Home / ข่าววันนี้ / สินเชื่อเพื่อประชาชน ให้กู้ 20,000 ดอกเบี้ยต่ำ

สินเชื่อเพื่อประชาชน ให้กู้ 20,000 ดอกเบี้ยต่ำ

เรียกว่าเป็นอีกข่าวโครงการสินเชื่อกำลังฮอตแบบสุดๆและหลายคนกำลังให้ความสนใจเป็นอย่างมาก สำหรับสินเชื่อบุคคลสวัสดิการเปี่ยมสุข จากธนาคารกสิกรไทย ที่เปิดโอกาสให้กับผู้มีรายได้ทุกอาชีพได้เข้ามาสมัครเพื่อขสินเชื่อ เพียงผู้สมัครมีคุณสมบัติ อาทิ ต้องสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ธนาคารกำหนด รวมถึงเป็นพนักงานประจำของหน่วยงานนั่นเอง

นอกจากนี้วงเงินการอนุมัติก็เรียกว่าครอบคลุมทุกความต้องการ เนื่องจากเริ่มตั้งแต่ 6,000 – 1,500,000 บาท โดยจะถูกแบ่งตามจำนวนงวดการผ่อนชำระนั่นเอง และการเบิกถอนวงเงินสินเชื่อนั้นทางธนาคารกสิกรไทย จะทำการโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ของผู้ที่ผ่านการคัดสรรคุณสมบัติครบถ้วอีกด้วย

สำหรับขั้นตอนการผ่อนชำระก็แสนสะดวกสบาย เนื่องจากธนาคารกสิกรไทย จะทำการหักจากเงินเดือนของลูกค้าที่ทำการยืมสินเชื่อสวัสดิการเปี่ยมสุข เพื่อลดทอนความยุ่งยากในการผ่อนชำระ

และช่วยให้ท่านได้บริหารเงินได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เรียกว่าสะดวก รวดเร็วเลยทีเดียว หากท่านต้องการอ่านข้อมูลเพิ่มเติม ศึกษาได้จากด้านล่างนี้

คุณสมบัติ

อายุผู้ขอกู้รวมระยะเวลาผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 60 ปี หรือ รวมแล้วไม่เกินอายุเกษียณที่หน่วยงานกำหนด

เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ บลจ.กสิกรไทยเป็นผู้จัดการกองทุน และเป็นนายทะเบียนสมาชิกกองทุน โดยบริษัทได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงกับธนาคาร

เป็นพนักงานประจำของหน่วยงาน

ไม่จำกัดรายได้ขั้นต่ำ

อายุงานไม่น้อยกว่า 6 เดือน (พ้นทดลองงาน)

อื่นๆ

ได้รับการพิจารณาจากหน่วยงานต้นสังกัดของผู้ขอกู้

รายละเอียด สินเชื่อบุคคลสวัสดิการเปี่ยมสุขกสิกรไทย มีดังนี้

ดอกเบี้ยต่ำพิเศษ สำหรับหน่วยงานที่มีบันทึกข้อตกลงกับธนาคาร เพื่อให้คุณเติมเต็มสิ่งจำเป็นในชีวิตได้ง่าย ๆ

ระยะเวลาผ่อน

วงเงินกู้ตั้งแต่ 6,000 – 20,000 บาท เลือกผ่อนชำระได้ 12, 18 หรือ 24 งวด

วงเงินกู้ตั้งแต่ 20,001 – 1,500,000 บาท เลือกผ่อนชำระได้ 12, 18, 24, 36, 48 หรือ 60 งวด

วงเงิน

ขั้นต่ำ 6,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 100% ของเงินสะสมรวมผลประโยชน์เฉพาะส่วนของสมาชิกกองทุน

ค่าธรรมเนียม / ค่าใช้จ่าย

ไม่มีค่าธรรมเนียมจัดการให้กู้

ไม่มีค่าปรับกรณีชำระปิดบัญชีก่อนกึ่งหนึ่งของสัญญากู้

ค่าอากรแสตมป์ติดสัญญาเงินกู้

หมายเหตุ

อากรแสตมป์ 1 บาทต่อเงินสินเชื่อ 2,000 บาท (เศษของ 2,000 บาท คิดค่าอากรแสตมป์ 1 บาท)

การเบิกถอนเงินสินเชื่อ

ธนาคารจะโอนเงินกู้เข้าบัญชีออมทรัพย์ของผู้ขอกู้เป็นยอดสุทธิ หลังจากหักค่าอากรแสตมป์แล้ว

ผ่อนชำระได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว

บริษัท หรือ หน่วยงานต้นสังกัดที่มีบันทึกข้อตกลงกับธนาคาร จะดำเนินการหักเงินเดือนพนักงานทุกเดือน เพื่อชำระคืนเงินกู้ให้ธนาคาร

รายละเอียดการสมัคร

เอกสารทั่วไป

สำเนาบัตรประชาชนที่เห็นรูปหน้า และเลขทะเบียน 13 หลักชัดเจน

สำเนาบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนาคารกสิกรไทย

หนังสือแจ้งให้ดำเนินการ (สามารถขอเอกสารได้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลของบริษัท / หน่วยงานต้นสังกัดของผู้สมัคร)

สำเนาใบแจ้งยอดเงินสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)

เอกสารแสดงรายได้

หนังสือรับรองเงินเดือน หรือสลิปเงินเดือนอายุไม่เกิน 2 เดือน (ต้นฉบับ / สำเนา)

กรณีใช้หนังสือรับรองเงินเดือน เพิ่มเอกสารสำเนารายการเดินบัญชีย้อนหลังติดต่อกัน 3 เดือน

กรณีมีรายได้อื่นนอกเหนือจากงานประจำเช่น คอมมิชชั่น เพิ่มสำเนารายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน หรือสำเนาการเสียภาษีเงินได้ 50 ทวิ ปีล่าสุด

หมายเหตุ ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา หรือปรับเปลี่ยนเงื่อนไขของบริการตามหลักเกณฑ์และนโยบายของธนาคาร โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ติดต่อ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานใหญ่

สำนักงานใหญ่. 1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140.

หากผู้ใดสามารถติดต่อสมัครสินเชื่อได้ที่ธนาคารกสิกรไทย สาขาใกล้บ้าน หรือสมัครและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://kasikornbank.com/provident-fund

หมายเหตุ ไม่มีค่าดำเนินการใดๆทั้งสิ้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *