Home / ข่าววันนี้ / สินเชื่อช้างไทยให้ยืม 100,000 สำหรับพนักงานรายเดือน

สินเชื่อช้างไทยให้ยืม 100,000 สำหรับพนักงานรายเดือน

เรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวที่มีคนต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากสำหรับโครงการสินเชื่อดีๆ จากสถาบันช้างไทย เงินกู้ ที่ล่ าสุดได้ออกเคมเปญโครงการสินเชื่อส่วนบุคคลสำหรับพี่น้องประชาชนที่มีอาชีพพนักงานประจำสามารถยื่นใบสมัครขอกู้ยืมเงิน ภายใต้ชื่อโครงการ สินเชื่อบุคคล สำหรับพนักงานรายเดือน ที่มีวงเงินสูงสุดถึง 100,000 บาทเลยทีเดียว

โดยโครงการสินเชื่อบุคคลนี้ช้างไทยเงินกู้ ได้ทำการคิดอัตราดอกเบี้ยนั่นตามจำนวนเงินกู้ตามจริงคือหากยืมไม่เกิน 5 หมื่นบาท ผู้มีสิทธิ์ก็จะได้รับอัตราดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกินร้อยละ 3 ต่อเดือนนั่นเอง ก็ถือว่าให้ความเป็นธรรมสำหรับผู้กู้อีกด้วย

หากท่านต้องการสมัครโครงการสินเชื่อบุคคล ช้างไทย นั้นก็สามารถสมัครได้ด้วยคุณสมบัติที่ทางสถาบนัตั้งไว้นั่นไม่ซับซ้อน แถมการสมัครไม่ยุ่งยาก สามารถเข้ามาสมัครได้ทันทีที่สำนักงาน เพียงมีอายุงาน มากกว่า 1 ปีขึ้นไปและอายุ ระหว่าง 20-50 ปีและเอกสารครบถ้านนั่นเอง อ่านรายละเอียดเพิ่มติม ดังนี้

จุดเด่นสินเชื่อบุคคล สำหรับพนักงานร ายเดือน

ช้างไทย เงินกู้เราให้บริการเงินกู้ถูกกฎหมายเราเป็นสถาบันการเงินที่ได้รับใบอนุญาตพิโกไฟแนนซ์และพิโกพลัสจากกระทรวงการคลังช้างไทยเงินกู้ยึดหลักการให้บริการสินเชื่อด้วยความสุจริตไม่คดโกงเอารัดเอาเปรียบผู้ขอกู้ สัญญาเงินกู้เป็นธรรมถูกต้องอัตราดอกเบี้ยที่เราเรียกเก็บเป็นอัตราดอกเบี้ยตามกฏหมายกำหนด(ร้อยละ 3 ต่อเดือน หากกู้ไม่เกิน 50,000 บาท ต่อร้อยละ 2.33 ต่อเดือน หากกู้เกิน 50,000 บาท และร้อยละ 1.25 ต่อเดือนเมื่อกู้เกิน 100,000 บาท ) และเป็นเงิ นกู้แบบ ลดต้นลดด อก

สำหรับพนักงานประจำ พนักงานออฟฟิศ พนักงานโรงงา นในโรงงาน พนักงานรัฐวิสาหกิจ ท่านสามารถยื่นขอกู้ได้ เพียงมีคุ ณสมบัติ และยื่นกู้ในเงื่อนไข ดังนี้

วงเงินที่อนุมัติ

ตั้งแต่ 8,000 บ.–สูงกว่า 100,000 บ.

หมายเหตุ ช้างไทยเงินกู้ไม่มีนโยบายเรียกเก็บค่าใช้จ่ายใดๆ ก่อนการโอนเงินกู้และเราจะโอนเงินกู้ที่ได้รับอนุมัติเต็มจำนวนโดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

อัตราดอกเบี้ย

สำหรับวงเงินกู้ไม่เกิน 50,000 บาทแรก อัตราดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกินร้อยละ 3 ต่อเดือน

สำหรับวงเงินกู้ส่วนที่เกิน 50,000 บ.–ไม่เกิน 100,000 บาท อัตราดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2.33 ต่อเดือน

และส่วนที่เกิน 100,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.25 ต่อเดือน

เอกสารเครดิตบูโร

กรณีผู้ขอกู้ไม่มีเอกสารเครดิตบูโรหรือติดเครดิตบูโรเราจะพิจารณาให้กู้สูงสุดไม่เกิน 30,000 บาท

กรณีผู้ขอกู้ประสงค์จะกู้เกิน 30,000 บาท ต้องแสดงเอกสารเครดิตบูโรและเครดิตบูโรต้องไม่มีประวัติค้างชำระ

หมายเหตุ

การอนุมัติเงินกู้ขึ้นกับการพิจารณาของ”ช้างไทยเงินกู้”

ขั้นตอนการยื่นกู้

1.ดาวน์โหลดเอกสาร

–ดาวน์โหลดใบสมัครสินเชื่อ ได้ที่นี่

–ดาวน์โหลดเอกสารแสดงผลิตภัณฑ์สินเชื่อสำหรับพนักงานบริษัทได้ที่นี่

2.ผู้ขอสินเชื่อต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

–พนักงานรายเดือน อายุ 20-50 ปี

–อายุงานที่ทำงานปัจจุบัน 1 ปีขึ้ นไป

–มีค่าจ้างสุทธิต่อเดือน 8,000 บาทขึ้นไป

–มีที่อยู่หรือที่ทำงานในกรุงเทพฯ สมุทรสาครสมุทรปราการปทุมธานีอยุธยาหรือสงขลา

–ค่าจ้างจ่ายเข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย กรุงเทพ กรุงไทย กรุงศรี ไทยพาณิชย์ทหารไทยและธนชาตเท่านั้น

–มีบุคคลค้ำประกัน 1 คน

–ยินยอมให้หักเงินจากบัญชีเงินเดือนเพื่อชำระค่างวด

–บริษัทนายจ้างมีฐานะทางการเงินมั่นคง(ตามเกณฑ์ของช้างไทยเงินกู้)

3.ผู้ขอสินเชื่อต้องเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้

–สำเนาบัตรประชาชน

–สำเนาทะเบียนบ้าน

–สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินเดือน และบัญชีอื่นที่โอนเงินจากบัญชีเงินเดือนเข้า(ถ้ามี)

–หนังสือรับรองการทำงาน ถ้าไม่มีให้ใช้เอกสารอื่นๆที่รับรองอายุงานได้เช่นบัตรพนักงานที่มีวันที่เริ่มทำงานหรือวันออกบัตร

–สัญญาจ้างงาน

–สลิปเงินเดือนที่มีวันที่เริ่มงานหรือสลิปเงินเดือนที่มีอายุเกิน 1 ปี

–หนังสือรับรองการหักภาษีณที่จ่าย(ใบ 50 ทวิ)ที่นายจ้างออกให้

–สเตทเมนท์บัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 6 เดือน และบัญชีอื่นที่โอนเงินจากบัญชีเงินเดือนเข้า(ถ้ามี)(ขอจากแอพหรือเว็บของธนาคารได้)

–ใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล(ถ้ามี)

–เอกสารตรวจสอบเครดิตบูโรตัวจริง(กรณีขอกู้เกิน 30,000 บาทขึ้นไป)

กรณีผลัดกันกู้ผลัดกันค้ำใช้เอกสารคนละ 2 ชุด

เอกสารในการสมัครขอสินเชื่อของท่าน จะไม่สามารถรับคืนได้และบริษัทสงวนสิทธิ์ จะทำลายเอกสารได้ทันที หากบริษัทไม่อนุมัติสินเชื่อ**

4.ผู้ขอสินเชื่อต้องมีหลักประกันดังต่อไปนี้

4.1 สมุดบัญชีเงินเดือน นำมาจดทะเบียนเป็นหลักประกัน

4.2 คนค้ำ 1 คน ต้องไม่เป็นญาติพี่น้องหรือสามีภรรยา(กรณีกู้ไม่เกิน 30,000 บาท)ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

–พนักงานรายเดือนอายุ 20-50 ปีหรือ

–ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจอายุ 20-58 ปีหรือ

–ข้าราชการบำนาญ อายุไม่เกิน 65 ปี

–อายุงานที่ทำงานปัจจุบัน 1 ปีขึ้นไป

–มีค่าจ้างสุทธิต่อเดือน 10,000 บาทขึ้นไป

–ค่าจ้างจ่ายเข้าบัญชีธนาคาร

–บริษัทนายจ้างมีฐานะทางการเงินมั่นคง(ตามเกณฑ์ของช้างไทยเงินกู้)

–ใช้เอกสารประกอบการค้ำประกันเหมือนกันเอกสารของผู้กู้/ผู้ขอสินเชื่อ

–ผู้ค้ำ 1 ท่านสามารถค้ำให้บุคคลอื่นได้สูงสุด 2 ท่าน

5.การยื่นใบสมัคร

5.1 ยื่นเอกสารด้วยตัวเอง ที่สำนักงานบริการช้างไทยเงินกู้ในจังหวัดที่ท่านอยู่

5.2 นำใบสมัครที่กรอกและลงชื่อแล้วรวมทั้งเอกสารประกอบทั้งผู้กู้และผู้ค้ำใส่ซองปิดผนึกแล้วส่งไปรษณีย์มาที่ บริษัทบีสไดเมนชั่นจำกัด(ฝ่ายสินเชื่อ)

เลขที่ 979/79-80 ชั้น 26 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ ถ.พหลโยธินแขวงพญาไทเขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

ติดต่อ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานใหญ่

บริษัท บีส ไดเมนชั่น จำกัด(ฝ่ายสินเชื่อ)

พิกัด–อาคาร เอส เอ็มทาวเวอร์ชั้น 26 (ตรงข้ามกับช่อง 5 สนามเป้าใกล้สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสสนามเป้า)

เลขที่ 979/79-80 ชั้น 26 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ ถ.พหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

tel ติดต่อธนาคารกรุงไทยสำนักงานใหญ่

065-929-0726,065-929-0727

หมายเหตุ:ไม่มีค่าดำเนินการใดๆทั้งสิ้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *