือบริการ ที่ชำระคืนเต็มจำนวนตามที่เรียกเก็บ)

หรือท่านสามารถเลือกผ่อนชำระขั้นต่ำ 5% ของยอดเงินตามใบแจ้งยอดบัญชีในแต่ละเดือน ในปี พ.ศ.2563-2564(ปรับเป็น 8% ในปี พ.ศ.2565 และเป็น

10% ตั้งแต่ปี พ.ศ.2566 เป็นต้นไป)

วงเงิน ในบัตร

วงเงินตังแต่ 15,000 –1,000,000 บาท สาหรับบัตรเครดิต TMB So Smart/TMB So Fast/TMB So Chill/TMB Royal Top Brass

กรณีลูกค้าใหม่(ลูกค้าที่ไม่เคยมีบัตรเครดิต TMB หรือ เคยมีบัตรเครดิต TMB ตังแต่วันที่ 1 กันยายน 2560)

รายได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่า 30,000 บาท วงเงินสูงสุดไม่เกิน 1.5 เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือน

รายได้เฉลี่ยต่อเดือนตังแต่ 30,000 บาทขึนไปวงเงินสูงสุดไม่เกิน 3 เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือน

กรณีลูกค้าเก่า(ลูกค้าที่เคยมีบัตรเครดิต TMB ก่อนวันที่ 1 กันยายน 2560)วงเงินสูงสุดไม่เกิน 3 เท่าของรายได้

เฉลี่ยต่อเดือน

วงเงินตังแต่ 15,000 –2,000,000 บาท สาหรับบัตรเครดิต TMB ABSOLUTE Visa Signature

สาหรับพนักงานประจาวงเงินสูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือน

Thai banknote and cash textures for background

อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมอื่นๆ

อัตราดอกเบี้ยบัตรเครดิต

เมื่อมีการชำระค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตขั้นต่ำหรือบางส่วนในรอบบัญชีใดๆ

อัตราดอกเบี้ย 3 รอบบัญชีแรกนับจากวันที่บัตรได้รับอนุมัติเฉพาะผู้สมัครบัตรใหม่เท่านั้นและเฉพาะบัตรที่มีสถานะปกติเท่านั้นทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยปกติธนาคาร 16% ต่อปี

ตั้งแต่รอบบัญชีที่ 4 เป็นต้นไป ธนาคารฯ จะเรียกเก็บอัตราดอกเบี้ยปกติเท่ากับ 16% ต่อปี แต่กรณีที่ผู้ถือบัตรมีการชำระขั้นต่ำหรือบางส่วนภายในวันที่ธนาคารกำหนดชำระเงิน(Payment Due Date)ที่ระบุไว้ในใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิต จะได้รับเงินคืนเข้าบัญชี 5% ของดอกเบี้ยที่เรียกเก็บโดยจะปรากฎในรอบบัญชีถัดไป

ดอกเบี้ยที่ใช้ในการคำนวณเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตคือยอดชำระค่าสินค้า/บริการ/เบิกถอนเงินสดล่วงหน้าทั้งในและต่างประเทศเท่านั้นยกเว้นรายการแบ่งจ่ายค่าสินค้าและบริการ TMB So GooOD หรือ TMB Pay Plan หรือ Cash Chill Chill จะไม่ถูกนำมาคำนวณเพื่อคืนเงินเข้าบัญชี

รายการที่เกิดขึ้นในแต่ละรอบบัญชี จะคำนวณจากรายการณวันที่ ธนาคารเรียกเก็บเท่านั้น(Posted Date)

ค่าธรรมเนียมแรกเข้าไม่มีค่าธรรมเนียมแรกเข้า

ค่าธรรมเนียมรายปี ไม่มีค่าธรรมเนียมรายปี

ค่าธรรมเนียมในการออกบัตรใหม่ หรือเปลี่ยนบัตร

ไม่มี!!ค่าธรรมเนียมในการออกบัตรใหม่หรือเปลี่ยนบัตร

ค่าความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงิน

ในกรณีที่มีการใช้บัตรเครดิตชำระค่าสินค้า และ/หรือค่าบริการและ/หรือเบิกถอนเงินสดล่วงหน้าเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ผู้ถือบัตรรับทราบและตกลงว่าค่าใช้จ่ายที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศดังกล่าวจะถูกเรียกเก็บเป็นเงินบาทไทย ตามอัตราแลกเปลี่ยนที่ธนาคารถูกเรียกเก็บจากบริษัทบัตรเครดิตแต่ละรายที่ธนาคารเป็นสมาชิกอยู่ณวันที่มีการเรียกเก็บยอดค่าใช้

จ่ายดังกล่าวกับธนาคาร ซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามวันและเวลาที่ธนาคารถูกเรียกเก็บจริง ทั้งนี้ในกรณีที่ยอดค่าใช้จ่ายในสกุลเงินตราต่างประเทศดังกล่าวไม่ใช่เป็นสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐบริษัทบัตรเครดิตที่ธนาคารเป็นสมาชิกอยู่อาจจะทำการแปลงค่าเงินดังกล่าวเป็นสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ

ก่อนที่จะทำการแปลงยอดดังกล่าวเป็นสกุลเงินบาทเพื่อเรียกเก็บกับ

ธนาคาร ผู้ถือบัตรสามารถตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อใช้ในการอ้างอิงเบื้องต้นได้จาก:

For VISA Card:

https://usa.visa.com/support/consumer/travel-support/exchange-rate-calculator.html

สนใจหรือติดตจ่อสอบถามข้อมูลได้ที่

ธนาคารธหารไทยทุกสาขา

หรือ โทร 02 054 1558

หรือ https://www.tmbbank.com/cards/credit-cards/tmb-so-chill.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *