Home / ข่าววันนี้ / ไทยพาณิชย์ให้ยืม 20,000-5,000,000 ไม่ใช้หลักทรัพย์หรือคนค้ำประกัน

ไทยพาณิชย์ให้ยืม 20,000-5,000,000 ไม่ใช้หลักทรัพย์หรือคนค้ำประกัน

อีกหนึ่งข่าวสารดีๆ สำหรับสินเชื่อจากธนาคารต่างๆ เป็นอีกหนึ่งบริการทางการเงินที่ช่วยให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือมีค่าใช้จ่ายที่จำเป็นก็สามารถกดเงินสดออกมาใช้ได้ทันทีโดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์ CV-19 ที่ทำให้ทุกคนต้องรักษาระยะห่างทางสังคม ทำให้เกิดผลกระทบในทุกส่วนของธุรกิจ

การที่ธนาคารต่างๆ หันมาให้ความสนใจการปล่อยสินเชื่อและมีวิธีการสมัครง่ายๆ ผ่านทางออนไลน์เป็นสิ่งที่หลายๆธนาคารให้ความสำคัญเพราะนอกจากจะสะดวกในการสมัครใช้งานยังง่ายต่อการตรวจสอบและป้องกันการไปพบปะผู้คนมากมายตามสถานที่ต่างๆ วันนี้เราจึงมีสินเชื่อดีๆ มาแนะนำให้ทุกคนได้ตัดสินใจกัน สำหรับสินเชื่อบุคคล Speedy Loan จากธนาคารไทยพาณิชย์โดยเป็นสินเชื่อที่ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือคนค้ำประกันสมัครง่ายๆ ผ่านทางออนไลน์อีกทั้งยังให้วงเงินสูงสุดถึง 5 เท่าของรายได้เป็นเงินสดโอนเข้าบัญชีทันที

จุดเด่นของสินเชื่อ Speed loan

สมัครง่ายอนุมัติไวโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน

วงเงินอนุมัติตั้งแต่ 20,000–5,000,000 บาท

20,000 – 30,000 บาท ผ่อนได้สูงสุด 24 เดือน 30,001 – 99,999 บาท ผ่อนได้สูงสุด 60 เดือน 100,000–5,000,000 บาท ผ่อนได้สูงสุด 72 เดือน

ชำระคืนธนาคารเป็นรายเดือนๆ ละเท่าๆ กัน

คิดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก

ระยะเวลาการผ่อนชำระขั้นต่ำ 12 เดือน และสูงสุดไม่เกิน 72 เดือน

วงเงินอนุมัติสูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือนและไม่เกิน 5,000,000 บาท

คุณสมบัติของผู้สมัครสินเชื่อ

ผู้กู้ต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้น

ผู้กู้ต้องมีอายุระหว่าง 20–65 ปี

ผู้กู้ต้องมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนขั้นต่ำของผู้สมัคร 15,000 บาท สำหรับพนักงานประจำ(ได้รับการบรรจุเป็นพนักงานแล้ว)และ–15,000 บาท สำหรับเจ้าของธุรกิจ

ผู้กู้ต้องมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนขั้นต่ำของผู้สมัคร 15,000 บาท สำหรับเจ้าของธุรกิจ

มีหมายเลขโทรศัพท์ที่บ้านหรือที่ทำงานที่ติดต่อได้

วิธีสมัครสินเชื่อส่วนบุคคล SPEEDY LOAN

ท่านผู้กู้ที่สนใจสมัครแค่ www.scb.co.th คลิกที่ลิงค์นี้

จากนั้นให้ท่านผู้สมัครกรอกข้อมูลให้ครบ จากตัวอย่างด้านบน เมื่อกรอกครบแล้วกดคลิกที่ปุ่ม ถัดไป

ตรวจสอบและยืนยันข้อมูลอีกครั้งหากถูกต้องให้ท่านไปคลิกที่ปุ่มส่งได้เลย

เพียงเท่านี้เป็นอันเสร็จสิ้น จากนั้นท่านแค่รอทางเจ้าหน้าที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ ติดต่อกลับมาโดยเร็วที่สุด

เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ

เอกสารยืนยันตัวตน

สำเนาบัตรประชาชนเพียงอย่างเดียวเท่านั้น หรือสำเนาบัตรข้าราชการหรือสำเนาบัตรรัฐวิสาหกิจ ที่มีเลขที่ประจำตัวประชาชนและรูปถ่ายบนหน้าบัตร พร้อมแนบสำเนาทะเบียนบ้าน

เอกสารยืนยันรายได้

สลิปเงินเดือนปัจจุบัน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน และสำเนาใบแจ้งยอดเงินฝากย้อนหลัง 3 เดือน(สำหรับพนักงานประจำ)

สำเนาหนังสือจดทะเบียน/ห้างหุ้นส่วน จากกระทรวงพาณิชย์ และสำเนาใบแจ้งยอดเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน(สำหรับเจ้าของกิจการ)

บัญชีเงินฝาก

สำเนาบัญชีเงินฝากหน้าแรกของธนาคารที่ต้องการโอนเงินเข้า

อัตราดอกเบี้ย

วิธีการคิดอัตราผ่อน 2,700 บาทต่อเดือน:กรณีวงเงินกู้ 100,000 บาท อัตราผ่อน 2,700 บาทต่อเดือน ระยะเวลาผ่อนชำระ 72 เดือน คำนวณจากอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 25% ต่อปี

เงื่อนไขรวม

ระยะเวลาการผ่อนชำระขั้นต่ำ 12 เดือน และสูงสุดไม่เกิน 72 เดือน

หลักเกณฑ์การอนุมัติสินเชื่อ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

ธนาคารมีสิทธิในการเปลี่ยนแปลงกติกาเงื่อนไขข้อกำหนดหรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ได้โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนดำเนินการเว้นแต่มี ความจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งล่วงหน้าได้กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.scb.co.th สอบถามเพิ่มเติม SCB Call Center โทร 02-777-7777

ที่มา:verifound.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *