Home / ข่าววันนี้ / สินเชื่อใหม่บัวหลวงอุ่นใจให้ยืม 1,000,000

สินเชื่อใหม่บัวหลวงอุ่นใจให้ยืม 1,000,000

อีกหนึ่งข่าวสารดีๆ สำหรับใครที่กำลังมองหาเงินก้อนหรือเงินทุนสำรองสำหรับใช้จ่ายในชีวิตประจำวันหรือหมุนเวียนในธุรกิจเพราะในช่วงสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ทำให้ใครหลายๆคนต่างต้องเก็บเงินไว้ใช้ยามฉุกเฉินในอนาคต

อีกทั้งยังมีสถานการณ์ CV-19 ที่เข้ามาทำให้เศรษฐกิจทั่วโลกต่างได้รับผลกระทบกันเป็นจำนวนมากทางรัฐบาลของแต่ละประเทศจึงได้มีมาตราการต่างๆ ออกมาช่วยเหลือเยียวยาประชาชนภายในประเทศของตัวเองเช่นเดียวกันกับโครงการต่างๆของรัฐบาลไทย วันนี้เรามีสินเชื่อที่น่าสนใจจากธนาคารกรุงเทพมาฝากให้ทุกคนกันกับสินเชื่อบัวหลวงอุ่นใจที่ให้วงเงินสูงสุด 3 เท่าของรายได้ ตั้งแต่ 15,000 สูงสุด 1,000,000 บาท โดยจ่ายเบาๆ เริ่มต้นเพียง 500 บาท หรือ 5% ของภาระหนี้คงค้าง ไม่เบิกใช้ ไม่มีดอกเบี้ย

รายละเอียดสินเชื่อบัวหลวงอุ่นใจ

วงเงินสูงสุด 3 เท่าของรายได้ประจำต่อเดือน ตั้งแต่ 15,000 – 1 ล้านบาทอนุมัติเบิกใช้ทันใจด้วยบัตรบีเฟิสต์สมาร์ท

ชำระคืนเป็นรายเดือนเริ่มต้นเพียง 500 บาท หรือ 5% ของภาระหนี้คงค้างไม่เบิกใช้ไม่มีดอกเบี้ย

ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกันสมัครครั้งเดียวมีวงเงินเบิกใช้ได้ตลอดเพิ่มสภาพคล่องได้ง่าย

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

บุคคลสัญชาติไทย อายุระหว่าง 20 – 59 ปี

เป็นพนักงานประจำที่มีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารกรุงเทพและทำงานกับกิจการนายจ้างที่ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการ*

มีรายได้ประจำตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป

มีประสบการณ์ทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

*สอบถามรายชื่อกิจการนายจ้างที่เข้าร่วมโครงการได้ที่สาขาธนาคารหรือบัวหลวงโฟน 1333

เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ

บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน

สลิปเงินเดือน(ต้นฉบับ)หรือหนังสือรับรองเงินเดือนจากบริษัท(ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน นับจากปัจจุบัน)

บัญชีธนาคารที่เงินเดือนเข้าย้อนหลัง 6 เดือนต่อเนื่องกัน นับจากปัจจุบัน

หน้าบัตรบีเฟิสต์ของผู้ขอสินเชื่อ ที่ใช้กับบัญชีสินเชื่อบัวหลวงอุ่นใจ

อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยปกติ

อัตราดอกเบี้ยกรณีผิดนัดชำระ 25% ต่อปี มีผลกับทุกบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป ระยะเวลาผ่อนผัน 7 วัน นับจากวันครบกำหนดชำระคืน

ค่าธรรมเนียม

ฟรี ค่าธรรมเนียมดำเนินการ และค่าธรรมเนียมรายปี

ยกเว้น ค่าอากรแสตมป์

ค่าธรรมเนียมการขอใบแจ้งยอดบัญชีสินเชื่อ(ย้อนหลังเกิน 3 เดือน)200 บาทต่อฉบับ

ฟรี ค่าธรรมเนียมการถอนเงินสดจากบัญชีสินเชื่อบัวหลวงอุ่นใจผ่านเครื่องบัวหลวงเอทีเอ็ม

ช่องทางการชำระเงิน

ชำระโดยการหักบัญชีอัตโนมัติจากเงินฝากสะสมทรัพย์(บัญชีเงินเดือน)ที่มีกับธนาคารกรุงเทพ

ชำระเพิ่มเติมด้วยเงินสดหรือเช็คณเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงเทพ ทุกสาขาทั่วประเทศหรือชำระผ่านเครื่องบัวหลวงเอทีเอ็ม

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.bangkokbank.com หรือติดต่อ Call Center 1333

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *