Home / ข่าววันนี้ / เฮสนั่น ลงทะเบียนบัตรคนจนรุ่นใหม่ปี 64 รับเดือนละ 1,000 เช็กได้เลย

เฮสนั่น ลงทะเบียนบัตรคนจนรุ่นใหม่ปี 64 รับเดือนละ 1,000 เช็กได้เลย

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวเน็ตและคนทั้งประเทสต่างติดตามและให้ึความสนใจซึ่งสำหรับหลายที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถาณการณ์รอบ 2 ของ cvd 19 ตรงนี้ ทั่วประเทศค่อนค่างมากเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าหรือเกษตรกรทั้งภาครัฐหรือเอกชนได้รับผลกระทบหมด โดยที่บางบริษัทหรือบางกิจการต้องถึงขนาดหยุดกิจการช่วคราวหรือปิดตัวลงหลายๆคนรับเมือเกียวกัับค่าใช้จ่ายไม่ไหวถึงขนาดกลับบ้านเกิดไปตั้งหลักก่อน

โดยที่ทางรัฐบบาลได้ ให้ความช่วยเหลือโดยออกมาตรการมาหลายมาตรการเพื่อช่วยเหลือเช่นเราชนะคนละครึ่งเราไม่ทิ้งกันโดยหลายๆโครงการนั้นในส่วนของกลุ่มที่จะได้รับสิทธิ์กลุ่มแลกนั้นคือผู้ที่ถือบัตรคนจนนั้นเองและทั้งนี้ในบัตรคนจนยังมีสิทธิ์หลายสิทธ์ในตัวเองอีกด้วย ล่าสุดสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เตรียมเปิดให้ลงทะเบียนรอบใหม่นายกฤษฎาจีนะวิจารณะปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังเตรียมจะเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ในเร็วๆนี้

โดยอยู่ระหว่างการหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งนี้ หลังจากการเปิดลงทะเบียนโครงการ เราชนะ สำหรับประชาชนกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษเช่นไม่สามารถเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตไม่มีสมาร์ทโฟนทำให้ไม่สามารถใช้งานแอปพลิเคชั่นเป๋าตังได้ หรือผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงเป็นต้น ทำให้เห็นว่ายังมีประชาชนที่มีรายได้น้ อยแต่เข้าไม่ถึงสิทธิบัตรสวัสดิการของรัฐอยู่อีกไม่น้อยจึงต้องทบทวนสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ยังไม่สามารถบอกได้ว่าจะเปิดลงทะเบียนหลังจากจบโครงการเราชนะทันทีเลยหรือไม่ อย่างไรก็ดีจะพยายามทำให้เต็มที่โดหลักเกณฑ์ที่จะพิจารณาหลักๆคือเรื่องของรายได้จะต้องเป็นผู้มีรายได้น้อยตามเงื่อนไขที่กระทรวงการคลังกำหนดนายกฤษฎากล่าว

นางสาวกุลยาตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง(สศค.)กล่าวว่า ภายในปีนี้จะมีการทบทวนสิทธิรอบใหม่สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งปัจจุบันมีอยู่ 13.8 ล้านคน โดยกระทรวงการคลังจะประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาข้อสรุป หลังจากจบการลงทะเบียนโครงการเราชนะช่วงเดือน มี.ค. 2564 ซึ่งจะเป็นการเปิดให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการและประชาชนทั่วไป เข้ามาลงทะเบียนรับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่และจากนี้ไปกระทรวงการคลังจะมีการทบทวนข้อมูลผู้ถือบัตรสวัสดิการในทุกๆ ปี เพื่อเป็นการอัพเดตข้อมูล หลังจากที่ผ่านมาไม่ได้ทบทวนสิทธิผู้ถือบัตรสวัสดิการมา 2-3 ปีแล้ว เดิมจะเปิดทบทวนบัตรสวัสดิการรอบใหม่ตั้งแต่ช่วงเดือน ม.ค.ที่ผ่านมาแต่เจอ CV-19 รอบใหม่จึงชะลอออกไปก่อนโดยหลังจากจบการลงทะเบียนโครงการเราชนะในเดือน มี.ค.นี้ กระทรวงการคลังก็จะเร่งทำเพื่อหาข้อสรุปอีกครั้ง

โดยกลุ่มเดิมที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วก็ต้องเข้ามาลงทะเบียนทบทวนใหม่ทุกคนซึ่งเป็นเหมือนกับการพิจารณาเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เช่นมีคนได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแต่ตอนนี้ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการแล้ว ถ้าเปิดลงทะเบียนรอบใหม่ข้าราชการก็จะไม่มาลงทะเบียนแล้วเพราะมีเงินเดือนเกินกว่า 1 แสนบาทต่อปีหรือถ้าคิดว่าไม่ผ่านเกณฑ์แต่เข้ามาสมัครก็จะถูกคัดกรอง ออกไป

ทั้งนี้การเปิดทบทวนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครั้งนี้จะกำหนดเกณฑ์ และเงื่อนไขใหม่โดยจะพิจารณาคุณสมบัติจากรายได้ครัวเรือนเป็นหลักต่างจากกที่ผ่านมาที่พิจารณาจากรายได้รายบุคคลเช่นภรรยาในครอบครัวนั้นเป็นผู้ไม่มีเงินได้บุคคลธรรมดา แต่สามีเป็นผู้มีเงินได้จำน วนมากที่ผ่านมาภรรยาก็จะได้รับสิทธิแต่รอบนี้จะพิจารณาเกณฑ์รายได้ครอบครัว

ส่วนเกณฑ์ขั้นต่ำที่พิจารณารายได้ของครอบค รัวนั้นยังต้องหารือเพื่อสรุปอีกครั้งส่วนเมื่อปรับเกณฑ์เป็นดูรายครอบครัวแล้วจะทำให้มีผู้เข้าร่วมโครงการน้อยลงหรือไม่นั้นยังไม่สามารถบอกได้ก็ต้องมาพิจารณาอีกครั้ง เพราะการเปิดลงทะเบียนผ่านมาช่วงเวลาหนึ่งแล้วก็จะมีทั้งคนที่มีรายได้เพิ่มขึ้นและคนที่ได้รับผลกระทบแล้วทำให้รายได้ลดลง มีรายงานข่าวแจ้งว่าในปีงบประมาณ 2564(ต.ค. 2563-ก.ย.2564)รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณให้กองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมเพื่อสนับสนุนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ซึ่งเป็นกองทุนที่ตั้งขึ้นมาเพื่อบริหารจัดการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนรวมทั้งสิ้น 49,500.83 ล้านบาท เพิ่มขึ้นกว่า 9,500 ล้านบาทจากปีงบประมาณ 2563 อย่างไรก็ตามสำหรับใครที่มีคุณสมบัตรตรงกับการลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่เตรียมตัวรอได้เลยและก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อม

ที่มา:verifound.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *