Home / ข่าววันนี้ / เปิดรายละเอียด ขนส่งเปิดให้ทำใบขับขี่ได้แล้ว

เปิดรายละเอียด ขนส่งเปิดให้ทำใบขับขี่ได้แล้ว

ใครกำลังมีแพลนจะทำใบขับขี่ใบแรกหรือจะต่อใบเก่าที่หมดอายุเตรียมเฮโลดดด เพราะกรมขนส่งเขาเปิดให้ทำใบขับขี่ได้แล้วจ้า โดยเพื่อน ๆ สามารถจองคิวทำใบขับขี่ได้ที่ DLT Smart Queue หรือเว็บไซต์ https://gecc.dlt.go.th ส่วนใครที่ใบขับขี่หมดอายุแล้ว สามารถใช้ต่อได้ถึง 30 ก.ย. 64 เลยยย

ผู้ที่เคยจองคิวทำใบขับขี่ใหม่/อบรมที่สำนักงาน ที่ได้รับคิวระหว่างวันที่ 16 เม.ย. – 18 มิ.ย. 64 สามารถเข้าระบบจองคิวใหม่ได้ตั้งแต่วันที่ 17 มิ.ย. 64 เวลา 09.00 น. จนถึงวันที่ 31 ก.ค. 2564 เวลา 16.30 น. ส่วนผู้ที่ไม่เคยจองคิว เริ่มเข้าจองได้ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 64

ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่ได้จองคิวและได้รับคิวตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป ให้เข้ารับบริการได้ตามวันและเวลาที่นัดหมายตามปกติ พร้อมกันนี้ ให้สำนักงานขนส่งทุกแห่งติดตามและประเมินการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์และเป็นไปตามประกาศจังหวัดหรือประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด

การให้บริการด้านใบอนุญาตขับรถและผู้ประจำรถทุกกระบวนงานต้องดำเนินการตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเข้มงวด และบริหารจำนวนการให้บริการประชาชนผ่านระบบการจองคิว ทำให้ไม่สามารถให้บริการได้เต็มศักยภาพเหมือนในสภาวะปกติ กรมการขนส่งทางบกจึงได้ประสานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอให้ผ่อนผันการใช้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง กับผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถที่สิ้นอายุแล้วเพิ่มเติมจากเดิม สามารถใช้แสดงต่อเจ้าหน้าที่ได้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

ขอขอบคุณที่มาจาก: กรมการขนส่งทางบก PR.DLT.News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *