Home / ข่าววันนี้ / สินเชื่อตัวใหม่มีเงิuเดือน 7500 ก็ยืมได้

สินเชื่อตัวใหม่มีเงิuเดือน 7500 ก็ยืมได้

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาว โซฌชียลต่างติดตามและต้องบอกว่าช่วงเวลาแบบนี้ไม่ว่าใครก็ได้รับผลกระทบกันแบบทั่วหน้าทั้งภาครัฐและเอกชนพ่อค้าแม่ค้ารวมถึงชาวนาชาวไร่ชาวสวน ตรองนี้ได้รับความผลกระทบจากสถาณการณ์รอบที่สองกันเยอะรวมถึงพนักงานประจำและช่วคราว

แต่ว่าในช่าวงสถาณการณ์ที่เราจะผ่านพ้นไป ถือว่าเป็นช่วงที่น้ำขึ้นให้รีบตักหรือพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสหลายคนอาจหาทางเลือกจากนอกระบบ ทังนี้ถ้าเราใช้สติทุกอย่างต้องผ่านไปได้ดี สำหรับผู้ที่กำลังม องหาวงเงินสักก้อนเพื่อที่จับจ่ายใช้สอยหรือหมุนเวียนในกิจการของตนเองตรงนี้จะดีกว่าแน่นอนถ้าวงเงินพร้อยใช้ก้อนนขั้นเป็นของ ธนาคาร ขวัญใจของคนไป 1ใน5 สถาบั นการเงินกหลักของประเทศไทย

ล่าสุดสำหรับสินเชื่อบุคคลสวัสดิการหักนำส่งกสิกรไทยดอกเบี้ยต่ำพิเศษวงเงินสูงสุด 7 เท่าขอรายได้และสูงสุดไม่เกิน 1,500 ,000 บาท ผ่อนสบายใจได้นาน 5 ปี เลือกระยะเวลาผ่อนชำระได้เองสูงสุด 60 เดือน

รายละเอียดสินเชื่อ

ดาวน์โหลดข้อมูลโดยละเอียด

ดอกเบี้ยต่ำพิเศษ

สำหรับหน่วยงานที่มีบันทึกข้อตกลงกับธนาคาร

ระยะเวลาผ่อนชำระ

วงเงินกู้ตั้งแต่ 6,000–20,000 บาท เลือกผ่อนชำระ ได้ 12, 18 หรือ 24 งวด

วงเงินกู้ตั้งแต่ 20,001–1,500,000 บาท เลือกผ่อนชำระได้ 12, 18, 24, 36, 48 หรือ 60 งวด

วงเงินสินเชื่อ

ขั้นต่ำ 6,000 บาท

สูงสุด 5 เท่าของรายได้และไม่เกิน 1,500,000 บาท

พิเศษ สำหรับผู้มีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกสิกรไทย

วงเงินสูงสุด 7 เท่าของรายได้

ค่าธ รรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

ไม่มีค่าธรรมเนียมจัดการให้กู้

ไม่มีค่าปรับกรณีชำระปิดบัญชีก่อนกึ่งหนึ่งของสัญญากู้

ค่าอากรแสตมป์ติดสัญญาเงินยืม

หมายเหตุ

อากรแสตมป์ 1 บาทต่อเงินสินเชื่อ 2,000 บาท(เศษของ 2,000 บาท คิดค่าอากรแสตมป์ 1 บาท)

รายละเอียดการสมัคร

คุณสมบัติ

สัญชาติไทย

สถานะเป็นพนักงาน/ลูกจ้างประจำของบริษัทหรือหน่วยงานต้นสังกัดที่ได้ทำบันทึกข้อตกลงกับธ นาคารกสิกรไทย

อายุ อายุผู้ขอกู้รวมระยะเวลาผ่อนชำระแล้วต้องอยู่ระหว่าง 20-60 ปี หรือไม่เกินอายุเกษียณที่บริษัทกำหนด

รายได้มีรายได้ประจำต่อเดือนตั้งแต่ 7,500 บาทขึ้นไป

อายุงานอายุงานไม่น้อยกว่า 6 เดือน(พ้นทดลองงาน)

อื่นๆ

ได้รับการพิจารณาจากหน่วยงานต้นสังกัดของผู้ขอกู้

ผู้ขอกู้ยินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดหักเงินเดือนนำส่งธนาคารเพื่อชำระหนี้เป็นประจำทุกเดือนจนกว่าการชำระหนี้เสร็จสิ้น

เอกสาร

เอกสารทั่วไป

สำเนาบัตรประชาชนที่เห็นรูปหน้าและเลขทะเบียน 13 หลักชัดเจน

สำเนาบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนาคารกสิกรไทย

สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล(ถ้ามี)

อกสารแสดงรายได้

สลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือนอายุไม่เกิน 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่ยื่นใบสมัคร

เพิ่มสำเนารายการเดินบัญชีย้อนหลังติดต่อกัน 3 เดือนกรณีใช้หนังสือรับรองเงินเดือน

เพิ่มสำเนารายการเดินบัญชีย้อนหลังติดต่อกัน 6 เดือน หรือสำเนาการเสียภาษีเงินได้ 50 ทวิปีล่าสุดกรณีมีรายได้อื่นๆ ที่ได้รับเพิ่มเติมจากการทำงานประจำ(เช่นค่าคอมมิชชั่นเป็นต้น)

ไม่ต้องยื่นสลิปเงินเดือน/หนังสือรับรองเงินเดือนกรณีมีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกสิกรไทยตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป(กรณีมีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกสิกรไทยน้อยกว่า 6 เดือน ให้ยื่นเอกสารแสดงรายได้ตามปกติ)

สอบถามข้อมูลติดต่อธนาคารกสิกรใกล้บ้านหรือสำนักงานใหญ่ 1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะแขวงราษฎร์บูรณะเขตราษฎร์บูรณะกรุงเทพฯ 10140 02-2220000 กด 1

เว็บ https://www.kasikornbank.com/th/personal/Loan/personal-loan/Pages/k-personal-loan-welfare.aspx

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *