Home / ข่าววันนี้ / สินเชื่อบุคคลจากพรอมิส ให้ยืม 150,000 – 300,000 บาท ยืมได้ทุกคน

สินเชื่อบุคคลจากพรอมิส ให้ยืม 150,000 – 300,000 บาท ยืมได้ทุกคน

มาแล้วจ้ากับข่าวสารสินเชื่อดีๆ สำหรับผู้ที่ต้องการเงินไปใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน โดยวันนี้เราขอนำเสนอ สินเชื่อบุคคลจากพรอมิส (PROMISE Personal Loan) ที่ให้โอกาสคนทุกอาชีพสามารถขอสมัครสินเชื่อได้

โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกัน และยังอนุมัติไว สามารถติดต่อขอกู้ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ

ซึ่งสินเชื่อบุคคลจากพรอมิส ให้วงเงินกู้สูงสุดถึง 300,000 บาท แค่มีรายได้ต่อเดือน 6,000 บาท ขึ้นไปก็ขอสมัครได้ง่ายๆ ด้วยอัตราดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน 25% ต่อปี

สินเชื่อบุคคลจากพรอมิส จึงเป็นอีกหนึ่งสินเชื่อน่ากู้ที่ให้คุณนำไปใช้จ่ายในเรื่องต่างๆ ตามต้องการได้นั่นเอง

คุณสมบัติของผู้กู้

1.อายุ 20-64 ปี

2.มีสัญชาติไทย

3.บุคคลที่มีรายได้ต่อเดือน 6,000 บาท ขึ้นไป (ผู้ที่แสดงหนังสือรับรองเงินเดือนได้)

4.พนักงานรายเดือน ต้องมีอายุงาน 1 เดือนขึ้นไป

5.พนักงานรายวัน/สัญญาจ้าง ต้องมีอายุงาน 6 เดือนขึ้นไป

6.มีที่พักอาศัย หรือมีที่ทำงานอยู่ในประเทศไทย ยกเว้น 3 จังหวัดภาคใต้ ดังนี้ ปัตตานี,ยะลา และ นราธิวาส

7.มีหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้

จุดเด่นของสินเชื่อ

1.ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือผู้ค้ำประกัน

2.สามารถกู้เพิ่มได้ แม้จะยังไม่ปิดบัญชี

3.ปิดบัญชีก่อนกำหนด ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมยกเลิกสัญญาใด

4.ลูกค้าสามารถรับเงินสดได้ที่สาขาทันทีหลังจากที่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อ (เฉพาะสาขาสีลมเท่านั้น) หรือเลือกรับเงินโอนเข้าบัญชีธนาคาร

รายละเอียดของสินเชื่อ

1.วงเงินอนุมัติ

1.วงเงินอนุมัติสำหรับผู้มีรายได้ต่อเดือนไม่เกิน 30,000 บาท อนุมัติสูงสุดไม่เกิน 2 เท่าของรายได้ต่อเดือน* และมีสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทยกับสถาบันทางการเงินอื่นไม่เกิน 3 สถาบัน (*ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2563 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564)

2.วงเงินอนุมัติสำหรับผู้มีรายได้ต่อเดือน 30,000 บาทขึ้นไป อนุมัติสูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ต่อเดือน

3.วงเงินอนุมัติสูงสุด 300,000 บาท

2.ค่าธรรมเนียม

1.ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ฟรี

2.ค่าธรรมเนียมรายปี ฟรี

3.อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมต่อปี สูงสุดไม่เกิน 25% (ดอกเบี้ย 15% ต่อปี ค่าธรรมเนียมในการใช้วงเงิน 9-10% ต่อปี)

วันที่เริ่มคิดดอกเบี้ย คำนวณดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่ได้รับเงินกู้

4.ค่าติดตามทวงถามหนี้ ค้างชำระ ตั้งแต่ 4 วัน จนถึง 30 วัน คิดเป็นจำนวน 100 บาท, ค้างชำระเกิน 30 วัน คิดเพิ่ม 100 บาท และตั้งแต่นั้นเป็นต้นไปจะคิดเพิ่มอีก 100 บาททุกๆ 30 วัน

3.การผ่อนชำระ

1.จำนวนงวดการชำระคืนต่ำสุด 2 งวด

2.จำนวนงวดการชำระคืนสูงสุด 66 งวด

3.*หมายเหตุ จำนวนงวดการชำระคืน ขึ้นอยู่กับวงเงินที่ได้รับอนุมัติ, จำนวนเงินการชำระคืนในแต่ละงวด, ระยะเวลาในการทำสัญญากู้ยืมและการชำระคืน

เอกสารประกอบการรับสมัคร

1.สำหรับผู้มีรายได้ประจำ

2.บัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนา (กรณีเป็นเจ้าหน้าที่ของราชการต้องแสดงบัตรข้าราชการประกอบด้วย)

3.สมุดบัญชีธนาคารย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุด (ถ้าสมุดบัญชีไม่มีการเคลื่อนไหวจะต้องใช้ Statement จากธนาคารย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุด) ตัวจริงพร้อม

4.สำเนา

5.หนังสือรับรองเงินเดือนหรือสลิปเงินเดือนตัวจริง อายุไม่เกิน 60 วัน

ตัวอย่างการชำระคืน

จำนวนเงินอนุมัติ 30,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 15% ต่อปี และค่าธรรมเนียมในการใช้วงเงิน 9-10% ต่อปี

ระยะเวลาในการผ่อนชำระ 36 เดือน ยอดชำระขั้นต่ำต่อเดือน 1,200 บาท

*ตัวอย่างเป็นการคำนวนในเบื้องต้น ตัวเลขอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับ คุณสมบัติของผู้สมัครและผลการพิจารณาอนุมัติในแต่ละราย

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

สำหรับท่านที่สนใจสินเชื่อบุคคลจากพรอมิส และอยากทราบรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักงานใหญ่ ชั้น 12, 15, 22 แคปปิตอลทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์ เพลส 87/1 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330 หรือเว็บไซต์ https://www.promise.co.th/

ที่มา:undacar.co.th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *