Home / ข่าววันนี้ / เพื่อครอบครัว TMB ให้ยืม 1,500,000

เพื่อครอบครัว TMB ให้ยืม 1,500,000

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ ต้องบอกว่าสำรับหลายๆคนที่กำลังอมองหาในส่วนของวงเงินสักก้อนในช่วงเวลาแบบนี้ไม่ควรพลาดซึ่งหลังจากสถาณการณ์รอบที่ 2 ที่ผ่านมา เชื่อได้เลยว่าหลายท่านได้รับผลกระทบกันเกือบทั้งประเทศ

ซึ่งทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในส่วนของเชิงพาณิชย์และเกษตรกรก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันไม่ว่า จะเป็นค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆ ค่ารถ ค่าบ้าน ทั้งนี้ก้ต้องใช้จ่ายทั้งสิ้นแม้กระทั้งค่าเทอมเด็กก็ถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายเหมือนกัน ทั้งนี้สำหรับใครหลายๆคนที่กำไพลังมองหาในส่วนของวงเงินสักก้อนตรงนี้ดีกว่าแน่นอน ถ้าเกินในส่วนของวงเงินก้อนนั้นเป็น ของ TMB 1ใน 5 สถาบันหลังทางการเงินของประเทศไทย

ซึ่งต้องถาว่าเคยคิดมั๊ยว่า ถ้าคุณมีเงินสักก้อนคงจะมีโอกาสได้ทำอะไรดีๆ หรือเคยมีใครซักคนเคยบอกคุณมั๊ยว่าคุณมีไอเดียมากมายลงมือทำสิแต่ที่ยังไม่ทำเพราะคุณยัง ไม่พร้อมเรื่องเงินทุนใช่มั๊ยโอกาสทำสิ่งดีๆ หรือไอเดียจะไม่เป็นแค่ความฝันอีกต่อไปด้วยสินเชื่อบุคคลทีเอ็มบีแคชทูโก

พิเศษลดอัตราดอกเบี้ย 3% ต่อปี ลดทุกเดือน จากดอกเบี้ยปกติแค่ใช้บัญชีทีเอ็มบีออลล์ ฟรี 5 ครั้ง/เดือน + สมัครใช้บริการหักบัญชีอัตโนมัติ(Direct Debit)พร้อมวงเงินอนุมัติสูงถึง 1.5 ล้านบาท ซึ่งการลดอัตราดอกเบี้ยจะมีผลในเดือนถัดไปหลังปฏิบัติตามเงื่อนไขครบถ้วน

เพราะคุณต้องได้มากกว่า

สำหรับผู้ที่รับเงินเดือนผ่านบัญชีธนาคารรับดอกเบี้ยพิเศษ 9% ต่อปี ตลอด 3 เดือนแรกรายละเอียด

วงเงินอนุมัติ

วงเงินอนุมัติระหว่าง 15,000–1,500,000 บาท หรือสูงสุด 5 เท่าของรายได้ประจำต่อเดือนกรณีที่ไม่เคยมีบัญชีสินเชื่อบุคคลกับ TMB และมีรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาทต่อเดือน

จะได้รับวงเงินสูงสุด 1.5 เท่าข องรายได้ประจำต่อเดือนและจะมีบัญชี สินเชื่อบุคคลกับสถาบันการเงินต่างๆ รวมกันได้ไม่เกิน 3 แห่ง ระยะเวลาผ่อนชำระนานถึง 1–5 ปี

ตรวจสอบเงื่อนไขเบื้องต้นง่ายๆ ตามอาชีพของคุณได้เลย

ผู้มีรายได้ประจำ

สำเนาบัตรประชาชน

ต้นฉบับ/สำเนาสลิปเงินเดือน 1 เดือน(ย้อนหลังได้ไม่เกิน1เดือน)กรณีไม่มีสลิปเงินเดือนให้ใช้หนังสือรับรองเงินเดือน(อายุไม่เกิน 2 เดือนนับจากวันที่ออกหนังสือรับรอง)

สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 1 เดือน(ที่เห็นยอดเงินเดือนเข้าบัญชี)

กรณีที่มีรายได้อื่นๆ ให้แนบต้นฉบับ/สำเนาสลิปเงินเดือนย้อนหลัง 6 เดือนต่อเนื่อง และสำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน

สำเนาสมุดเงินฝากหน้าแรกที่ระบุชื่อ และเลขที่บัญชีของผู้สมัครเพื่อโอนเงินกู้เข้าบัญชี

ประกอบธุรกิจส่วนตัว/เจ้าของกิจการ

สำเนาบัตรประชาชน

กรณีบริษัท สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท(อายุไม่เกิน 3 เดือน)และสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น(อายุไม่เกิน 3 เดือน)

กรณีห้างหุ้นส่วนจากัด สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจากัด(อายุไม่เกิน 3 เดือน)

กรณีร้านค้า สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์/ทะเบียนการค้า

สำเนาบัญชีธนาคารที่ใช้หมุนเวียนในธุร กิจย้อนหลัง 6 เดือน

สำเนาสมุดเงินฝากหน้าแรกที่ระบุชื่อและเลขที่ บัญชีของผู้สมัครเพื่อโอนเงินกู้เข้าบัญชี

ช่องทางการชำระเงิน

อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม

ดอกเบี้ยพิเศษ 9% ต่อปี สำหรับ 3 เดือนแรก

สำหรับพนักงานบริษัท/ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจที่มีเงินเดือนตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป

พิเศษยิ่งกว่า…

ลดดอกเบี้ยลง 3% ต่อ ปี จากดอกเบี้ยปกติได้ทุกเดือน

เพียงแค่ใช้บัญชีทีเอ็มบีออลล์ฟรีอย่างน้อย 5 ครั้ง/เดือน(ไม่นับรวมการสอบถามยอดเงินคงเหลือ)และสมัครใช้บริการหักบัญชีอัตโนมัติ(Direct Debit)เพื่อชำระสินเชื่อบุคคลทีเอ็มบีแคชทูโก

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ 3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์02-299-2349, 02-299-2350 โทรสาร02-273-7806

หรือเว็ปไซค์ https://www.tmbbank.com/page/view/c2g-primary.html?

หมายเหตุ

การคำนวณรายได้,ภาระหนี้,การอนุมัติวงเงินสินเชื่อและอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาสินเชื่อของธนาคาร ธนาคารไม่มีนโยบายเรียกเก็บค่าใช้จ่ายสำ หรับการอนุมัติสินเชื่อบุคคลจากลูกค้าแต่อย่างใด กรุณาอย่าหลงเชื่อบุคคลที่แอบอ้างเรียกเก็บค่าดำเนินการดังกล่าว

ที่มา:verifound.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *