Home / ข่าววันนี้ / Krungsri iFIN ให้ยืม 1,000,000 ผ่านมือถือ

Krungsri iFIN ให้ยืม 1,000,000 ผ่านมือถือ

เป็นอีกหนึ่งโครงการสินเชื่อดีๆ ที่มีคนเข้ามาสนใจกันมากในเวลานี้หลังจากสถาณการณ์ที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าพนักงานประจำและลูกจ้างเจ้าของกิจการและชาวสวนชาวนาเกษตรกรได้รับผลกระทบกันทั่วหน้า ซึ่งหลายๆกิจการหรือบริษัทต้องหยุดชั่วคราว หรือหยุดแบบถาวร แต่ทว่าตรงนี้เป็นช่วงเวลาที่ประเทศไทยกำลังจะผ่านพ้นเรื่องราวอันแย่นี้กันไปโดยจะเป็นช่วงที่หน้าลงทุนอะไรสักอย่างหรือเพิ่มเติมขยายอย่างยิ่งน้ำขึ้นให้รีบตัก ทั้งนี้โอกาสไม่รอท่ากการเวลาไม่รอใครสำหรับผู้ที่กำลังมองหาในส่วนของวงเงินเพื่อจับจ่ายใช้สอยสักก้อนหรือลงทุนเพิ่มเติมในตอนนี้เพื่อลดความเสี่ยงตรงนี้ดีกว่าแน่นอนถ้าวงเงินก้อนนั้นเป็นสินเชื่อของ ธนาคารกรุงศรี ผู้นำด้านสินเชื่อในเครือ MUFG

เฉพาะการยื่นกู้ผ่าน Krungsri Mobile App โดยนับจากวันที่ธนาคารได้รับใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครครบถ้วนสมบูรณ์เข้าระบบรายละเอียดดอกเบี้ยต่ำกว่าปกติสูงสุด 3% ดูรายละเอียด วงเงินสูง 1 ล้านบาทหรือไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ อัตราดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน 25% ต่อปี ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นไปตามประกาศของธนาคาร

หมายเหตุ:การคำนวณรายได้,ภาระหนี้,การอนุมัติวงเงินสินเชื่อและอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาสินเชื่อของธนาคาร ธนาคารไม่มีนโยบายเรียกเก็บค่าใช้จ่ายสำหรับการอนุมัติสินเชื่อบุคคลจากลูกค้าแต่อย่างใดกรุณาอย่าหลงเชื่อบุคคลที่แอบอ้างเรียกเก็บค่าดำเนินการดังกล่าว

ขั้นตอนการขอสินเชื่อ

1.กรอกแบบฟอร์มขอสินเชื่อ และอัปโหลดเอกสาร

2.รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ เพื่อแจ้งวงเงินอนุมัติที่จะได้รับ

3.รอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ เพื่อนัดหมายลงนามเอกสาร

4.รับเงินโอนเข้าบัญชี

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร

1.อายุ 20–59 ปี

2.รายได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา

3.พนักงานที่มีรายได้ประจำรวมต่อเดือนตั้งแต่ 15, 000 บาทขึ้นไป

4.กรณีที่มีรายได้รวมตั้งแต่ 15,0 00–20,000 บาท สงวนสิทธิ์พิจารณาเฉพาะลูกค้าเก่า

5.ที่เคยได้รับอนุมัติสินเชื่อส่วนบุคคลธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัด(มหาชน)ก่อนวันที่ 1 กันยายน 2560

ตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย

6.เจ้าของกิจการมีรายได้รับหรือยอดขายต่อเดือนเฉลี่ยขั้นต่ำ 200,000 บาทขึ้นไป

7.อายุการทำงาน/อายุกิจการ นับตั้งแต่วันจดทะเบียนตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป

8.มีหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ทั้งที่บ้านและ/หรือที่ทำงาน

เอกสารที่ต้องจัดเตรียม

1.กรณีพนักงานที่มีรายได้ประจำ

2.รูปถ่ายบัตรประชาชน

3.รูปถ่ายสลิปเงินเดือนฉบับล่าสุดหรือหนังสือรับรองการทำงานที่ระบุเงินเดือนตำแหน่งและอายุงาน(กรณีที่มีรายได้อื่นๆ เพิ่มเติมจากฐานเงินเดือนขอรูปถ่ายสลิปเงินเดือนล่าสุดย้อนหลัง 2-6 เดือน)

4.รูปถ่ายบัญชีเงินฝากที่ เงินเดือนเข้าย้อนหลัง 6 เดือน(กรณีที่มีรายได้อื่นๆ เพิ่มเติมจากฐานเงินเดือนขอรูปถ่ายบัญชีเงินฝากที่มีรายได้เข้าย้อนหลัง 12 เดือน)

กรณีเจ้าของกิจการ

1.รูปถ่ายบัตรประชาชน

2.รูปถ่ายหนังสือรับรองบริษัท และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น(คัดรับรองไม่เกิน 3 เดือน)

3.รูปถ่ายบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน(บัญชีส่ วนตัวและบัญชีเจ้าของกิจการ)

4.รูปถ่ายใบทะเบียนการค้า(กรณีไม่ใช่นิติบุคคลตามกฎหมาย)

รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยแบบมีกำหนดชำระคืนแน่นอนสินเชื่อเงินก้อนโอนเข้าบัญชี–Installment Loan

สำหรับพนักงานที่มีรายได้ประจำ

สำหรับเจ้าของกิจการ

อัตราดอกเบี้ยแบบมีกำหนดชำระคืนขั้นต่ำ วงเงินสินเชื่อหมุนเวียน – Revolving Loan

เงื่อนไขการรับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ

อัตราดอกเบี้ย 9.99% ต่อปี 3 เดือนแรก สำหรับพนักงานที่มีรายได้ประจำที่รับเงินเดือนผ่านบัญชีของธนาคารกรุงศรีอยุธยา/มีอายุงาน 1 ปีขึ้นไป/มีรายได้ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารกรุงศรีอยุธยาและรับเงินกู้โดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารก รุงศรีอยุธยาเท่านั้นอัตราดอกเบี้ยข้างต้นเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 64 – 31 ธ.ค. 64

อัตราดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน 25% ต่อปี ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นไปตามประกาศของธนาคาร วงเงินอนุมัติสูงสุด 5 เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท สำหรับพนักงานที่มีรายได้ประจำและสำหรับเจ้าของกิจการ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงรายการส่งเสริมการขายนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หมายเหตุ

การคำนวณรายได้,ภาระหนี้,การอนุมัติวงเงินสินเชื่อและอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาสินเชื่อของธนาคาร ธนาคารไม่มีนโยบายเรียกเก็บค่าใช้จ่ายสำหรับการอนุมัติสินเชื่อบุคคลจากลูกค้าแต่อย่างใด กรุณาอย่าหลงเชื่อบุคคลที่แอบอ้างเรียกเก็บค่าดำเนินการดังกล่าว

ค่าบริการและค่าธรรมเนียมต่างๆ

ขั้นตอนการสมัครสินเชื่อ Krungsri iFIN ง่ายๆ ผ่าน KMA ยื่นกู้สินเชื่อ Krungsri iFIN ด้วยตนเองผ่าน KMA-Krungsri Mobile App สะดวกทุกที่ทุกเวลารับเงินก้อนใหญ่รู้ผลไวภายใน 1 วัน นับจากการยื่นเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์รับดอกเบี้ยถูกกว่าปกติสูงสุด 3% ทุกวงเงินทุกเดือนขั้นตอนการสมัครง่ายๆ ดังนี้

1.Login เข้าสู่ระบบ KMA:เลือก Apply Loan/Credit Card

2.เลือกสินเชื่อส่วนบุคคล:Krungsri iFIN

3.กดปุ่ม“คำนวณสินเชื่อ”KMA

4.กรอกรายละเอียดข้อมูล:การทำงานและเงินเดือน

5.เลือกวงเงินและระยะเวลา:ในการผ่อนชำระตามที่ต้องการ และกดปุ่ม“สนใจสมัครสินเชื่อ”

6.ศึกษาขั้นตอนการสมัคร:และกดปุ่ม“ถัดไป”เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการสมัครKMA

7.กรอกรหัส 12 หลัก ด้านหลังบัตรประจำตัวประชาชน

8.ตรวจสอบข้อมูลของท่าน:หากข้อมูลไม่ตรง กรุณากดปุ่ม“กดที่นี่”เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

9.กรอกข้อมูลพื้นฐานให้เรียบร้อย:และกดปุ่ม“ถัดไป”

10.กรอกข้อมูลที่อยู่อาศัย:และเลือกที่อยู่จัดส่งเอกสาร และกดปุ่ม“ถัดไป”

11.กรอกข้อมูลรายได้:และอาชืพปัจจุบันและ กดปุ่ม“ถัดไป”

12.กรอกข้อมูลบัญชี:ธนาคาร“สำหรับเงินสินเชื่อ”และกดปุ่ม“ถัดไป”

13.ถ่ายรูปเอกสารประกอบการ:สมัครสินเชื่อ โดยกดที่สัญลักษณ์รูป กล้องถ่ายรูป เพื่อเริ่มถ่าย

14.อ่านข้อแนะนำในการถ่ายรูป:และกดปุ่ม“ถัดไป”เพื่อเริ่มถ่าย

15.ทำการถ่ายรูปเอกสาร

16.กดปุ่ม“ถัดไป”เพื่อ:ดำเนินการต่อ

17.ถ่ายรูปเอกสารที่ขึ้นแสดงทั้งหมด:เสร็จแล้วกดปุ่ม“ถัดไป”

18.เช็ครายละเอียดต่างๆ และติ๊ก:เลือกข้อยินยอมต่างๆ แล้วกดปุ่ม“ถัดไป”

19.อ่านคำแนะนำ:และกดปุ่ม“ตกลง”

20.อ่านและเช็ครายละเอียดต่างๆ:และกดปุ่ม“ยินยอม”เพื่อยอมรับ เงื่อนไขและข้อตกลง

21.กรอกรหัส OTP 6 ตัวที่ได้รับ

22.การสมัครสำเร็จกดปุ่ม“กลับสู่หน้าหลัก”

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัด(มหาชน)สำนักงานใหญ่1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพางเขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทร 1572
หรือที่เว็ปไซต์:https://www.krungsri.com/th/personal/loans/personal-loans/revolving-loan/ifin-apply-kma

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *