Home / ข่าววันนี้ / สินเชื่อเวลธ์ติ ยืมได้คนละ 50,000 รับเงินไว ไม่ต้องค้ำ

สินเชื่อเวลธ์ติ ยืมได้คนละ 50,000 รับเงินไว ไม่ต้องค้ำ

WEALTHI แอปพลิเคชันทางด้านการเงินรูปแบบใหม่ เจาะตลาดสินเชื่อรายย่อย โดยเฉพาะกลุ่มที่ขาดโอกาสเข้าไม่ถึงสินเชื่อในระบบชูจุดเด่นอนุมัติรวดเร็วและแม่นยำ ด้วยระบบวิเคราะห์เครดิตจากข้อมูลทางเลือก (Alternative Data)ภายใต้ใบอนุญาตพิโกไฟแนนซ์ ให้วงเงินกู้สูงสุด 50,000 บาท ดอกเบี้ย 15-36% ต่อปี ล่าสุด มีผู้ใช้บริการแล้วกว่า 10,000 ราย มียอดปล่อยสินเชื่อหมุนเวียนมากกว่า 300 ล้านบาทต่อปี เผยปัจจุบันประเทศไทยมีกลุ่มผู้มีรายได้น้อยมากกว่า 14 ล้านคน เชื่อหากช่วยให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนจะช่วยลดปัญหาความเหลื่อมล้ำได้

ทำไมควรเลือก เวลธ์ติ

ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ไม่ต้องจัดเตรียมเอกสารเบื้องต้น

ไม่คิดค่าบริการ ลูกค้าได้รับเงินเต็มจำนวน

อนุมัติเบื้องต้นใน 5 นาที และรอรับเงินภายใน 48 ชั่วโมง

เวลธ์ติได้รับใบอนุญาตพิโกไฟแนนซ์จากกระทรวงการคลัง

ให้วงเงินสูงสุด 50,000 บาท

อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก (EFFECTIVE RATE) ร้อยละ 15-36 ต่อปี

ระยะเวลาในการชำระ

ชำระคืนในระยะเวลาไม่เกิน 15 วัน

อนุมัติไว

อนุมัติเบื้องต้นใน 5 นาที และรอรับเงินภายใน 48 ชั่วโมง

รูปแบบการให้บริการ

กรณีลูกค้าใหม่

1.ลูกค้าดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น WEALTHI

2.ลูกค้ากรอกข้อมูลผ่านแอพพลิเคชั่นเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ

3.ระบบประมวลผลทำการวิเคราะห์ข้อมูลและแจ้งผลการอนุมัติ

4.หลังจากผ่านการพิจารณาลูกค้าทำการส่งเอกสารประกอบ

5.เจ้าหน้าที่จาก WEALTHI ทำการติดต่อลูกค้าเพื่อสัมภาษณ์

6.วงเงินอนุมัติและทำการโอนให้กับลูกค้า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *