Home / ข่าววันนี้ / ลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ 64 รัฐย้ำลงใหม่ทุกรายต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง

ลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ 64 รัฐย้ำลงใหม่ทุกรายต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง

ถึงประชาชนผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเรียกอีกชื่อว่าบัตรคนจนนั่นเองนะคะตอนนี้ให้ท่านเตรียมตัวในการเปิดวันลงทะเบียนรอบใหม่ของบัตรคนจนซึ่งรัฐบาลได้เปิดเผยมาว่าจะต้องลงทะเบียนใหม่ทุกรายเพื่อมีความเท่าเทียมกัน โดยเกณฑ์ใหม่มีการพิจารณารายได้จากครัวเรือนของท่านหลังจากนี้ก็จะมีการทบทวนสิทธิ์ใหม่ทุกๆปีเพื่ออัพเดท ข้อมูลของคนจนในการปรับเปลี่ยนก็จะมีหลักเกณฑ์ในการปรับคุณสมบัติและคัดกรอง ผู้ที่มีสิทธิ์หรือถือสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นี้ จะมีการคาดการณ์ว่าประชาชนจะสามารถลงทะเบียนได้จะเป็นช่วงหลังเดือนพฤษภาหกสี่หรือหลังจากจบสิ้นโครงการเราชนะโดยจะมีเวลานี้มีผู้ถือบัตรคนจนในระบบแล้วจำนวนอยู่ที่ 13.8 ล้านคน และถ้าหากเปิดลงทะเบียนรอบใหม่นี้

ผู้ถือบัตรคนจนรอบเดิมนั้นก็จะต้องมีการลงทะเบียนใหม่ทั้งหมดนะคะ ตอนนี้ก็มีการคาดหลักเกณฑ์หาค่าเฉลี่ยในครัวเรือนแต่ละครัวเรือนมีการประมาณว่าเว้นวรรคมีครอบครัวหนึ่งมีคนในครอบครัวมีทั้งหมดสี่คนเราจะทำรายได้ให้ได้ทั้งหมดสี่คนมารวมกัน โดยเมื่อรวมกันแล้วจะต้องมีรายได้และทรัพย์สินไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี ท่านจึงจะมีสิทธิ์ได้รับบัตรคนจน ทั้งนี้ทั้งนั้นบัตรคนจนในรอบใหม่นี้มาแน่นอนไม่ต้องกังวล หลังพฤษภาภาคม ปี 2564นี้ ที่จะถึงเป็นต้นไปแต่ยังไม่สรุปวันได้แน่นอนชัดเจน

และจะต้องลงทะเบียนใหม่ทั้งหมดเพื่อให้ทุกคนมีสิทธิ์รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนอย่างแท้จริงเพื่อช่วยเหลือคนจนจริงจริงนั่นเองนะคะ ทั้งนี้ทั้งนั้นโปรดให้ประชาชนผู้ที่ถือบัตรคนจนหรือผู้ที่ต้องการจะลงทะเบียนใหม่ให้ท่านสามารถติดตามข่าวสารผ่านช่องทางการประกาศของทางรัฐและกระทรวงการคลังเท่านั้นเพื่อทราบและทันต่อเหตุการณ์อยู่เสมอ

ที่มา:megnanews24.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *