Home / ข่าววันนี้ / สินเชื่อกรุงไทย!ให้ยืม 100,000 ไม่ต้องค้ำ 5นาทีเงินเข้าบัญชีรับเงินได้เลย

สินเชื่อกรุงไทย!ให้ยืม 100,000 ไม่ต้องค้ำ 5นาทีเงินเข้าบัญชีรับเงินได้เลย

สวัสดีครับวันนี้ทางเว็บไซต์นำข่าวดีจากสินเชื่อธนาคารกรุงไทยมาเสนอเป็นสินเชื่อสมัครสินเชื่อวงเงินสูงสำหรับผู้ที่มีรายได้ประจำจุดเด่นของสินเชื่อนี้ก็คือไม่ต้องมีคนค้ำไม่ต้องเป็นลูกค้าของกรุงไทยก็สามารถกู้เงินได้ ถ้าใครเดือดร้อนที่ต้องการเงินกู้เงินด่วนก่อนสามารถสมัครหรือลงทะเบียนยื่นกู้กับสินเชื่อนี้ได้เลยนะครับสำหรับจุดเด่นของสินเชื่อนี้ก็คือวงเงินกู้สูงสุดถึง 5 เท่าของเงินเดือน แต่ไม่เกิน 1 ล้านบาทนะครับไม่จำเป็นต้องมีบัญชีเงินเดือนที่เกี่ยวข้องกับกรุงไทยก็สามารถยื่นกู้ได้

กู้ง่ายไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันหรือคนค้ำประกันใดๆทั้งสิ้น วงเงินการกู้ สามารถกู้ได้ตั้งแต่ 50 บาทจนถึง 100 เลยทีเดียวแถมผ่อนยาวนานสูงสุดถึง 60 เดือน

สำหรับคุณสมบัติของผู้ที่ต้องการกู้สินเชื่อนี้ก็คือ

-ต้องเป็นบุคคลทั่วไปที่มีรายได้ต่อเดือนขั้นต่ำ 30,000 ขึ้นใน

-ผู้ที่จะต้องการกู้ต้องมีอายุงานหรืออายุทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี

-ในกรณีที่เป็นเจ้าของกิจการหรือเจ้าของร้านค้ารายย่อยทั่วไปต้องมีรายได้ขั้นต่ำเดือนละ 30,000 บาท

-และต้องเปิดกิจการมาไม่น้อยกว่า 2 ปี

-ต้องไม่มีประวัติเสียหายด้านการเงินหรือไม่ติดบูโรไม่มีหนี้สินล้นตัวตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร

วิธีการสมัครก็สามารถเข้าไปสมัครได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาหรือเข้าไปที่เว็บไซต์ของธนาคารกรุงไทยได้เลย หากไม่สะดวกก็สามารถติดต่อสอบถามก่อนได้ที่ Call Center 02 111 1111 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

หากมีข่าวสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินเชื่อทางเว็บไซต์จะนำมาเสนอให้ทุกท่านได้รับทราบอีกครั้งขอบคุณมากครับ

ที่มา:megnanews24.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *