Home / ข่าววันนี้ / ธนาคาร ธ.ก.ส เปิดสินเชื่อให้กู้ยืมเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายรายละ 50,000 บาท

ธนาคาร ธ.ก.ส เปิดสินเชื่อให้กู้ยืมเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายรายละ 50,000 บาท

สวัสดีครับปัจจุบันมีสินเชื่อมากมาย ให้ท่านได้เลือกลงทะเบียนขอสินเชื่อใครที่มีความขัดสนทางด้านการเงินต้องการเงินด่วนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใช้หนี้หรือเพื่อตั้งหลักทำงานตอนนี้ทาง ธนาคาร เพื่อการเกษตรและสหกรณ์ หรือ ธ.ก.ส.ได้มีการเปิดให้ประชาชนกู้ยืมเงิน เพื่อใช้จ่ายฉุกเฉินรายละ 50,000 บาท ไปดูรายละเดอียดกัน สินเชื่อของ ธนาคาร เพื่อการเกษตรและสหกรณ์(ธ.ก.ส.)ได้มีการปล่อยสินเชื่อเงินให้กู้ยืมรายย่อยให้กับผู้ที่มีรายได้น้อยเพื่อช่วยแก้ไขความเดือดร้อนช่วยเหลือผู้ที่มีรายได้น้อยให้สามรถที่จะเข้าถึงเงินให้กู้ยืมในระบบได้ตามมติของทางคณะรัฐมนตรี

เกษตรกรหรือผู้ที่มีรายได้น้อยนั้นสามารถ ที่จะยื่นขอเงินให้กู้ยืมยืมเงินฉุกเฉินได้ที่ไม่เกินรายละ 50,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่เพียง 0.85% ต่อเดือนระยะเวลาชำระเงินให้กู้ยืม สูงสุด ที่ไม่เกิน 5 ปี

รายละเอียด

รายละเอียดในการขอเงินให้กู้ยืมจาก ธกส.มีดังนี้

1.จะต้องเป็น ผู้มีรายได้น้อยจะได้รับเงินให้กู้ยืมฉุกเฉินที่รายละ 50,000 หมื่น บาท

2.มีระยะ เวลา ในการผ่อนชำระที่ไม่เกิน 5 ปี

3.ดอกเบี้ยคงที่ไม่เกิน 0.85 เปอร์เซ็นต์

4.ต้องมีบุคคล 1 คน หรือ หลักทรัพย์มาค้ำประกัน

5.หลักเกณฑ์ ในการให้กู้ดูจากความสามารถในการจ่ายชำระหนี้ดูรายได้และรายจ่าย

6.ใช้เครดิตบูโรด้วยแต่ก็ไม่มีผลในการขอสินเชื่อเงินให้กู้ยืมตัวนี้

7.สามารถทำก่รขอสินเชื่อเงินให้กู้ยืมได้แล้วตั้งแต่วันนี้

ในโครงการดังกล่าวนี้ ธนาคาร เพื่อการเกษตรและสหกรณ์ได้มีการผ่อนปรนให้กับประชาชนหรือเกษตรกรที่เคยมีประวัติทางการเงินที่ไม่ดีสามารถที่จะมาขอเงินให้กู้ยืมกู้เงินได้ ใครที่กำลังสนใจสามารถ ที่จะติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ธนาคาร ธ.ก.ส.ทุกสาขาใกล้บ้านท่าน

ที่มา:megnanews24.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *