Home / ข่าววันนี้ / สินเชื่อ UOB i-Cash ให้ยืม 1,500,000 อนุมัติไว ไม่ต้องค้ำ

สินเชื่อ UOB i-Cash ให้ยืม 1,500,000 อนุมัติไว ไม่ต้องค้ำ

อีกหนึ่งสินเชื่อที่น่าสนใจจากธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) สำหรับสินเชื่อ UOB i-Cash ที่เปิดโอกาสให้ลูกค้าของทางธนาคารได้สมัครสินเชื่อดีๆ อนุมัติไว ให้คุณมีเงินก้อนไว้ใช้ภายใน 3 วัน ด้วยวงเงินสูงสุดถึง 1,500,000 บาท

ที่สำคัญคนมีเงินเดือนน้อยก็สามารถสมัครได้ เพราะ UOB i-Cash เปิดโอกาสให้พนักงานประจำเงินเดือน 15,000 บาทขึ้นไป สามารถสมัครได้โดยไม่ต้องมีบุคคลค้ำประกัน ให้ลูกค้าได้มีวงเงินสำรองไว้ใช้สำหรับทุกสถานการณ์นั่นเอง

จุดเด่นของสินเชื่อ UOB i-Cash

สินเชื่ออนุมัติไว ได้เงินพร้อมใช้ใน 3 วัน*

ให้วงเงินไม่เกิน 1,500,000 บาท ไว้สำรองไว้สำหรับทุกสถานการณ์

ผ่อนชำระเป็นรายเดือนเท่าๆ กันทุกเดือน

คำนวณอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก

สามารถผ่อนสบายเพื่อแบ่งเบาภาระในการบริหารเงินของคุณ

เปลี่ยนใจได้หากไม่ต้องใช้เงินแล้ว ภายใน 7 วัน หลังการได้รับการอนุมัติสินเชื่อ ลูกค้าสามารถยกเลิกได้โดยไม่มีค่าธรรมเนียม

คุณสมบัติผู้กู้สินเชื่อ UOB i-Cash

ผู้กู้ต้องมีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 20 – 60 ปี (รวมระยะเวลาผ่อน)

ผู้กู้ต้องเป็นพนักงานประจำเงินเดือน 15,000 บาทขึ้นไป

ผู้กู้ต้องมีอายุงาน 1ปีขึ้นไป และต้องผ่านการทดลองงาน กรณีเปลี่ยนที่ทำงาน นับอายุงานต่อเนื่องได้ ในสายธุรกิจเดียวกัน

กรณีผู้กู้ที่เป็นเจ้าของกิจการต้องมีเงินเข้าออกบัญชี 20,000 บาทขึ้นไป

กรณีผู้กู้ที่เป็นเจ้าของกิจการต้องเป็นเจ้าของกิจการมาแล้ว 3 ปี

เอกสารประกอบการพิจารณาสำหรับ : พนักงานประจำ

ใบสมัคร

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

เอกสารแสดงรายได้

สำเนาหน้าบัญชีสำหรับโอนเงิน

เอกสารประกอบการพิจารณาสำหรับ : เจ้าของกิจการ

ใบสมัคร

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

สำเนาใบจดทะเบียนการค้า(คัดสำเนาไม่เกิน 3 เดือน)

บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น(คัดสำเนาไม่เกิน 3 เดือน)

สำเนาบัญชีธนาคาร(บัญชีส่วนตัว) ย้อนหลัง 6 เดือน

สำเนาหน้าบัญชีสำหรับโอนเงิน

ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการและค่าธรรมเนียมต่างๆ

อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี) ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 31 มิ.ย. 2564 เท่านั้น

พิเศษ ดอกเบี้ย 9.99% 2 เดือนแรก สำหรับพนักงานประจำ ผู้มีรายได้/เดือน ตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป

(ดอกเบี้ยตั้งแต่เดือนที่ 3 เป็นไปตามตารางดอกเบี้ยด้านล่าง)

อัตราดอกเบี้ยที่ได้รับอาจเปลี่ยนแปลงตามเงินเดือนและอาชีพของผู้สมัคร

อัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ : อัตราดอกเบี้ยปกติสูงสุดที่เรียกเก็บจริงตามที่ระบุในสัญญา บวกร้อยละ 3 ต่อปี แต่ไม่เกิน 25% ต่อปี

อัตราดอกเบี้ยสูงสุด 25% ต่อปี

ค่าธรรมเนียมชำระหนี้คืนก่อนกำหนด(หากชำระคืนเงินกู้ทั้งหมดก่อนกำหนด ในระยะเวลา 12 เดือน นับจากวันที่ระบุในสัญญา):ส่วนต่างระหว่างอัตราดอกเบี้ยสูงสุด กับอัตราดอกเบี้ยที่ผู้กู้ได้รับอนุมัติ คูณยอดคงค้างชำระทั้งจำนวน คูณจำนวนวันตั้งแต่วันที่ได้รับ

อนุมัติสินเชื่อ จนถึงวันปิดบัญชีหาร 365

ค่าธรรมเนียมการขอสินเชื่อ : ไม่มี

ค่าอากรแสตมป์ : 0.05% ของวงเงินอนุมัติ

ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงหนี้ : 100 บาท/รอบบัญชีสำหรับการค้างชำระทุกงวด

ค่าขอใบแจ้งยอดบัญชีของแต่ละงวด (ชุดที่ 2 เป็นต้นไป โดยชุดที่ 1 ให้หมายถึงใบแจ้งยอดบัญชีในแต่ละงวด) : 100 บาท/ครั้ง ต่องวดการสรุปยอดบัญชี

ค่าขอตรวจสอบรายการ : 200 บาท/ครั้ง

ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆดังกล่าว ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) (ถ้ามี)

ค่าใช้จ่ายในการชำระเงิน : ดูได้จากตารางอัตราค่าธรรมเนียมการชำระเงินของธนาคาร

วิธีสมัครสินเชื่อ UOB i-Cash

1.ท่านผู้กู้ที่สนใจ สามารคสมัครงานผ่านเว็บไซต์ https://www.uob.co.th/ ไปที่หน้าสินเชื่อ UOB i-Cash

2.เมื่อเข้ามาที่หน้า สมัครสินเชื่อ UOB i-Cash เพียงแค่ท่านกรอกข้อมูลตามรูปด้านบน จากนั้นอย่างลืมติ๊กที่ช่อง ยอมรับเงื่อนไข จากนั้นกดที่ปุ่ม ตกลง (โปรดตรวจสอบ ชื่อ-สกุล หมายเลขโทรศัพท์มือถือ และอีเมล ของท่านเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน สำหรับการติดต่อกลับ)

3.หลังจากท่าน ตกลง ท่านได้ทำการลงทะเบียน สมัครสินเชื่อ ยูโอบี ไอแคช เรียบร้อยดังรูปภาพด้านบน ท่านแค่รอเจ้าหน้าที่ ธนาคาร UOB ติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับท่านที่มีข้สงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) 191 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120 หรือทางเว็บไซต์ https://www.uob.co.th/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *