Home / ข่าววันนี้ / สินเชื่อ Speedy Cash ให้ยืม 1,500,000 สมัครง่าย ไม่ต้องค้ำ

สินเชื่อ Speedy Cash ให้ยืม 1,500,000 สมัครง่าย ไม่ต้องค้ำ

อีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนที่กำลังมองหาสินเชื่อดีๆ มาเป็นเงินทุนสำรองในการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน เพราะธนากาครไทยพาณิชย์ได้ออกสินเชื่อส่วนบุคคล บัตรกดเงินสด Speedy Cash ที่ให้คุณสามารถเบิกเงินด่วนได้ทันใจได้จากตู้ ATM ทั่วประเทศ เพื่อรับมือกับทุกเหตุการณ์ฉุกเฉินในชีวิตอย่างอุ่นใจ

ที่สำคัญสมัครง่ายไม่ยุ่งยาก ไม่ต้องมีบัญชีกับธนาคาร และไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกันเพื่อสมัครขอสินเชื่อ ให้คุณมีเงินสดสำรองไว้ใช้ในบัญชีออมทรัพย์ ที่พร้อมใช้งานตลอด 24 ชม. และอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกอีกด้วย

จุดเด่นของบัตรกดเงินสด Speedy Cash

สมัครง่ายโดยไม่ต้องมีบัญชีกับธนาคาร และ

ไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน

เบิกเงินด่วนได้ทันใจได้จากตู้ ATM ทั่วประเทศ

ไม่เสียค่าธรรมเนียมในการเบิกถอนเงินสดและไม่คิดดอกเบี้ยหากไม่มีการเบิกถอนเงินสดจากบัญชี

คุณสมบัติผู้กู้

1.ผู้มีรายได้ประจำ

อายุ 20 – 60 ปี

รายได้ประจำขั้นต่ำ 15,000 บาท/เดือน ขึ้นไป

มีหมายเลขโทรศัพท์ที่บ้านหรือที่ทำงานที่ติดต่อได้

2.เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว

อายุ 20 – 60 ปี

เงินทุนหมุนเวียนในบัญชี ขั้นต่ำ 70,000 บาท/เดือน

มีหมายเลขโทรศัพท์ที่บ้านหรือที่ทำงานที่ติดต่อได้

วงเงินกู้

ไม่เกิน 5.0 เท่าของรายได้

เงินกู้ขั้นต่ำ 10,000 บาท

สูงสุดไม่เกิน 1,500,000 บาท

อัตราดอกเบี้ยบัตรกดเงินสด Speedy Cash และ Speedy Cash E-Card

1.สำหรับลูกค้าทั่วไป (พนักงานประจำ)

ได้รับวงเงินอนุมัติ ตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป รับดอกเบี้ย 0% 3 รอบบัญชีแรก หลังจากนั้นอัตราดอกเบี้ย 22% ต่อปี

ได้รับวงเงินอนุมัติ ตั้งแต่ 10,000 – 99,999 บาท รับดอกเบี้ย 0% 3 รอบบัญชีแรก หลังจากนั้นอัตราดอกเบี้ย 25% ต่อปี

2.สำหรับลูกค้าทั่วไป (เจ้าของกิจการ)

ได้รับวงเงินอนุมัติ ตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป รับดอกเบี้ย 0% 3 รอบบัญชีแรก หลังจากนั้นอัตราดอกเบี้ย 25% ต่อปี

3.สำหรับลูกค้าที่มีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารไทยพาณิชย์

ได้รับวงเงินอนุมัติ ตั้งแต่ 150,000 บาทขึ้นไป รับดอกเบี้ย 0% 3 รอบบัญชีแรก หลังจากนั้นอัตราดอกเบี้ย 18% ต่อปี

ได้รับวงเงินอนมุัติ ตั้งแต่ 10,000 – 149,999 บาท รับดอกเบี้ย 0% 3 รอบบัญชีแรก หลังจากนั้นอัตราดอกเบี้ย 22% ต่อปี

ขั้นตอนการสมัคร Speedy Cash e-card

1.เลือกสมัครสินเชื่อและบัตรเครดิต

2.เข้าหน้า Speedy Cash

3.เลือกวงเงินและระยะเวลา

4.ระบุรหัสอ้างอิง 1 สำหรับรหัสพนักงานขาย

5.เลือกบัตรเดบิต และรูปแบบการผ่อนชำระ

ติดต่อสอบถาม

สำหรับถามที่ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่ สำนักงานใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ 9 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *