Home / ข่าววันนี้ / เกียรตินาคินภัทรให้ยืม 1,500,000 ดอกต่ำอนุมัติไว

เกียรตินาคินภัทรให้ยืม 1,500,000 ดอกต่ำอนุมัติไว

อีกหนึ่งข่าวสารดีๆ สำหรับสถานการณ์ CV-19 ทำให้เศรษฐกิจทั้งโลกต่างได้รับผลกระทบอย่างมากมายรวมถึงเศรษฐกิจภายในประเทศที่รัฐพยายามออกมาตราการต่างๆมาเพื่อช่วยเหลือเยียวยาประชาชน

จากสถานการณ์ดังกล่าว ทำให้มีประชาชนเป็นจำนวนมากต่างตกงานหรือ ขาดรายได้หรือผู้ที่เป็นเจ้าของธุรกิจต่างก็ต้องการเงินทุนสำรองมาใช้หมุนเวียนในสภาพคล่องทางการเงิน วันนี้เราจึงมีสินเชื่อที่น่าสนใจจากธนาคาร เกียรตินาคินมาฝากให้ทุกท่านได้ตัดสินใจกันกับสินเชื่อบุคคลเกียรตินาคินภัทรที่ให้วงเงินสูงสุด 1,500,000 บาท อีกทั้งยังไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน โดยมีดอกเบี้ยต่ำและอนุมัติไวรับเงินใช้ภายใน 1 วัน หลังจากการผ่านอนุมัติ

7ข้อดีของ สินเชื่อส่วนบุคคลเกียรตินาคินภัทร

ผ่อนสบายดอกเบี้ยต่ำอนุมัติไวให้วงเงินสูง

สมัครง่ายเอกสารไม่ยุ่งยาก

ไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน

วงเงินอนุมัติสูงสุด 1,500,000 บาท

รับเงินทันทีภายใน 1 วัน(หลังจากพิจารณาอนุมัติ)

ผ่อนสบายกับดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก

ได้รับอัตราต่ำสุดที่ 9.99%

คุณสมบัติผู้สมัคร

ผู้สมัครต้องเป็นสัญชาติไทย อายุ 20-60 ปี

ผู้สมัครที่มีรายได้ต่อเดือน 20,000 บาท ขึ้นไป(ผู้ที่แสดงหนังสือรับรองเงินเดือนได้)

ผู้สมัครที่มีอายุการทำงานปัจจุบันพนักงานรายเดือนอายุงาน 4 เดือนขึ้นไป

ผู้สมัครต้องมีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้

ขั้นตอนสมัครสินเชื่อเกียรตินาคินภัทร

1.เริ่มแรกเข้าไปที่เว็บไซต์สินเชื่อเกียรตินาคินคลิกที่นี่

2.กรอกรายละเอียดให้ครบตามรูปภาพประกอบโดยข้อมูลต้องเป็นความจริงจากนั้นอ่านข้อตกลงอย่างละเอียดจากนั้นกดตกลง

3.เมื่อยืนยันแล้วท่านก็แค่รอการติดต่อกลับมาจากทาง ธนาคารเกียรตินาคินหรือหากท่านไม่ได้รับการติดต่อกลับกรุณาติดต่อ Call Center 02 165 5555(ทราบผลการพิจารณาสินเชื่อกี่วันภายใน 3 วันทำการ นับจากเอกสารครบถ้วนและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด)

อัตราดอกเบี้ย

เงื่อนไขการคำนวณรายได้เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ค่าธรร มเนียมการชำระคืนสินเชื่อก่อนกำหนด(Prepayment Fee)2% ของยอดเงิ นที่จ่ายเกินกว่า 2 เท่าของค่างวดในแต่ละเดือน(เฉพาะลูกค้าที่ผ่อนชำระไม่ถึง 2 ปี)

เอกสารประกอบการสมัคร

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน(2 ชุด)

สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ(หน้าแรกที่มีที่อยู่ และหน้าที่มีชื่อของผู้ขอสินเชื่อ)

สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินฝากออม ทรัพย์หรือกระแสรายวัน*

สลิปเงินเดือนตัวจริง/หนังสือรับรองรายได้ล่าสุดไม่เกิน 2 เดือน

สำเนาบัญชีเงินฝากแสดงรายได้ย้อนหลัง 6 เดือน นับจากปัจจุบัน

สำหรับในการโอนเงินสินเชื่อเข้าบัญชี โดยต้องเป็นบัญชีของผู้ขอสินเชื่อเท่านั้นไม่สามารถใช้บัญชีของผู้อื่นหรือบัญชีที่มีชื่อร่วมกับผู้อื่นได้

ข้อแนะนำวิธีขอสินเชื่ออย่างไรที่ทำให้ธนาคารอนุมัติสินเชื่อง่ายขึ้น

ประวัติการผ่อนชำระ(เครดิตบูโร)

ธนาคารจะเข้าไปตรวจประวัติการชำระหนี้ของเรากับบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ(National Credit Bureau)ถ้าหากเรามีประวัติการค้างชำระหนี้อื่นๆ อยู่หรือมีประวัติชำระหนี้ไม่ตรงนัดหมายโอกาสได้สินเชื่อก็น้อยลงทางที่ดีเราควรชำระหนี้สินตามกำหนดทุกครั้งและควรสะสางหนี้สินอื่นๆ ให้น้อยลง ก่อนยื่นขอสินเชื่อ

รายการเดินบัญชี

สำหรับการเดินบัญชีนับว่าเป็นเอกสารสำคัญที่ธนาคารจะใช้พิจารณาสถานะการเงินของท่านได้ง่ายมากยิ่งขึ้น เพราะว่าธนาคารจะดูว่าท่านมีรายได้เข้ามาประจำหรือไม่และยังบอกถึงเงินหมุนเวียนในบัญชี

ยิ่งถ้าเป็นคนไม่มีเงินเดือนประจำเช่นพ่อค้าแ ม่ค้าหรือกลุ่มคนฟรีแลนซ์ต่างๆ ท่านจำเป็นต้องนำเงินมาฝากเข้าระบบส่วนคนที่มีเงินเดือนน้อยไม่ควรใช้จ่ายฟุ่มเฟือยต้องเก็บเงินเอาไว้ เพราะการถอนเงินจนหมดบัญชีเป็นสิ่งที่ไม่ควรอย่างยิ่ง ธนาคารแทบจะปิดประตูสำหรับการปล่อยกู้โดยทันที สัดส่วนหนี้ต่อรายได้(DSR)

หากดูจากประวัติการผ่อนชำระจะสำคัญต่อสัดส่วนหนี้ เพราะธนาคารจะอนุมัติสินเชื่อและวงเงินให้เท่าไรขึ้นอยู่กับสัดส่วนหนี้สินต่อรายได้(Debt Service Ratio)โดยสัดส่วนที่เหมาะสมนั้น ภาระหนี้ทั้งหมด รวมถึงภาระหนี้สำหรับการกู้บ้านครั้งนี้ต้องไม่เกิน 30% – 40% ของรายได้เช่นถ้าคุณมีเงินเดือน 20,000 บาท/เดือน และมีห นี้ผ่อนชำระอื่นรวม 5,000 บาท คุณจะสามารถมียอดชำระต่อเดือนได้อีก(20,000 x 40%) – 5,000] = 3,000 บาท ซึ่งเป็นสัดส่วนหนี้สินต่อรายได้ต่ำเกินไปธนาคารก็จะไม่อนุมัติสินเชื่อให้แต่ถ้าลดภาระหนี้อื่นๆ ลงก็อาจขอสินเชื่อผ่านได้

ท่านที่สนใจสามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ bank.kkpfg.com หรือ เดินทางไปสมัครด้วยตัวเองสามารถติดต่อได้ทุกวันทั่วประเทศหรือโทร 02 165 5555

ที่มา:verifound.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *