Home / ข่าววันนี้ / ลงทะเบียนด่วน วิธีสมัครสินเชื่อพิเศษ ธ.ก.ส. 10,000 บาท ไม่ต้องค้ำ ผ่อนนาน 30 เดือน

ลงทะเบียนด่วน วิธีสมัครสินเชื่อพิเศษ ธ.ก.ส. 10,000 บาท ไม่ต้องค้ำ ผ่อนนาน 30 เดือน

วิธีลงทะเบียนกู้เงิน ธ.ก.ส. 10,000 ดอก 0.1% ทำง่าย ๆ ผ่านไลน์ ไม่นานเสร็จ

ธ.ก.ส.เปิดให้ลงทะเบียนเงินกู้ฉุกเฉิน ช่วงวิกฤตโควิด 19 วงเงินสูงสุด 10,000 บาท ในอัตราดอกเบี้ยเพียงร้อยละ 0.1 ต่อเดือน เริ่มให้ลงทะเบียนแล้ววันแรก 15 เม.ย.ผ่านแอปพลิเคชันไลน์

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส.เริ่มเปิดให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาด covid 19 ลงทะเบียนกู้เงินฉุกเฉิน ธ.ก.ส. เป็นวันแรก ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ เกษตรกรและครอบครัวของเกษตรกร ในอัตราดอกเบี้ยเพียงร้อยละ 0.1 ต่อเดือน วงเงินกู้รายละไม่เกิน 10,000 บาท กำหนดชำระคืน ไม่เกิน 2 ปี 6 เดือน นับจากวันกู้

ทั้งนี้ ไม่ต้องใช้หลักประกัน และสามารถแบ่งงวดชำระได้ตามความสามารถในการชำระคืน เช่น กรณีรายเดือน งวดละ 429.17 บาท ราย 3 เดือน งวดละ 1,287.50 บาท และราย 6 เดือน งวดละ 2,575 บาท โดยปลอดชำระคืนต้นเงินและดอกเบี้ยใน 6 เดือนแรก นับจากวันกู้

โดยสามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันไลน์ สำหรับขั้นตอนการลงทะเบียน กู้เงินฉุกเฉิน ธ.ก.ส. มีรายละเอียดดังต่อไปนี้…

กรณีเป็นลูกค้าเงินกู้ ธ.ก.ส. อยู่แล้ว ลงทะเบียนแสดงความประสงค์ ผ่านช่องทาง Line Official “BAAC Family”โดยค้นหาเพื่อนด้วย ID:@baacfamily หรือสแกน QR Code
ขั้นตอนมีดังนี้…

1.กรอกหมายเลขบัตรประชาชน และเบอร์โทรศัพท์ทั้งของตนเอง และบุคคลอ้างอิงที่สามารถติดต่อแทนได้ โดยจะให้กรอก 2 ครั้ง เพื่อยืนยันความถูกต้อง

2.กรอกรายละเอียดข้อมูลการขอสินเชื่อและงวดชำระ

–เลือกวัตถุประสงค์การขอสินเชื่อ

–เลือกวงเงินขอสินเชื่อ สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท

–เลือกบัญชีเงินฝาก ธ.ก.ส. เพื่อใช้รับเงินกู้ โดยระบบจะแสดงเลขบัญชีเงินฝากของท่านให้เลือก

–เลือกความประสงค์ชำระหนี้ เป็นงวดรายเดือน/ราย 3 เดือน/6 เดือน

–เลือกวิธีการส่งชำระหนี้ ชำระด้วยตนเอง หรือหักผ่านบัญชีเงินฝาก ธ.ก.ส. โดยอัตโนมัติ

–เลือกแหล่งที่มาแห่งรายได้ ที่สามารถนำมาชำระเงินกู้

–ธนาคารจะส่งข้อมูลการลงทะเบียนให้สาขาที่ท่านสังกัดเป็นลูกค้าผู้กู้อยู่ เพื่อทำการนัดหมาย(ไม่สามารถเลือกสาขาอื่นได้)

3.ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันการลงทะเบียน

–ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนยืนยัน

–กดยืนยันการลงทะเบียน(ระบบจะส่งหมายเลขอ้างอิงการลงทะเบียนให้ทาง SMS)

4.รอการนัดหมายจากธนาคาร โดยธนาคารจะแจ้งการนัดหมายผ่านทาง SMS ตามหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่านที่แจ้งไว้ โดยจะเริ่มนัดหมายตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

กรณียังไม่เป็นลูกค้าเงินกู้ ธ.ก.ส. ลงทะเบียนแสดงความประสงค์ ผ่านช่องทาง Line Official “BAAC Family”โดยค้นหาเพื่อนด้วย ID : @baacfamily หรือสแกน QR Code เช่นกัน
ขั้นตอนมีดังนี้…

1.ให้กรอกหมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขโทรศัพท์มือถือของตนเองก่อน(เนื่องจากท่านยังไม่เป็นลูกค้าเงินกู้กับธนาคาร ระบบจะให้กรอกข้อมูลบุคคลอื่นที่ติดต่อได้ ดังนี้..หมายเลขบัตรประชาชนของสมาชิกครอบครัวของท่านที่เป็นลูกค้าเงินกู้กับ ธ.ก.ส. หรือบุคคลอ้างอิงอื่นๆ โดยให้ระบุชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์มือถือ

2.บันทึกข้อมูลส่วนตัว(กรอกข้อมูลส่วนตัวของท่าน เช่น ชื่อ-นามสกุล วันเกิด ที่อยู่ กรณีที่มีบัญชีเงินฝาก ธ.ก.ส. อยู่แล้ว ระบบจะบันทึกข้อมูลให้โดยอัตโนมัติ และข้ามไปบันทึกข้อมูลการประกอบอาชีพทันที

3.ระบุข้อมูลการประกอบอาชีพปัจจุบัน

4.บันทึกข้อมูลการขอสินเชื่อและงวดชำระ

–เลือกวัตถุประสงค์การขอสินเชื่อ

–เลือกวงเงินขอสินเชื่อ สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท

–เลือกบัญชีเงินฝาก ธ.ก.ส. เพื่อใช้รับเงินกู้ โดยระบบจะแสดงเลขบัญชีเงินฝากของท่านให้เลือก

–เลือกความประสงค์ชำระหนี้ เป็นงวดรายเดือน/ราย 3 เดือน/6 เดือน

–เลือกวิธีการส่งชำระหนี้ ชำระด้วยตนเอง หรือหักผ่านบัญชีเงินฝาก ธ.ก.ส.โดยอัตโนมัติ

–เลือกแหล่งที่มาแห่งรายได้ ที่สามารถนำมาชำระเงินกู้

–เลือกสาขาธนาคาร ธ.ก.ส.ที่สะดวกใกล้บ้านท่าน สาขาดังกล่าวจะนัดหมายท่านต่อไป

5.ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันการลงทะเบียน

–ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนยืนยัน

–กดยืนยันการลงทะเบียน(ระบบจะส่งหมายเลขอ้างอิงการลงทะเบียนให้ทาง SMS)

6.รอการนัดหมายจากธนาคาร ผ่านทาง SMS

โดยธนาคารจะเริ่มนัดหมายทำเอกสารและสัญญา ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป ทั้งนี้ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมของโครงการ ได้ที่ Call Center โทร. 02 555 0555

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *