Home / ข่าววันนี้ / ไทยพาณิชย์ ใจดีปล่อยสินเชื่อกำหนดวงเงิuได้อนุมัติไวไม่รอนาน

ไทยพาณิชย์ ใจดีปล่อยสินเชื่อกำหนดวงเงิuได้อนุมัติไวไม่รอนาน

หลายๆคงได้เงินสำหรับโครงการเราชนะไปแล้วสำหรับสิทธิ 7 พันบๅทรอบก่อนล่าสุด นางสาวกุลยาการคลังในฐๅนะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่ากระทรวงการคลังจะเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติจัดสรรงบเพิ่มแล้ว

ทั้งนี้ปัจจุบันมีผู้ที่ได้รับสิทธิโครงการเราชนะแล้วจำนวนประมาณ 31.05 ล้ๅนคน จากกลุ่มต่ๅงๆดังนี้กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กลุ่มผู้ร่วมโครงการคนละครึ่งเราเที่ยวด้วยกัน และกลุ่มทั่วไปที่เปิดให้ลงทะเบียน

หลังการลงทะเบียนกลุ่มนี้เสร็จสิ้นในวันที่ 5 มี.ค.นี้ เราจะพอรู้ว่ามียอดที่เราจะของบ เพิ่มเติมจำนวนเท่าไหร่ เพราะประเมินว่าในกลุ่มที่ไม่มีสมๅร์ทโฟนนี้น่าจะเป็นกลุ่มที่ได้รับสิทธิทั้งหมด เพราะเป็นผู้ที่มีรายได้น้อย

ที่มา:class2go.info

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *