Home / ข่าววันนี้ / คลังเตรียมชงครม. ลงทะเบียนรอบใหม่ คนละครึ่งเฟส 3 คลัง

คลังเตรียมชงครม. ลงทะเบียนรอบใหม่ คนละครึ่งเฟส 3 คลัง

เป็นอีกหนึ่งเรื่องรวที่ชาวโซฌชียลต่างติดตาม และให้ความสนใจตรงนี้ต่างพากันออกความคิดเห็นกัน เนื่องจากหลังสถาณการณรอบที่ 2 ของ cvd 19 ที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานไดๆ ก็ได้รับผลกระทบกันทั่วหน้า

ซึ่งทั้งภาครัฐและเอกชน ได้รับผลกระทบกันหมดรวมไปถึงเกษตรกรและพ่อค้าแม่ค้าด้วยเพราะทั้งค้าใช้จ่ายต่างๆไม่ว่าจะเป็นค่าบัตรค่ารถค่าบ้านตรงนี้มีผลกระทบรวมถึงค่าเทอมเด็กนักเรียนด้วย ทั้งนี้ในช่วงเวลาที่เราจะก้าวผ่านกันไปตราบไดที่เรายังมีศรัธทรา ต่อให้ภูเขาขวางอ ยู่ตรงหน้าเราก็ผ่านไปกันได้ซึ่งตรงนี้รัฐบาลได้ทำการ ออกมาตรการ มาหลายมา ตรการเพื่อช่วยเหลือประชาชน แต่ที่ช่วเหลือเรื่องค่าใช้จ่ายได้เยิและประ ชาชนยังต้องการอยู่นั้นคือ คนละครึ่ง เฟส 3นั้นเอง คราวนี้ไม่มีพลาด

วันที่ 16 มีนาคม 2564 นายกฤษฎาจีนะวิจารณะปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่าขณะนี้กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการออกแบบโครงการคนละครึ่งเฟส 3 เพื่อความต่อเนื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ ส่วนรูปแบบจะเป็นลักษณะใดนั้นต้องรอผลการประเมินโครงการคนละครึ่ง เฟส 2 เพื่อนำข้อบกพร่องมาปรับปรุงให้ดีขึ้นเพื่อให้ครอบคลุมและช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยมากยิ่งขึ้น

ปลัดกกระทรวงการคลังกล่าวต่อว่า ขณะนี้ธนาคารกรุงไทยอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเพื่อจะได้นำเสนอ รมว.คลัง พิจารณา และนำเสนอขออนุมัติคณะรัฐมนตรี(ครม.)ต่อไปส่วนจะเปิดให้ลงทะเบียนอีกครั้งหรือไม่นั้น ต้องรอ ดูนโยบา ยและงบประมาณซึ่งในมุ มมองขอ งตนนั้นอยากให้คนที่ควรจะได้ ก็ควรจะได้ทุกคน

ขณะที่ จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง จะเพิ่มขึ้นมากกว่า 15 ล้านคน หรือ จะขยายจำนวนถึง 30 ล้านคน เท่ากับโครงการเราชนะหรือไม่นั้นต้องรอดูเงินงบประมาณที่จะนำมาใช้ก่อนว่าเพียงพอหรือไม่ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาการใช้เงินจาก พ.ร.ก.เงินกู้ 1 ล้า นล้านบาท

นายกฤษฎากล่าวต่อว่า โครงการคนละครึ่ง นั้นรัฐจะร่วมจ่ายค่าอาหา รเครื่องดื่มและสินค้าทั่วไป 50% แต่ไม่เกิน 150 บาท ต่อคนต่อวันหรือไม่เกิน 3,500 บาท ต่อคน ขณะที่ประชาชนจ่าย 50% เพื่อช่วยกระตุ้นแบ่งเบาภาระค่าครองชีพข องประชาชน โดยเฉพาะกระตุ้นเศ รษฐกิจระดับฐานรากให้มีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบ บเศรษฐกิจซึ่งโครงการคนละครึ่งมีผู้มีสิทธิ์ได้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้นรวม 15 ล้านคน

ปลัดกระทรวงการคลังกล่าวทิ้งท้ายว่า ขณะนี้ยังไม่ได้สรุปว่าจำนวนคนที่จะได้รับสิทธิ์นั้นมีจำนวนเท่าใดเบื้องต้นคาดว่า การดำเนินโครงการในเฟสที่ 3 อาจจะให้วงเงินช่วยเห ลือประชาชนมากกว่าเฟสที่ 2 ที่รัฐบา ลเติมเงินเพิ่ม ให้คนละ 500 บาท แต่ยังไม่สาม ารถระบุได้ชัดเจนว่าจะเป็นสัดส่วนเท่าใด เพราะหากจะช่วยเหลือคนละ 3,000-3,500 บาทนาน 3 เดือน ก็ต้องพิจารณางบประมาณที่เหลืออยู่ด้วยว่ามีเพียงพอหรือไม่ ลงทะเบียนคนละครึ่งพร้อมบัตรคนจน นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้กล่าวถึงมาตรการกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศ ว่าอาจจะต้องมีอาทิมาตรการคนละครึ่งเฟสสามซึ่งยังมีงบประมาณจากเงินกู้ 2 แสนล้านบาท ยังมีเงินอีก 2 แสนล้านบาท ไม่ได้บอกว่าจะเลิกใช้(คนละครึ่งเฟสสอง)ให้หมดก่อนเดี๋ยวมีโครงการ ม33เรารักกันใช้กันอีก หลังเดือนพฤษภาคม คงจะมีอะไรเพิ่มเติมติดตามอยู่เรื่อยๆ ไม่ต้องห่วงเมนูผมไม่เยอะก็จะ repeat(ทำซ้ำ)เหมือนดู matrix 4 ตอนรวด

นายสุพัฒนพงษ์กล่าวว่า ต้องให้เห็น Benefic ของมันว่าไม่ใช่เป็นเพียงแค่การเยียวยาเพราะอีกหน่อยการบริหารจัดการเรื่องงบประมาณในการช่วยเหลือประชาชน มีวิธีการไปช่วยตรง ไม่ต้องไปอ้อมผ่านหน่วยงานซึ่งทำให้มีความไม่แน่ชัดไม่แน่ใจ แม้กระทั่งบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกระบวนการคัดเลือกยังไม่สมบูรณ์เพราะยังมีคนที่ตกหล่นพอสมควรสะท้อนได้จากคนที่มารับบัตรพิเศษ หรือ ใช้บัตรประชาชนทำให้ต้องหาทางแก้ไขนำไปสู่การลงทะเบียนระบบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *