Home / ข่าววันนี้ / กลุ่มเดียวเท่านั้นรัฐเพิ่มเงินให้ เป็นคนละ 1,000 ต่อเดือน

กลุ่มเดียวเท่านั้นรัฐเพิ่มเงินให้ เป็นคนละ 1,000 ต่อเดือน

วันนี้(12 มีนาคม 2564)ทางเพจเฟซบุ๊ก สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ ได้มีการโพสต์ข้อความระบุว่า ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติเตรียมชง ครม.ปรับเพิ่มเบี้ยคนพิการ จาก 800 บาท เป็นคนละ 1,000 บาทต่อเดือ นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติเห็นชอบปรับเพิ่มสวัสดิการเบี้ยคนพิการจาก 800 บาทต่อคนต่อเดือนเป็น 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนสำหรับกลุ่มคนพิการ ที่มีบัตรประจำตัวคนพิการไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและอายุ 18 ปีขึ้นไป โดยให้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง

ภาพจาก NNT

ขอบคุณที่มาจาก เพจเฟซบุ๊ก สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *