Home / ข่าววันนี้ / เฮลั้นทั้งประเทศ ศบค.ชุดเล็ก จ่อเพิ่มมาตรการ

เฮลั้นทั้งประเทศ ศบค.ชุดเล็ก จ่อเพิ่มมาตรการ

บอกได้สั้นฯวินาทีนี้ช่วยได้เยอะครับเมื่อวันที่ 1 พ.ค.ที่ทำเนียบรัฐบาลว่า ศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์ CV-19(ศปก.ศบค.)โพสต์ข้อความผ่านทวิตเตอร์ระบุว่าผู้ติดเชื้อในหลายจังหวัดมีแนวโน้มคงตัวแต่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑลพบผู้ป่วยรุนแรงและเสียเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากปัจจัยเสี่ยงต่างๆ เช่นการสัมผัสผู้ติดยืนยันโดยเฉพาะในครอบครัว

ดังนั้นแนวทางการดำเนินการต่อไป คือการวิเคราะห์จุดเสี่ยงของแต่ละจังหวัดโดยติดตามกลุ่มเสี่ยงเพื่อทำการกักตัวและหาเชื้อรวมทั้งเฝ้าระวังและคัดกรองเชิงรุกในชุมชนเพื่อตรวจหาการระบาดของโรอย่างต่อเนื่อง พร้อมพิจารณาระบบส่งต่อ การเตรียมโรงพยาบาลและบุคลากรรองรับผู้ติดให้ได้รับการรักษาเร็วขึ้น โดยเฉพาะผู้ที่มีอาการหนัก

ศปก.ศบค.

ทั้งต้องเพิ่มความเข้มข้นมาตรการควบคุมและป้องกัน โดยเฉพาะการลดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มคน ทั้งในครอบครัวและสถานที่เสี่ยงต่างๆ และเร่งกำกับติดตามมาตรการ DMHTTA ส่วนบุคคลและสถานที่ทำงานอีกด้วย อย่างไรก็ตาม ศบค.ชุดเล็ก โพสต์ทวิตเตอร์ ระบุเตรียมเพิ่มมาตรการ คุมเข้ม CV-19 เน้นลดการสัมผัสในครอบครัว กิจกรรมรวมกลุ่มในที่เสี่ยงที่ทำงาน

ทีมา:class2go.info

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *