Home / ข่าววันนี้ / สินเชื่อเงินด่วนบัวหลวงอุ่นใจวงเงินสูงสุด 1 ล้าน ไม่ต้องค้ำอนุมัติไวไม่รอนาน

สินเชื่อเงินด่วนบัวหลวงอุ่นใจวงเงินสูงสุด 1 ล้าน ไม่ต้องค้ำอนุมัติไวไม่รอนาน

ถือว่าเป็นอีกโครงการสินเชื่อดีๆ จากทางธนาคารกรุงเทพที่กระแสค่อนข้างได้รับการตอบรับจากประชาชนล้นหลามโดยเฉพาะสินเชื่อบัวหลวงอุ่นใจตอบโจทย์ในยุคที่เศรษฐกิจไม่แน่นอนโดยทางธนาคารกรุงเทพเล็งเห็นความสำคัญเงินฉุกเฉินเพื่อใช้ในยามคับขัน สามารถเบิกถอนได้สูงสุด 3 เท่าของรายได้ประจำต่อเดือน

จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ขอสินเชื่อที่มีคุณสมบัติสามารถยื่นเรื่องขอรับสินเชื่อชนิดบัตรกดเงินสด บัวหลวงอุ่นใจโดยมีวงเงินตั้งแต่ 15,000 ถึง 1 ล้านบาท ขั้นตอนการอนุมัติไว และยังเบิกถอนออกมาใช้ได้ทันทีหลังอนุมัติเสร็จแล้ว ด้วยบัตร B-First Smart การสมัครท่านไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ หรือคนค้ำประกันลงทะเบียนสมัครได้ที่ธนาคารกรุงเทพได้ทุกสาขาทั่วประเทศ

ทั้งยังเบิกเงินใช้ได้ตลอด ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในยามจำเป็นได้ดีเลยทีเดียวและที่สำคัญหากท่านไม่เบิกใช้เงินสินเชื่อบัวหลวงอุ่นใจก็จะไม่มีดอกเบี้ยอีกด้วยอ่านรายละเอียดการสมัคร ดังนี้

รายละเอียดสินเชื่อ

อัตราดอกเบี้ย

วงเงินและ อัตราดอกเบี้ยต่อรายปี

วงเงินไม่เกิน 50,000 อัตราดอกเบี้ย 24 เปอร์เซ็นต์

วงเงิน 50,001 – 200,000 อัตราดอกเบี้ย 22 เปอร์เซ็นต์

วงเงิน 200,001 ขึ้นไป อัตราดอกเบี้ย 18 เปอร์เซ็นต์

อัตราดอกเบี้ยกรณีผิดนัดชำระ 25 เปอร์เซ็นต์ต่อปี มีผลกับทุกบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไประยะเวลาผ่อนผัน 7 วัน นับจากวันครบกำหนดชำระคืน

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

บุคคลสัญชาติไทยอายุระหว่าง 20–59 ปี

เป็นพนักงานประจำที่มีบัญชีเงินเดือ นกับธนาคารกรุงเทพและทำงานกับกิจการนายจ้างที่ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการ

มีรายได้ประจำตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป

มีประสบการณ์ทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

สอบถามรายชื่อกิจการนายจ้างที่เข้าร่วมโครงการได้ที่สาขาธนาคารหรือบัวหลวงโฟน 1333

เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ

บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน

สลิปเงินเดือน(ต้นฉบับ)หรือหนังสือรับรองเงินเดือนจากบริษัท(ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน นับจากปัจจุบัน)

บัญชีธนาคารที่เงินเดือนเข้าย้อนหลัง 6 เดือนต่อเนื่องกันนับจากปัจจุบัน

หน้าบัตรบีเฟิสต์ของผู้ขอสินเชื่อที่ใช้กับบัญชีสินเชื่อบัวหลวงอุ่นใจ

ค่าธรรมเนียม

ฟรีค่าธรรมเนียมดำเนินการและค่าธรรมเนียมรายปี

ยกเว้น ค่าอากรแสตมป์

ค่าธรรมเนียมการขอใบแจ้งยอดบัญชีสินเชื่อ(ย้อนหลังเกิน 3 เดือน)200 บาทต่อฉบับ

ฟรีค่าธรรมเนียมการถอนเงินสดจากบัญชีสินเชื่อบัวหลวงอุ่นใจผ่านเครื่องบัวหลวงเอทีเอ็ม

ถือเป็นอีกสินเชื่อของธนาคารกรุงเทพที่ถูกจับตามองมากในขณะนี้เนื่องจากให้วงเงินที่สูง และขั้นตอนการสมัครไม่ยุ่งยากอีกด้วย

ที่มา:verifound.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *