Home / ข่าววันนี้ / ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ 2564

ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ 2564

สวัสดีครับวันนี้มีข่าวมากๆ สำหรับท่านอยากรู้เรื่องของการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ปี 25664 ล่าสุด! มีความคืบหน้าว่ากระทรวงการคลังจะเปิดให้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่หลังจากโครงการเราชนะ คาดว่าเปิดให้ลงทะเบียนได้ภายในระหว่างเดือนมีนาคม-เมษายน 2564 นี้ โดยถูกเลื่อนมาแล้วหลายครั้งตั้งแต่มีนาคม 2564 และตุลาคม 2564

นางสาวกุลยาตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง(สศค.)ได้รายงานความคืบหน้าว่าภายในปี 2564 จะมีการทบทวนสิทธิรอบใหม่สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งมีอยู่ 13.8 ล้านคน โดยจะมีการประชุมแลหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาข้อสรุปได้ในเดือน มี.ค. 64 นี้

สรุปข่าวบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่

พฤศจิกายน 2562:ประกาศพร้อมลงทะเบียนต้นปี 2563

เมษายน 2563:เลื่อนลงทะเบียน

ตุลาคม 2563:เลื่อนลงทะเบียน

ต้นธันวาคม 2563:พิจารณาเกณฑ์ใหม่

2 มกราคม 2564:โฆษกคลัง แจ้งว่าเตรียมความพร้อมไว้เรียบร้อยแล้ว

ต้นมกราคม 2564:เข้าครมพิจารณา(เลื่อนเพราะโควิดรอบ 2)

ปลาย มกราคม 2564:เปิดให้ลงทะเบียน(เลื่อนเพราะโควิดรอบ 2)

19 ก.พ.64:โฆษกคลังชี้แจงพร้อมประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จเดือน มี.ค. 64

มี.ค.เม.ย.:เปิดให้ลงทะเบียน (ยังไม่ระบุวันที่)

เตรียมเปิดให้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ต้นปี 64

เปลี่ยนเกณฑ์พิจารณา

จากเดิมที่พิจารณารายได้เป็นรายบุคคลคือผุ้ที่มีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาท/ปี ถึงจะเป็นผู้ได้รับสิทธิ

เปลียนใหม่เป็นใช้เกณฑ์พิจารณาบัตรคนจนโดยรายได้รวมทั้งครัวเรือนเช่นหากครอบครัวมีสมาขิก 2 คนโดยเป็นสามีและภรรยา สามีทำงานมีเงินเดือนสูงและภรรยาไม่มีงานทำปกติภรรยาจะได้รับสิทธิทำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพราะเป็นผู้มีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาท/ปี แต่ในรอบใหม่นี้จะนำรายได้ครัวเรือนมาพิจารณาส่วนเกณฑ์ขั้นต่ำรายได้ของครัวเรือนนั้นรอสรุปเร็วๆนี้

เพิ่มเติม:ผู้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือ

กลุ่มผู้มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท/ปี

กลุ่มผู้มีรายได้ 30,000–100,000 บาท/ปี

สรุปเกณฑ์พิจารณาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่

รายเก่าที่มีบัตรต้องลงทะเบียนใหม่ด้วย

รายเก่า/รายใหม่ต้องใช้เกณฑ์พิจารณาฉบับใหม่

ใช้ระบบ“บล็อกเซน”เข้ามาช่วยในการคัดคนจนไม่จริงออก

จากเดิมพิจารณาเป็นบุคคล ปรับเป็นพิจารณารายได้ทั้งครอบครัว

คงสิทธิที่เคยได้ไว้

-เงินคืนค่าไฟฟ้า 230 บาท

–เงินคืนค่าน้ำ 100 บาท

–เพิ่มเงินผู้พิการ 200 บาท

–วงเงินรูดซื้อสินค้า 200-300 บาท

–ส่วนลดค่าโดยสาร 500 บาท

–ส่วนลดค่าก๊าซ 45 บาท

นำสิทธิในการครอบครองรถ/บ้านมาพิจารณาด้วย นำข้อมูลบูโร(บัตรเคดิต)มาพิจารณาด้วย ข้าราชการ/ลูกจ้างรัฐวิสาหกิจหมดสิทธิ ผู้ที่มีบัตรเดิมอยู่แล้วแล้วลงรอบใหม่ไม่ผ่านต้องคืนบัตรให้กระทรวงการคลังที่สาขาธนาคารกรุงไทย

ที่มา:sara1000update.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *