Home / ข่าววันนี้ / TMB ให้ยืม 1,000,000 สำหรับพ่อค้า แม่ค้า ออนไลน์

TMB ให้ยืม 1,000,000 สำหรับพ่อค้า แม่ค้า ออนไลน์

เรียกได้ว่า สำหรับเวลาแบบนี้ ในส่วนของงธุรกิจต่างๆ ที่ต้องการวงเงินเพื่อหมุนเวียนหรือ จับจ่ายใช้สอย สำหรับ ตรงนี้เป็นอีกหนึ่งสินเชื่อ ดีๆ ในช่วงเวลาแบบนี้เลย ก็ว่าได้ เนื่องจากสถานการณ์ รอบที่ 2ที่ผ่านมานั้นทำให้หลาย ๆคนต้องพบกับผลกระทบในค่าใช้จ่ายหลายๆอย่าง ซึ่งหลาย อาชีพ ตรงนี้ได้รับในส่วนของผลกระทบด้านค่าใช้จ่ายต่างๆ ทั้งนี้ บางบริษัทบางกิจการ ได้ หยุดชั่วคราวหรือว่าปิดตัวลง ซึ่ง หลายคนอยู่เพื่อความอยู่รอดทั้งของตนเองและครอบครัว ได้เบนเข็มมาประกอบอาชีพ ค้าขายออนไลน์กัน เป็นอีกหนึ่งทางเลือก

แต่ว่า ในส่วนของการลง ทุนต่างๆ ในช่วงนี้ ที่เรียกได้ว่า เป็นช่วงที่ประเทศไทยกำลังจะกลับมาเปิดประเทศ แบบเต็มรูปแบบอีกครั้ง น้ำขึ้นต้องรีบตักโอกาศแบบนี้ใครดีใครได้ใครไวกว่าก็มีสิทธิ์ก่อน เพื่อลดความเสี่ยงในการลงทุน ของพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ ตรงนี้ดีกว่าแน่นอนถ้า วงเงินลงทุนก้อนนั้นเป็น สินเชื่อ TMB SME Smart BIZ สำหรับพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ ของธนาคารทหารไทย 1 ใน 5สถาบันหลักธนาคารของประเทศไทย

โดย สินเชื่อเพื่อร้านค้าออนไลน์ เพื่อแม่ค้าใน lazada อนุมัติสูงสุด 1,000,000 ให้ร้านค้าออนไลน์ทุกเทศกาลเซลล์ เพิ่มเงินหมุนเวียน ของขายไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน เพราะค่าใช้จ่ายของร้านค้าออนไลน์ส่วนใหญ่ คือการลงทุนในการซื้อสต็อกสินค้าเพื่อรองรับธุรกิจร้านค้าออนไลน์ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง

ซึ่งเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีแคมเปญพิเศษ หรือช่วงกระตุ้นยอดขาย ซึ่งถือเป็น ‘ช่วงเวลา สำคัญ ที่ร้านค้าออนไลน์จะสามารถเพิ่มยอดขายได้มากถึง 20-100 เท่า ร้านค้าออนไลน์ จึงต้องการเงินลงทุนที่เพียงพอในเวลาที่รวดเร็ว เพื่อจะได้ไม่พลาดโอกาสในการสร้างรายได้ในช่วงเวลาดังกล่าว

ดังนั้น ทีเอ็มบีจึงได้นำเสนอ“สินเชื่อธุรกิจ TMB SME Smart BIZ เพื่อธุรกิจออนไลน์ ที่ตอบโจทย์ความต้องการของเจ้าของธุรกิจร้านค้าออนไลน์ได้อย่างครบถ้วน คือ สินเชื่อเพิ่มสภาพคล่องให้ธุรกิจ สำหรับร้านค้าออนไลน์ วงเงินสินเชื่อ 30,000 – 1,000,000 บาท สำหรับใช้หมุนเวียนกิจการ ด้วยระยะเวลา 1 ปี

TMB Bank ATMs at the MBK Center. (Photo by:Jeff Greenberg/Universal Images Group via Getty Images)
รายละเอียด

1.ประเภทเงินกู้:วงเงินสินเชื่อเพื่อธุรกิจ ไม่ใช้หลักประกัน

2.ระยะเวลายืม:1 ปี

3.วัตถุประสงค์การขอสินเชื่อ:เพื่อหมุนเวียนในกิจการสำหรับร้านค้าใน Lazada

4.วงเงินสินเชื่อที่ขออนุมัติ:30,000–1,000,000 บาท

5.อัตราดอกเบี้ย:MRR +7%

6.ค่าธรรมเนียม:Front end fee 3% ของวงเงิน

7.หลักประกัน:ไม่ใช้หลักประกัน

เอกสารประกอบการขอสินเชื่อและการทำนิติกรรม

กรณีบุคคลธรรมดา

1.สำเนาบัตรประชาชน ผู้ยืม

กรณีนิติบุคคล

1.สำเนาบัตรประชาชน ผู้กู้

2.เอกสารบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด

3.สำเนาหนังสือรับรองและวัตถุประสงค์

4.บอจ.5(สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น)เฉพาะกรณีบริษัท

5.สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามใน สินเชื่อครั้งนี้

ข้อตกลง/เงื่อนไขการใช้ผลิตภัณฑ์/บริการ

ลูกค้าจะต้องใช้บัญชี TMB SME One Bank ในการรับเงินจาก Lazada ทั้งนี้ลูกค่าจะไม่สามารถเปลี่ยนบัญชีรับเงินให้เป็นบัญชีของธนาคารอื่นไดิ ตั้งแต่วันที่ลงนามในสินเชื่อ จนกว่าจะชำระหนี้เสร็จสิ้น ชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเป็นรายเดือน

โดยธนาคารจะตัดเงินเพื่อชำระหนี้เงินกู้และดอกเบี้ยจากบัญชี TMB SME One Bank ที่ลูกค้าใช้รับเงินจาก Lazadaในทุกเดือน ตามวันที่กำหนดไว้ในสัญญา

กรณีที่ลูกค้าผิดนัดชำระตามวันที่ระบุไว้ในสัญญา ธนาคารจะตัดเงินเพื่อชำระหนี้เงินกู้และดอกเบี้ยจากบัญชี TMB SME One Bank ที่ลูกค้าใช้รับเงินจาก Lazada ไปเรื่อยๆ จนกว่าจะตัดหนี้ในเดือนนั้นหมด

โดยในระหว่างที่ทำการตัดหนี้นั้น ธนาคารจะทำการล็อคบัญชีนั้นไว้ และลูกค้าจะไม่สามารถทำธุรกรรมถอนเงิน โอนเงินหรือจ่ายเงินออกจากบัญชีนั้นได้ ลูกค้าสามารถสมัครสินเชื่อได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ติดต่อ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานใหญ่

ชั้น 2, 3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทร ศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์ TMB SME 02-828-2828 หรือ ธนาคาร ธหารไทยไกล้บ้านท่าน

หรือที่ เว็ปไซต์ https://www.tmbbank.com/sme/e-commerce.html

หมายเหตุ ไม่มีค่าดำเนินการใดๆทั้งสิ้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *